Data: 14.07.2021

A fost aprobată rectificarea bugetară: finanțări mai mari pentru spitale și școli, plata burselor elevilor și bani pentru ”Grădinița de vacanță”

Consilierii locali au aprobat, în unanimitate, în ședința ordinară de astăzi, 14 iulie 2021, rectificarea bugetului general centralizat al Sectorului 1. Cele mai importante capitole ale rectificării bugetare vizează două dintre cele mai importante domenii: educație și sănătăte.

Plata burselor școlare, bani pentru construirea și modernizarea de școli, finanțarea proiectului "Grădinița de vacanță", fonduri pentru sistemul de sănătate și pentru construirea unui Centru de transplant Multiorgan la Spitalul "Sf. Maria" sunt principalele proiecte și activități care au făcut obiectul rectificării bugetare de astăzi.

Astfel, sunt repartizate fonduri atât pe sursele de finanțare, cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare. Se alocă fondurile bugetare necesare programului "Grădinița de vacanță", care se încadrează cu bugetul maxim de 3,5 milioane lei și  sunt alocați bani pentru plata burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social.

De asemenea, sunt majorate fondurile din secțiunea de "Dezvoltare" de la capitolul "Învățământ Preuniversitar de Stat" pentru modernizarea sau construirea unor imobile care vor fi folosite de elevii de la Școala Gimnazială "Herăstrău",  Școala Gimnazială nr. 6, Școala Generală "Pia Brătianu", Școala Generală "Ion Heliade Rădulescu" și Colegiul Național de Muzică "George Enescu"- "Școala Regală".

În plus, este alocată suma de 1,2 milioane lei pentru Sistemul de antiefracție pentru unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 1.

La cheltuielile în domeniul Sănătății au fost prevăzute credite bugetare pentru finanțarea cheltuielilor materiale celor patru spitale din Sectorul 1, pe baza unor protocoale încheiate cu acestea, în funcție de necesitățile fiecărui spital în parte: încălzit, iluminat și forță motrică, apă, canal, salubritate, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, reparații curente, alte cheltuieli cu bunuri și servicii. Totodată, a fost aprobat un amendament pentru finanțarea construirii unui Centru de transplant Multiorgan la Spitalul "Sf. Maria".


Serviciul Imagine și Cultură
Tel. fix: 021/319.10.13/int.151
E-mail: comunicare@primarias1.ro