Data: 26.11.2015

Sectorul 1: Colectare selectivă direct de la domiciliu

Primăria Sectorului 1, alături de compania Romprest, demarează o nouă campanie de colectare selectivă a deșeurilor menajere, pe două fracții – umedă și uscată – începând cu 1 decembrie 2015. Astfel, locuitorii Sectorului 1 vor putea depozita separat deșeurile provenite din gospodărie în două recipiente, unul pentru deșeurile de ambalaje, iar celălalt destinat deșeurilor menajere.

Compania Romprest, prestatorul serviciului de salubritate din această zonă administrativă, a dotat fiecare asociație de proprietari/locatari cu două pubele, pe culori, care să le permită locatarilor să colecteze separat deșeurile rezultate în gospodărie. În pubela de culoare verde, destinată fracției uscate, se pot depozita doar deșeuri de ambalaje, de la pungi de hârtie, cutii de carton, ambalaje de la sucuri și lactate, la recipiente din sticlă, PET-uri etc. Cealaltă pubelă, de culoare maro, va cuprinde numai deșeurile menajere, așa-numita fracție umedă, compusă din resturi rezultate din activitatea de preparare a alimentelor, resturi alimentare și alte produse similare.

"Invit locuitorii Sectorului 1 să se implice activ în acest proiect, folosind în mod corect cele două recipiente de colectare, de care va beneficia fiecare asociație de proprietari. Numai împreună, administrație locală și cetățeni, putem proteja mediul înconjurător prin reciclarea materialelor folosite, contribuind astfel la reducerea poluării și la conservarea resurselor naturale", a declarat Viceprimarul Sectorului 1, Vasile Moțoc.

Campania va  începe în prima zi a lunii decembrie și se va realiza de trei ori pe săptămână, la toate asociațiile de proprietari din Sectorul 1. Astfel, în zilele de luni și vineri, vor fi colectate deșeurile menajere care alcătuiesc fracția umedă, în timp ce miercurea vor fi ridicate deșeurile reciclabile din fracția uscată.

Pe lângă infrastructura pusă la dispoziția asociațiilor de proprietari, lucrătorii Romprest vor împărți și pliante concepute special pentru această campanie pentru ca locuitorii să depoziteze corect deșeurile produse în gospodărie, în vederea reciclării și prelucrării lor ulterioare.

Informații de background:
În paralel, continuă și campania de colectare selectivă a deșeurilor de pe domeniul public. Compania Romprest a amplasat în Sectorul 1, în peste 500 de puncte fixe (zone aglomerate din sector: parcuri, mari intersecţii), recipiente moderne destinate colectării diferențiate a celor trei tipuri de deşeuri: hârtie şi carton, plastic&metal şi sticlă.

Cele trei tipuri de recipiente sunt colorate în galben, albastru și verde, pentru a ușura procesul de separare a deșeurilor, asociind culoarea containerului cu tipurile de materiale colectate. Astfel, culoarea galbenă este asociată cu ambalajele din plastic și metal, albastrul cu ambalajele din hârtie, iar verdele cu deșeurile din ambalaje de sticlă.

Pentru a evita umplerea rapidă a containerelor, cutiile de carton, recipientele tip PET și dozele de aluminiu pot fi pliate sau presate, în funcție de ambalaj, reducând astfel volumul deșeurilor de ambalaje.

Totodată, Primăria Sectorului 1 continuă programul de colectare gratuită a deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice, în a doua duminică a fiecărei luni. Cetăţenii din această zonă administrativă pot depozita în faţa imobilului de domiciliu televizoarele, radiourile, frigiderele, maşinile de spălat sau alte echipamente electrocasnice vechi, care le ocupă inutil spaţiul în locuinţe. Toate deşeurile vor fi ridicate gratuit de compania Romprest. Echipamentele electrocasnice colectate sunt preluate în vederea tratării ecologice, valorificării şi reciclării în conformitate cu legislaţia europeană de mediu.
Serviciul Imagine, Relații cu Mass-Media și Informatică
Tel. fix: 021/222.36.24
E-mail: presa.primaria1@gmail.com