Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Convocări / informări

29.02.2024
DISPOZITIA PRIMARULUI SECTORULUI 1 NR. 1224/28.02.2024 privind formatul standard al raportului de evaluare a activitatii desfasurate de functionarii publici de conducere si de executie

26.01.2024
Adresa nr.2179/27.10.2023 – Metodologia privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriu de sex, precum si a hartuirii morale la locul de munca

28.03.2023
Dispozitia nr.1421/27.03.2023 privind desemnărea Comisiei Paritare la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și la nivelul instituției publice de interes local subordonată Consiliului Local al Sectorului 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1

18.01.2023
Dispozitia 32/09.01.2023 privind modificarea Dispozitiei Primarului Sectorului I nr. 3664/26.11.2021 privind constituirea unei noi comisii de disciplina la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului I

05.01.2023
Dispozitia 5559/13.12.2022 privind modificarea Dispozitiei Primarului Sectorului I nr. 3664/26.11.2021 privind constituirea unei noi comisii de disciplina la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului I

25.11.2022
Proces-verbal privind validarea rezultatului alegerilor reprezentanţilor salariaților – personal contractual

25.11.2022
Proces-verbal privind validarea rezultatului alegerilor reprezentanţilor funcţionarilor publici în Comisia de disciplină

25.11.2022
Proces-verbal privind validarea rezultatului alegerilor reprezentanţilor funcţionarilor publici în Comisia paritară.

24.11.2022
Proces verbal alegeri reprezentanti functionari publici

22.11.2022
Convocator alegeri și regulamente

24.06.2022
Cereri de renunțare la exercitarea mandatelor de reprezentanți ai funcționarilor publici.

27.12.2021
DISPOZITIE CONSILIER ETIC.

26.11.2021
Dispoziție constituire comisie disciplină.
Dispoziție încetare mandate comisie disciplină.

18.11.2021
Raportul final privind desemnarea CONSILIERULUI ETIC al instituției.

16.11.2021
Rezultatul selecției dosarelor pentru desemnarea CONSILIERULUI ETIC al instituției.

10.11.2021
Dispozitie masuri organizatorice desemnare consilier de etica.
Anunt depunere dosare consilier de etica.

02.09.2021
Act administrativ privind încetarea mandatelor comisiei de disciplină.
Act administrativ privind constituirea unei noi comisii de disciplină.

16.07.2021
Act administrativ privind constituirea comisiei de disciplină.

18.11.2020
Proces verbal alegeri reprezentanti functionari publici.
Proces verbal alegeri reprezentanti contractuali.

10.11.2020
Informare alegeri reprezentanți funcționari publici și personal contractual.

18.10.2019
Dispoziție ce prevede obligația de a declara Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției de către primarul, viceprimarul, consilierii locali, persoanele cu funcții de conducere și de control, precum și de către funcționarii publici și personalul contractual, cadourile primite cu titlu gratuit cu o astfel de ocazie.

09.08.2019
Programul de lucru al instituției în perioada 19.08.2019- 26.08.2019, ca urmare a stabilirii zilei de 16 august 2019 ca zi liberă

11.04.2019
Programul de lucru al instituției în perioada 02.05.2019- 13.05.2019, ca urmare a stabilirii zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă

21.12.2018
Programul de lucru al instituției în perioada 01.01.2019- 28.01.2019, ca urmare a stabilirii zilelor de 24 și 31 decembrie 2018 ca zile libere

26.11.2018
Proces verbal alegere reprezentant personal contractual

22.11.2018
Convocare personal contractual

09.11.2018
Proces verbal alegere reprezentanți funcționari publici
Proces verbal alegere reprezentant personal contractual

07.11.2018
Convocare funcționari publici
Convocare personal contractual

10.08.2018
Programul de lucru al instituției în perioada 20.08.2018- 06.09.2018, ca urmare a stabilirii zilelor de 16 și 17 august 2018 ca zile libere

17.05.2018
Programul de lucru al instituției în perioada 02.05.2018- 11.05.2018, ca urmare a stabilirii zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă

18.04.2018
Programul de lucru al instituției în perioada 02.05.2018- 11.05.2018, ca urmare a stabilirii zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă

09.02.2018
Modificare act administrativ numire comisie de disciplină

27.07.2017
Programul de lucru al instituției în perioada 16.08.2017- 25.08.2017, ca urmare a stabilirii zilei de 14 august 2017 ca zi liberă

14.06.2017
Modificare act administrativ numire comisie paritară

26.05.2017
Programul de lucru al instituției în perioada 06.06.2017- 13.06.2017, ca urmare a stabilirii zilei de 2 Iunie 2017 ca zi liberă

27.02.2017
Numire comisie paritara

09.02.2017
Procedură de desemnare a membrilor comisiei paritare

01.02.2017
Numire comisie de disciplină

20.01.2017
Programul de lucru al instituției în perioada 25.01.2017- 31.01.2017, ca urmare a stabilirii zilei de 23 Ianuarie 2017 ca zi liberă

19.01.2017
Procedură de desemnare a membrilor comisie de disciplină

29.11.2016
Programul de lucru al instituției în perioada 05.12.2016- 12.12.2016, ca urmare a stabilirii zilei de 2 Decembrie 2016 ca zi liberă

11.10.2016
Proces verbal alegere reprezentant personal contractual

10.10.2016
Convocare personal contractual

06.10.2016
Modificare act administrativ numire comisie paritară

22.09.2016
Modificare act administrativ numire comisie de disciplină

31.08.2016
Proces verbal alegere reprezentant personal contractual

31.08.2016
Proces verbal alegere reprezentanți funcționari publici

29.08.2016
Convocare personal contractual

29.08.2016
Convocare funcționari publici

31.03.2015
Dispoziție privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercițiul mandatului sau al funcției de către Primarul, Viceprimarul, aleșii locali precum și de către salariații din cadrul aparatului de specialitate de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București

16.06.2014
Proces verbal alegere reprezentanți funcționari publici

16.06.2014
Proces verbal alegere reprezentant personal contractuali

12.06.2014
Convocare functionari publici

12.06.2014
Convocare personal contractual

25.02.2014
Act administrativ numire comisia paritară

25.02.2014
Proces Verbal privind alegerea de către reprezentanții funcționarilor publici
a membrilor titulari și a celui supleant ce vor face parte din comisia paritară

19.02.2014
Procedura de desemnare a membrilor titulari, a membrilor supleanți,
a secretarului titular și a celui supleant ce vor face parte din comisia paritară

31.01.2014
Act administrativ numire comisie de disciplină

29.01.2014
Proces verbal privind alegerea de către funcționarii publici a membrului titular
și a celui supleant ce vor face parte din comisia de disciplină

30.12.2013
Convocare funcționari publici în vederea alegerii membrilor comisiei de
disciplină

22.08.2013
Program de lucru în perioada 02.09.2013 – 17.09.2013 în vederea recuperării
zilei de 16 august 2013 stabilită ca zi liberă

03.04.2013
Program de lucru în perioada 08.04.2013 – 29.04.2013 în vederea recuperării
zilelor de 2 şi 3 Mai 2013 stabilite ca zile libere

15.01.2013
Notă program de lucru pentru zilele 18,19 Ianuarie 2013

04.12.2012
Notă zile libere 24, 31 Decembrie 2012

25.05.2012
Proces verbal alegere reprezentanți funcționari publici

25.05.2012
Proces verbal alegere reprezentanți personal contractual

25.05.2012
Notă de îndreptare a erorii materiale la procesul verbal de alegere a
reprezentanţilor personalului contractual

21.05.2012
Convocare personal contractual

21.05.2012
Convocare funcţionari publici

14.11.2012
Notă promovare clasa funcţionari publici

Sari la conținut