Legislaţie

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Anexa nr. 2 la Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip PUD ce intră în competenţa de aprobare a Consiliului Local Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

Hotarare pentru regulament local de implicare a publicului nr. 259/21.12.2016

Cerere tip

Regulament privind consultarea populatei in activitatea de elaborare sau revizuire a planurilor de amenajarea teritoriului si urbanism - HCL nr. 36 din 15.03.2011,

Regulament privind organizarea si functionarea CTATU - HCL nr. 52 din 22.03.2011,

Legea 50 privind autorizarea lucrărilor de construcţii modificată şi republicată

Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Legea 215/2001 administraţiei publice locale

Legea 242/2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Legea 261/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Legea 289/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Legea 313/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificări şi completări

Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

OUG 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

HCGMB 66/2006

HCGMB 269/2000 - Aprobare PUG

HCGMB 241/2011 - Prelungire PUG

HCGMB 347/2008

Model panou consultarea populatiei
Legislaţiehttps://primariasector1.ro/images/harta_sector_1.jpg