Data: 01.11.2018

Măsuri pentru modernizarea și eficientizarea sistemului de înștiințare, avertizare-alarmare al populației Sectorului 1

Pentru alarmarea populaţiei în caz de dezastre sau atac aerian, se asigură din timp de pace, în localităţi, instituţii publice şi la operatorii economici, sisteme şi mijloace de alarmare. Sistemul actual de avertizare-alarmare al populației Sectorului 1 este insuficient pentru acoperirea sonoră necesară, are un deficit major de acoperire sonoră în zona de N, NE și NV, luând în calcul dezvoltarea și apariția noilor cartiere, densitatea, mărimea și înălțimea imobilelor, dar și zgomotul urban crescut.

Drept urmare, pentru asigurarea unui sistem de înștiințare-alarmare corect din punct de vedere tehnic, funcțional, competitiv, performant și de încredere, Primăria Sectorului 1 este preocupată pentru protecția populației si a salariaților instituțiilor/societăților de pe raza sectorului, precum  și ducerea la îndeplinire a obligațiilor legale de modernizarea și eficientizarea sistemului de înștiințare, alarmare-avertizare publică.

În perioada imediat următoare se vor instala un număr de 40 sirene electronice moderne, ale căror locații au fost stabilite prin Studiu de audibilitate, conectate la Sistemul Național Integrat de Înștiințare, Avertizare și Alarmare a populației, având posibilitatea de acționare, prin transmiterea comenzilor de alarmare atât local cât și de la distanță de la Centru Operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

Sistemul integrat de avertizare și alarmare are ca destinație asigurarea măsurilor de prevenire și protecție a populației, precum și a bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu și mediului, în cazul iminenței producerii dezastrelor sau atacurilor aeriene, prin transmiterea mesajelor și semnalelor către autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și a populației,.
Prin modernizarea Sistemului, se urmărește acoperirea acustică corespunzătoare a întregului sector în contextul actual de dezvoltare pe care îl suferă, precum și îndeplinirea măsurilor permanente de pregătire pe linia protecției civile.
      
Avertizarea  populației se realizează cu scopul de a asigura:
- reacţia corectă, în cunoştinţă de cauză, la urmările unui dezastru sau a altor dezastre complementare;
- prevenirea  instalării panicii;
- respectarea regulilor de comportare;
- realizarea măsurilor de protecţie;
- măsurile ce trebuie luate de către persoanele afectate;
- participarea la executarea unor acţiuni de intervenţie în folos propriu şi al colectivităţii.

Semnalele de alarmare acustice a populaţiei, instituţiilor publice şi operatorilor economici sunt: alarmă aeriană, alarmă la dezastre, prealarmă aeriană şi încetarea alarmei.

Semnalele  de alarmare, în conformitate cu Ordinul Ministrului Afacerilor Interne, nr. 1259/2006 – Norme privind organizarea si asigurarea activității de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă, sunt următoarele:

a) Semnalul ALARMĂ AERIANĂ se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu pauză de 2 secunde între ele.

b) Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele.

c) Semnalul PREALARMĂ AERIANĂ se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 6 secunde între ele.

d) Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 1 minut.
Măsuri pentru modernizarea și eficientizarea sistemului de înștiințare, avertizare-alarmare al populației Sectorului 1http://primariasector1.ro/foto/articles/comunicatepresa/sirena-situatii-de-urgenta-sector-1-site.jpg