Accesați aici versiunea facilă pentru persoanele cu dizabilități

Administraţia Pieţelor


Director: Robert Niţu


Adresa: Str. Luncani nr. 5, Sector 1
Telefon Secretariat: 021.317.14.63
Fax: 021.317.14.62Administraţia Pieţelor Sector 1 este o instituţie publică în subordinea Consiliului Local Sector 1 şi funcţionează în temeiul Legii 215/2001 privind Administraţia Publică Locală cu modificările ulterioare, OG nr.71/2002 și HG nr.348/2004, modificată și completată prin HG nr.1334/2004.Pentru desfăşurarea activităţii Administraţia Pieţelor Sector 1 utilizează venituri proprii provenite din taxe; tarife; chirii şi alte venituri, obţinute în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 14/1998, modificată şi completată prin Legea 27/1999, art.19 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002, Hotărârea Guvernului 955/2004, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local și art.16 din Hotărârea Guvernului nr.348/2004, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.1334/2004.


Organigrama Administratiei Pietelor

Structura organizatorica si atributiile serviciilor Administratiei Pietelor

Investitii in derulare sau sub forma de proiect

Anuntul privind inchirierea prin licitatie publica,deschisa, competitiva, cu strigare si adjudecare la cel mai mare pret oferit, a spatiilor comerciale libere existente in Piata Aurel Vlaicu, Piata Matache, Piata 1 Mai

Administraţia Pieţelorhttp://primariasector1.ro/images/piete.jpg