Accesați aici versiunea facilă pentru persoanele cu dizabilități

Formulare utile Resurse Umane

01.01.2016 Formularul B- Dosar profesional funcționar public download
01.01.2016 Formularul C- Dosar profesional funcționar public download
01.01.2016 Formularul D- Dosar profesional funcționar public download
01.01.2016 RAPORT DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de execuție download
01.01.2016 RAPORT DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de conducere download
01.01.2016 RAPORT DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale personalului angajat cu contract individual de muncă download
01.07.2015 Formular înscriere funcționari publici download
01.07.2015 Formular înscriere personal contractual download
01.07.2015 Declarație sancțiuni disciplinare download
01.07.2015 Declarație activități de poliție politică download
01.07.2015 Declarație cazier judiciar download
01.07.2015 Declarație avere conform Legii nr. 176/2010 download
01.07.2015 Declarație interese conform Legii nr. 176/2010 download
27.04.2015 Adeverință vechime în muncă și în specialitatea studiilor conform Ordinului 192/2013 download