Data: 24.05.2016

Transparență totală: toate contractele postate pe site-ul primăriei

Primăria Sectorului 1 devine mai transparentă și mai apropiată de nevoile comunității din această zonă administrativă. Pentru a facilita accesul cetățenilor la informațiile de interes public și pentru a asigura transparența activității autorității locale, începând cu acest an, toate contractele de achiziție publică încheiate la nivelul Primăriei Sectorului 1 sunt postate pe site-ul instituției www.primariasector1.ro, la rubrica Transparență.

Consiliul Local Sector 1 a adoptat, la sfârșitul anului trecut, Hotărârea nr. 233/22.12.2015 care prevede ca toate contractele de achiziție publică care se vor încheia la nivelul aparatului de specialitate al primarului și a instituțiilor subordonate Consiliului Local să fie publicată pe pagina web a primăriei, în vederea asigurării transparenței decizionale.

După publicarea în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), toate anunțurile de intenție, anunțurile/invitațiile de participare și anunțurile de atribuire formulate de aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și direcțiile subordonate Consiliului Local, precum și alte documente care fac obiectul publicării în sistemul electronic de achiziții vor fi postate atât pe site-ul administrației locale, la secțiunea specială – Transparență, cât și pe site-urile proprii.

"Prin această măsură, Primăria Sectorului 1 asigură transparența totală a actului administrativ și facilitează accesul neîngrădit al cetățenilor la informațiile de interes public. Începând cu acest an, toate contractele încheiate de administrația locală sunt la vedere, locuitorii Sectorului 1 și nu numai cunoscând astfel, în timp real, modul de cheltuire a banului public", a declarat Alexandru Moldoveanu, Secretarul Sectorului 1.

Toate informațiile referitoare la contractele de achiziție publică, de lucrări publice și de concesiune de servicii, publicate pe site-ul primăriei, vor fi scanate și vor cuprinde următoarele informații:
 Data încheierii contractului administrativ și a actelor adiționale aferente acestuia;
 Durata contractului administrativ și a actelor adiționale aferente acestuia;
 Valoarea contractului și a actelor adiționale aferente acestuia;
 Obiectul contractului administrativ.
Informațiile vor fi publicate în data de 15 ale lunii următoare, astfel încât contractele și documentația aferentă să poată fi consultată în timp real.


Serviciul Imagine, Relații cu Mass-Media și Informatică
Tel. fix: 021/222.36.24
E-mail: presa.primaria1@gmail.com