Data: 21.05.2021

Locuri libere la Creșa Sfântul Andrei din Sectorul 1

Vești bune pentru părinții copiilor din Sectorul 1 cu vârsta cuprinsă între 10 luni și maximum 3 ani. În prezent, avem 32 de locuri disponibile la Centrul de Zi Sfântul Andrei, Str. Cosmești nr. 15, creșă aflată în administrarea Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).

Sesiunea de înscriere pentru ocuparea acestor locuri se va desfășura în perioada 24.05.2021- 04.06.2021. La această sesiune de înscriere pot participa atât părinții care au domiciliul legal pe raza Sectorului 1, cât și părinții care au domiciliul legal pe raza Sectorului 6 și locuiesc în proximitatea Centrului de Zi Sf. Andrei (conform Procedurilor Operaționale privind înscrierea copiilor la centrele de zi tip creșă ai căror părinți achită contribuția lunară de hrană și conform colaborării încheiate între DGASPC Sector 1 și DGASPC Sector 6).

Actele necesare înscrierii copiilor la Centrul de Zi Sf. Andrei sunt:
• Cerere de înscriere;
• Fișă - criterii de departajare pentru înscrierea la centrele de zi de tip creșă (obținută de la sediul DGASPC – Bd. Mareșal Averescu nr. 17).
• Copie certificat de naștere al copilului;
• Copie acte de identitate părinți/reprezentanți legali, copii după certificatele de naștere ale fraților minori și, după caz, copie hotărâre/sentință de plasament sau încredințare în vederea adopției;
• Copie certificat de căsătorie (dacă e cazul);
• Copie certificat de deces/sentință de divorț definitivă și irevocabilă pentru părintele unic  (dacă e cazul);
• Copie act doveditor după suspendarea raportului de muncă (decizie) - în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creștere copil este necesară decizia de suspendare a contractului de muncă sau decizia privind aprobarea acordării indemnizației de creștere copil eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București;
• Acte privind venitul net realizat de către membrii familiei pe luna anterioară depunerii actelor - documente eliberate de angajator, de organele fiscale, autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor;
• Adeverință de salariat pentru ambii părinți/părinte unic eliberată de angajator din care să reiasă calitatea de angajat. 
Dosarul complet se depune la sediul DGASPC din Bd. Mareșal Averescu nr. 17, Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie, corp H, parter, telefon 021.223.41.95.

Creșa Sfântul Andrei funcționează după sistemul danez de educație
Începând cu anul 2019, în cadrul Centrului de Zi  Sfântul Andrei se implementează sistemul de educaţie danez, în scopul reformării educaţiei timpurii, punând bazele unei noi abordări educaţionale, exprimată prin noi atitudini şi comportamente faţă de copil, noi valori şi un mediu educaţional mai prietenos.

Acest sistem de educație pune accentul pe dezvoltarea copiilor într-un mediu creativ, în care aceştia să fie stimulaţi afectiv, cognitiv şi psihomotor. Se urmărește astfel, trecerea de la îngrijirea medicală și sanitară spre învăţare şi creativitate, introducerea metodelor de explorare prin activităţi în aer liber, cunoaştere prin experienţă proprie, pregătirea pentru viața școlară și bucuria de a învăța. În plus, în acest sistem de educație, parteneriatul cu familia în beneficiul dezvoltării copilului și colaborarea întregii echipe sunt esențiale.

Programul de funcționare al Centrul de Zi Sfântul Andrei este de luni până vineri, între orele 07:00-18:00, iar în perioada stării de alertă de luni pănă vineri între orele 07:00 -17:00.

650 de locuri în creșele din Sectorul 1

Creșele din administrarea Consiliului Local Sector 1 dispun de un număr de 650 de locuri, după cum urmează: Centrul de zi Vrancei (Str.Vrancei nr. 9): 180 de locuri; Centrul de zi Româno-Danez pentru Educație Integrată (Bd. Mareșal Averescu nr. 17): 30 de locuri; Centrul de zi Sfântul Andrei (Str. Cosmești nr. 15): 120 de locuri; Centrul de Zi Jiului (Str. Pajurei nr. 2C): 200 de locuri; Complexul de Servicii Sociale Sfântul Nicolae Centrul de Zi (Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 74): 120 de locuri.


Serviciul Imagine și Cultură
Tel. fix: 021/319.10.13/int.151
E-mail: comunicare@primarias1.ro