Data: 30.01.2020

Invitație la conferința de presă care are ca temă prezentarea stadiului de elaborare a Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 2020-2030

Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, viceprimarul Daniela Popa, Conf. Univ. Dr. Cristian Pîrvulescu și Lect. Univ. Dr. Arpad Todor vor susține o conferință de presă luni, 3 februarie 2020, începând cu ora 11:00, în sala de consiliu a Primăriei Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr.9.

Conferința de presă are ca temă prezentarea stadiului de elaborare a Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 "2020-2030".

În premieră pentru Sectorul 1, se află în plină desfășurare elaborarea unei strategii de dezvoltare durabilă de nivel academic, care va  oferi o diagnoză profundă și clară a stadiului actual și va stabili principalele obiective strategice de dezvoltare pe următorii zece ani.

În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 273 din 28.08.2019, a fost aprobată încheierea acordului-cadru de parteneriat interinstituțional de cooperare între Primăria Sectorului 1 și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 "2020 – 2030".

La elaborarea strategiei participă organizații neguvernamentale, mediul academic, grupuri de inițiativă civică, mediul de afaceri și cetățeni din Sectorul 1 care, alături de funcționarii instituției, vor da direcția de dezvoltare a Sectorului 1 în următorii ani.

Deja s-au constituit și sunt funcționale grupuri de lucru pe următoarele domenii: Protecție și incluziune socială, locuire; Educație, Cultură, Sport și Cercetare; Sănătate și bunăstare; Mediu, Energie, Protecția Animalelor; Urbanism, Infrastructură, Spații Verzi, Locuri de Joacă; Dezvoltare economică și muncă; Siguranța Cetățeanului și Bună guvernare.

Prezența unui reprezentant al instituției dumneavoastră la acest eveniment ne onorează!

 
  


Serviciul Imagine și Relații cu Mass-Media
Tel. fix: 021/319.10.13 int.151
E-mail: presa.primaria1@gmail.com
Invitație la conferința de presă care are ca temă prezentarea stadiului de elaborare a Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 2020-2030https://primariasector1.ro/images/revista.jpg