Accesați aici versiunea facilă pentru persoanele cu dizabilități

Biroul Electoral nr. 42 - Sectorul 1 al Municipiului București
Imobil: Complexul Multifuncțional - Piața Mureș (cu intrare prin str. Mircești vizavi de nr. 3)
Adresa: str. Mureș nr. 51, etajul 1, cam. 26, sectorul 1, București
Tel: 021.312.50.08
Fax: 021.312.50.16
E-mail: besector1@bec.ro
Program: 10-16

Membrii Biroului Electoral nr. 42 - Sectorul 1:

JUDECĂTORI:
IVAN ENESCU ANDA IRINA - Președinte
TIMOFTE IRINA - Locțiitor președinte
POPESCU MIRELA ALEXANDRA

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ:
NECULA ALINADECIZII în soluţionarea cererilor de acreditare formulate de organizațiile neguvernamentale și mass-media:
Nr. Crt. Număr decizie Descriere Document
1 Decizia nr. 1D/17.04.2019 Pentru acreditarea reprezentanților interni ai PRIMA TV Proces verbal de afișare
DECIZII în soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor:
Nr. Crt. Număr decizie Descriere Document
1 . . .


Proces verbal nr. 1/PVC/28.03.2019 privind constituirea Biroului Electoral al Sectorului 1 al Municipiului București.Biroul Electoral nr. 42 - Sectorul 1 al Municipiului Bucureștihttp://primariasector1.ro/images/IMG_1959.JPG