Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului

ADMINISTRATOR PUBLIC

Administrator: BARNA CIPRIAN GABRIEL

COMPARTIMENTUL EXPERT PENTRU PROBLEME CU ROMII

BIROUL AUDIT INTERN

Şef Birou: MIROSANU MIHAELA

SECRETAR GENERAL:

Secretar: Ionescu Lavinia

COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ELECTORALĂ

Coordonator Compartiment: Stănica Marius

SERVICIUL TEHNICĂ LEGISLATIVĂ, SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ

Şef Serviciu: RAPORTARU GEORGETA

BIROUL AUTORITATE TUTELARĂ

Şef Birou: POTCOAVA MARIANA

DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLATIE, CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Director Executiv: Măcăneață Vamoș Alexandru

SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Şef Serviciu: Pătrana Silviu

SERVICIUL LEGISLATIE ȘI AVIZARE CONTRACTE
Şef Serviciu: BĂDICAN ION DRAGOȘ

COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE LOCUINȚĂ
Coordonator:

DIRECȚIA MANAGEMENT RESURSE UMANE

Director Executiv: IONESCU PETRICA MARIUS

SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI ORGANIZARE
Şef Serviciu: GHINESCU IULIAN

SERVICIUL PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
Şef Serviciu: STAN MARIANA

COMPARTIMENTUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

DIRECȚIA CADASTRU, FOND FUNCIAR, PATRIMONIU ȘI REGISTRU AGRICOL

Director Executiv: HAIDEMAK MADALINA VERONICA

COMPARTIMENTUL FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL
Coordonator: Paris Paul Dimitrie

COMPARTIMENTUL CADASTRU ȘI PATRIMONIU

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

Director General:
Director General Adjunct: TURCU RADUCU GABRIEL

COMPARTIMENTUL DE STRATEGII DE DEZVOLTARE DURABILĂ, PROGRAME, PROIECTE
Coordonator: BEȘCIU CELIA-DANA

SERVICIUL ADMINISTRATIV
Şef Serviciu: CIOBANU LAURENTIU VASILE
Director General Adjunct: SENTEȘ LILIANA

COMPARTIMENTUL FOND IMOBILIAR
Coordonator: LARISA RUXANDRA LAURA STANCIU

SERVICIUL AUTORIZAȚII DE FUNCTIONARE ȘI SERVICII PUBLICE
Şef Serviciu: Cristea Ioana Cosima

ARHITECT ŞEF

Arhitect Şef: DOBRINOIU OANA MARINA

BIROUL REGLEMENTARI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ
Şef Birou: EPIFAN MIHAELA RALUCA

BIROUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUCȚII CLASA "A"
Şef Birou: GHEORGHE CRISTIAN

SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUCȚII CLASA "B"
Şef Serviciu: CRAIU MARIANA

SERVICIUL AUTORIZAȚII, LUCRARI EDILITARE, INFRASTRUCTURĂ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
Şef Serviciu: TEODORESCU SANDA DORINA

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE ȘI AUTORIZĂRI
Coordonator: ENE GHEORGHE

COMPARTIMENTUL INFORMARE URBANISTICĂ
Coordonator: NEGRITU CRISTIAN SIMION

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Director Executiv: FRONE BORCEA ORTANSA
Director Executiv Adjunct: BUCUR MIHAELA DANIELA

SERVICIUL BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ
Şef Serviciu: IONESCU MARIA

COMPARTIMENTUL STRATEGIE ȘI DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

SERVICIUL CONTABILITATE
Şef Serviciu: IANCU ANDREEA VALENTINA

COMPARTIMENTUL FINANCIAR

DIRECȚIA INVESTIȚII

Director Executiv:

SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE ȘI LUCRĂRI
Şef Serviciu: GALBEN DANA RACHILA

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
Şef Serviciu: Rogoz Raluca

SERVICIUL URMARIRE ȘI DERULARE SERVICII
Şef Serviciu: BALACEANU DANIELA

SERVICIUL IMAGINE ȘI CULTURĂ

Şef Birou: DIMA CRISTINA

COMPARTIMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

Coordonator Compartiment: MOISE MIOARA MANUELA

SERVICIUL REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL

Şef Serviciu: SARB ECATERINA CRISTINA

CABINET PRIMAR

Director de cabinet: TROFIN CATRINEL PAULA

BIROUL CORP CONTROL

Sef birou: MURESEANU VALENTINA

DIRECȚIA PUBLICĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ȘI STARE CIVILĂ SECTOR 1

Director Executiv: MOISESCU ELENA SIMONA

Compartiment Informatic
Compartiment Analiză-Sinteză, Secretariat
Biroul nr. 1 de Evidenţă a Persoanelor
Biroul nr. 2 de Evidenţă a Persoanelor
Biroul nr. 3 de Evidenţă a Persoanelor
Biroul nr. 4 de Evidenţă a Persoanelor
Biroul nr. 5 de Evidenţă a Persoanelor
Serviciul Înregistrări Acte de Naştere
Compartiment Înregistrări Acte de Casătorie şi Divorţ pe cale Administrativă
Compartiment Înregistrări Acte de Decese şi Informatică
Serviciul Acte Înregistrate la Misiunile Diplomatice sau Oficiile Consulare De Carieră ale României
Compartiment Registratură Şi Relaţii Cu Publicul
Compartiment Corespondenţă, Rectificări Şi Înscrieri Menţiuni În Străinătate
Biroul Transcrieri Certificate Înregistrate La Autorităţile Administrative Locale Din Străinatate