Data: 30.03.2021

Primăria Sectorului 1 publică raportul ANRSC. Principala concluzie: Recuperați sumele plătite nelegal către Romprest!

Primăria Sectorului 1 publică pe site-ul instituției nota de control realizată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) în data de 15 martie 2021. Potrivit acestui document, Primăria Sectorului 1 trebuie să recupereze "imediat" toate sumele nelegal plătite către operatorul de salubritate Compania Romprest Service SA.

"Autoritățile administrației publice locale ale Sectorului 1 ale Municipiului București nu au îndeplinit măsura dispusă de Camera de Conturi București prin Decizia nr. 100/16.11.2016 privind recuperarea prejudiciului de 117.904.660 lei, constatat în Raportul de Audit Financiar și procesul- verbal de constatare nr. 3034/Ds 89/28.10.2016", este una dintre constatările notei de control realizate de ANRSC.

Raportul ANRSC cuprinde șase măsuri clare pe care Primăria Sectorului 1 trebuie să le ducă la îndeplinire urgent:
- Autoritățile publice locale trebuie să adopte toate măsurile necesare în vederea calculării și recuperării sumelor nelegal plătite către operatorul Romprest Service SA (Termen: imediat);
- Autoritățile publice locale trebuie să adopte, printr-un act adițional, reducerea duratei contractului cu Romprest Service SA la 18 ani. (Termen: 15 octombrie);
- Autoritățile publice locale vor proceda la eliminarea tarifului de staționare a tuturor utilajelor din parcul auto. (Termen: 30 septembrie);
- Autoritățile publice locale trebuie să elaboreze și să aprobe documentația de atribuire a activității de sortare a deșeurilor de pe raza Sectorului 1 și vor iniția procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii (Termen: 15 iunie);
- Autoritățile publice locale trebuie să adopte măsurile administrative necesare pentru modificarea, prin act adițional, a contractului cu Romprest, în concordanță cu prevederile legilor de salubrizare a localităților, privind regimul deșeurilor și a actului normativ care vizează serviciile comunitare de utilități publice (Termen: imediat);
- Autoritățile publice locale trebuie să aprobe includerea contribuției pentru economia circulară în tarifele distincte pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat, respectiv pentru gestionarea deșeurilor reziduale colectate separat (Termen: imediat).

Consilierii locali discută situația Romprest

Relația contractuală dintre Primăria Sectorului 1 și Compania Romprest va fi discutată, astăzi, la ora 15:00, într-o ședință de îndată a Consiliului Local Sector 1 convocată de primarul Clotilde Armand. Ședința este motivată  și de "informațiile de pe portalul instanțelor de judecată cu privire la Compania Romprest din care rezultă că există înregistrat dosar în materia falimentului, pentru a preîntâmpina dispariția documentelor de interes pentru Sectorul 1 al Municipiului București, ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter exceptional, ar putea aduce prejudicii bugetului local și ar conduce la dificultăți în ceea ce privește funcționarea optimă, la cel mai înalt nivel, a activității autorităților administrației publice locale, situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată".

În concret, pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, se află o hotărâre prin care primarul Sectorului 1 este mandatat să verifice modul în care prestatorul serviciului de salubrizare din această zonă administrativă facturează serviciile pe care le realizează. Este vorba de verificarea atât a corectitudinii facturilor emise de Compania Romprest în ultimii ani, cât și de corectitudinea celor care vor urma.  Dreptul de control urmează a fi exercitat prin intermediul aparatului de specialitate al primarului și/sau prin contractarea unor servicii de specialitate în acest domeniu.

Prin această hotărâre de consiliu se pun în aplicare o parte dintre măsurile recomandate de către ANRSC în nota de control emisă în urma verificărilor realizate de curând la primărie.

Tot în ședința de astăzi, pe ordinea de zi se află un proiect de hotărâre privind diminuarea temporară a frecvențelor de intervenție pentru operațiunile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice din cadrul serviciului de salubrizare în aria administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București desfășurate de Compania Romprest Service S.A.

Impactul finaciar pe termen scurt asupra bugetului se estimează că va fi de natură să diminueze obligațiile de plată din anul bugetar 2021 de la aproape 200 de milioane de lei, cât a propus Romprest în cadrul comisiei de mediere a conflictului contractual cu primăria, la 137 milioane de lei. Potrivit proiectului de hotărâre, această măsură nu va avea niciun impact asupra mediului.Serviciul Imagine și Cultură
Tel. fix: 021/319.10.13/int.151
E-mail: comunicare@primarias1.ro
Primăria Sectorului 1 publică raportul ANRSC. Principala concluzie: Recuperați sumele plătite nelegal către Romprest!https://primariasector1.ro/foto/articles/comunicatepresa/sediu-ps1---banu-manta.jpeg