Administraţia Domeniului Public

Director General: Sorina OANCEA

Director Adjunct: Ovidiu-Adrian BÂRGĂU


Adresa: Bd. Poligrafiei nr 4, Sector 1, București
Telefon: 031/9440
Fax: 031/9460
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro
Web: https://adp-sector1.ro/

Program funcționare: Luni-Vineri: 8:00-16:00

1. Program funcționare Biroul Control, Inspecție, Avize:

Depuneri dosare:
Luni – Vineri 8:00-16:00

Ridicare dosare:
Marți 08:00-12:00
Joi 12:00-16:00

2. Audiențe: 3. Prezentare Generală:

Administraţia Domeniului Public Sector 1 (denumită în continuare A.D.P. Sector 1) a fost infiinţată în temeiul Anexei cu nr. 2 la Decretul nr.162/1973 privind normele de structură pentru unităţile de administrare a domeniului public din Municipiul Bucureşti, ca instituţie de stat cu personalitate juridică aflată în subordinea Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Sectorului1.

A.D.P. Sector 1 asigură, în limita fondurilor bugetare aprobate, întreţinerea, amenajarea reamenajarea şi curăţenia spaţiilor verzi în privinţa cărora deţine un drept de administrare legal constituit. De asemenea, conform planului de reparaţii anual şi în limita bugetului aprobat, A.D.P. Sector 1 efectuează reparaţii la reteaua stradală aflată în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, precum și realizarea de lucrări de reglementare a semnelor de circulaţie în vederea desfășurării normale a traficului rutier și pietonal (parcaje, semnalizare rutieră orizontală și verticală, calmatoare de viteză, de avertizare, etc.) cu avizul instituţiilor competente în domeniu.

Serviciile Administratiei Domeniului Public Sector 1 sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local. Totodată, A.D.P. Sector 1 exercită atribuțiile prevăzute de Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și de Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodăria localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare.

Administraţia Domeniului Publichttps://primariasector1.ro/images/adp.jpg