Atribuţiile viceprimarului

Art. 21 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1:

VICEPRIMARUL coordonează, îndrumă şi controlează, structurile aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 conform delegării de competenţă şi are în subordine directă serviciul care îl deserveşte.
1. Direcția Utilități Publice: Compartiment Fond Imobiliar
2. Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă a Sectorului 1
3. Administrația Piețelor Sector 1

Atribuţiile viceprimaruluihttp://primariasector1.ro/images/Daniela Popa.jpg