Accesați aici versiunea facilă pentru persoanele cu dizabilități

Plati indemnizatii alegeri parlamentare 2016

Persoanele care au participat in calitate de preşedinte, locţiitor, membru sau operator de calculator in cadrul secţiilor de votare (în sectorul 1), la alegerile parlamentare din data de 11.12.2016, îşi vor putea ridica indemnizaţia cuvenită pentru activitatea prestată, de la casieria Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti din Piata Presei Libere nr. 1, corpul B, sector 1.


Persoanele care doresc ca indemnizaţia să le fie virată într-un cont bancar vor depune o cerere scrisă la sediul prefecturii, in acest sens. Plaţile prin virament bancar vor fi făcute începând cu data de 20.01.2017.
http://www.prefecturabucuresti.ro/?d=contact