Legislaţie

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 145/03.08.2021 privind aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului Sectorului 1 al Municipiului București

Model panou informarea și consultarea populației (Anexa nr. 2 la Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului Sectorului 1 al Municipiului București)

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Cerere tip

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 134/31.08.2016 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism

Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Legea 242/2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Legea 261/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Legea 289/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Legea 313/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane

Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

OUG 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

HCGMB 66/2006

HCGMB 269/2000 - Aprobare PUG

HCGMB 241/2011 - Prelungire PUG

HCGMB 347/2008

Legislaţiehttps://primariasector1.ro/images/harta_sector_1.jpg