Data: 29.11.2019

Dan Tudorache: „Consilierii PNL și USR refuză dreptul elevilor din Sectorul 1 la perfecționare și la o șansă mai bună pe piața muncii”

Consilierii opoziției au respins, în ședința de ieri, înființarea Centrului Educațional Sector 1

Consiliul Local Sector 1, prin votul consilierilor PNL și USR, a respins, în ședința de joi, 28 noiembrie 2019, înființarea Centrului Educațional Sector 1. La propunerea Primarului Sectorului 1, Dan Tudorache, administrația locală urma să înființeze, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Sector 1, o instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 1, pe modelul centrelor de excelență în domeniul învățământului.

Noua instituție ar fi asigurat elevilor și preșcolarilor din Sectorul 1 servicii educaționale complementare de calitate prin identificarea, pregătirea, stimularea și valorificarea potențialului și creativității acestora.

Centrul Educațional Sector 1 urma să identifice atât elevii și preșcolarii capabili de performanțe înalte și să le asigure un cadru optim pentru valorificarea acestui potențial, cât și elevii și preșcolarii cu rezultate mai puțin bune la învățătură și să le asigure activități remediale, pentru reducerea decalajelor dintre copiii aceleiași generații.

În plus, această instituție avea ca obiectiv să acționeze în direcția promovării și atragerii elevilor spre învățământul profesional și tehnic tradițional sau dual de la nivelul Sectorului 1. În cadrul acestui tip de învățământ, companiile au un cuvânt esențial de spus, iar atragerea elevilor spre învățământul dual le-ar fi crescut considerabil acestora, în viitor,  șansa la angajare.

"Condamn cu fermitate atitudinea consilierilor locali ai PNL și USR în privința înființării Centrului Educațional Sector 1. Aceasta este una politicianistă și greu de explicat, fiind îndreptată împotriva intereselor elevilor din Sectorul 1. Practic, prin respingerea înființării acestei instituții, consilierii PNL și USR refuză dreptul elevilor din Sectorul 1 la perfecționare și la o șansă mai bună, în viitor, pe piața muncii", a declarat Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache.

Totodată, prin intermediul Centrului Educațional Sector 1 era promovată și susținută participarea elevilor la competiții și concursuri culturale, artistice, științifice, la nivel național și internațional, cum ar fi: târguri ale firmelor de exercițiu, concursul organizat de NASA etc.

Mai mult, ar fi fost încheiate parteneriate cu federații  sportive din diferite ramuri în vederea susținerii elevilor și preșcolarilor pentru practicarea diferitelor discipline sportive.
 
Înființarea Centrului Educațional Sector 1 s-ar fi realizat cu împuternicirea expresă a Consiliului General al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea nr. 524/17.09.2019 și cu acordul favorabil al Ministerului Finanțelor Publice nr. 464303/25.07.2019, al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 97.846/51.331/ 26.07.2019, al Ministerului Educației Naționale nr. 39654/06.11.2019 și al Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 24894/11.11.2019.
 
Noua instituție avea posibilitatea să încheie parteneriate cu ONG-uri, firme private și alte instituții pentru derularea unor proiecte educaționale sau atragerii de finanțări suplimentare, totul pentru o mai bună perfecționare a elevilor din Sectorul 1.

Un alt obiectiv al Centrului Educațional Sector 1 era să pună în valoare acordurile de înfrățire/cooperare încheiate cu autoritățile administrației publice locale din alte state, prioritar cu autoritățile administrației publice locale din statele în care se află comunități de români, prin promovarea unor programe comune culturale, sportive, de tineret și educaționale, și prin efectuarea unor stagii de pregătire profesională și alte acțiuni care vor contribui la dezvoltarea relațiilor de prietenie.
 
 
 

Serviciul Imagine și Relații cu Mass-Media
Tel. fix: 021/319.10.13/int.151
E-mail: presa.primaria1@gmail.com
Dan Tudorache: „Consilierii PNL și USR refuză dreptul elevilor din Sectorul 1  la perfecționare și la o șansă mai bună pe piața muncii”https://primariasector1.ro/foto/articles/comunicatepresa/sedinta-cl-28.11.2019.jpeg