Accesați aici versiunea facilă pentru persoanele cu dizabilități

Proiecte supuse dezbaterii publice

2018

Proiect 4

Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Sectorului 1 - 19.06.2018.

4.1 Anunț dezbatere publică
4.2 Expunere de motive

Proiect 3

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanţărilor din bugetul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru activităţi sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului - 30.03.2018.

3.1 Anunț dezbatere publică
3.2 Expunere de motive
3.3 Proiect HCL
3.4 PV Afișare
3.5 Raport specialitate centru cultural
3.6 Regulament finanțare

Proiect 2

Proiect de hotărâre privind procedura de achiziţii de servicii de proiectare în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, al arhitecturii cu privire la construirea, amenajarea, restaurarea şi extinderea de clădiri sau amenajări spaţiale exterioare publice.

2.1 Anunt dezbatere publica

Proiect 1

Proiectul privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru proiecte de activitate sportivă.

1.1 Anunt dezbatere publica

2017

Proiect 2

Proiectul privind aprobarea regulamentului pentru desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti aşa cum sunt prevăzute în grupele CAEN 5610 - Restaurant, 5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente , 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a., şi grupa CAEN 932 – Alte activităţi recreative şi distractive.

2.1 Anunt dezbatere publica
2.2 Proiect HCL

Proiect 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea NORMELOR TEHNICE DE AUTORIZARE IN SECTORUL 1 al MUNICIPIULUI BUCURESTI si a utilizarii Planului Urbanistic de Detaliu, in completarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti, aprobat cu HCGMB nr.269/2000 , prelungit prin HCGMB 224/ 15.12.2015, conform cu OUG 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

1.1 Anunt dezbatere publica
1.2 Proiect HCL

2016

Proiect 9

Proiect de hotărâre privind utilizarea bazelor sportive ale unitatilor de invatamant preuniversitar administrate de catre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

9.1 Anunt dezbatere publica
9.2 Raport de Specialitate si Expunere de motive
9.3 Proiect HCL
9.4 Expunere de motive

Proiect 8

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională)

8.1 Anunt dezbatere publica
8.2 Raport de Specialitate si Expunere de motive
8.3 Proiect HCL
8.4 Expunere de motive
8.5 Anexa

Proiect 7

Dezbatere publică: ”Monitorizare video în perimetrul tuturor școlilor din Sectorul 1”

7.1 Anunt dezbatere publica
7.2 Raport de Specialitate si Expunere de motive
7.3 Proiect HCL

Proiect 6

Dezbatere publică în Sectorul 1: ”Fântâni de mare adâncime la tine în cartier”

6.1 Anunt dezbatere publica
6.2 Raport de Specialitate si Expunere de motive
6.3 Proiect HCL

Proiect 5

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip PUD

5.1 Anunt dezbatere publica
5.2 Anexa1 Panou sector 1
5.3 Anexa 2 Document de planificare doc sector 1
5.4 Anexa 3 Raportul informarii doc sector 1
5.5 EXPUNERE DE MOTIVE (6)
5.6 Proiect hotarare
5.7 Raportul arh sef
5.8 Regulament Consultarea Populatiei doc pud sector 1

Proiect 4

Dezbatere publică în Sectorul 1: ”Piața Amzei, între cultură și buticuri”

4.1 Anunt dezbatere publica
4.2 Raport de specialitate
4.3 Expunere de motive
4.4 Proiect HCL

Proiect 3

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a serviciului public de salubrizare al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti

3.1 Anunt dezbatere publica
3.2 Proiect ROF serviciu public de salubrizare
3.3 ROF serviciu public de salubrizare

Proiect 2

pentru aprobarea Regulamentului privind inițierea, organizarea 􀀁și derularea programelor/proiectelor în domeniile social-cultural 􀀁și recreativ pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucure􀀁ti

2.1 Anunt dezbatere publica
2.2 Expunere de motive
2.3 Proiect HCL
2.4 Regulament
2.5 Raport de specialitate

Proiect 1

privind staţionarea autovehiculelor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti sau aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

1.1 Anunt dezbatere publica
1.2 Proiect HCL
Proiecte supuse dezbaterii publicehttp://primariasector1.ro/images/consiliu_local.jpg