Data: 31.08.2022

Creștem calitatea serviciilor oferite locuitorilor din Sectorul 1 printr-un proiect cu fonduri europene

Locuitorii Sectorului 1 vor beneficia de servicii administrative mai bune și mai performante prin derularea unui proiect cu finanțare europeană prin care administrația locală își propune implementarea unui sistem performant de management al calității.

Sectorul 1 al Municipiului București, în calitate de beneficiar, și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, au semnat Contractul de finanțare nr. 683/18.04.2022 pentru Proiectul "Implementarea instrumentelor de management al calității și performanței pentru standardizarea proceselor și serviciilor orientate către cetățeni la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București", cod MySMIS 154777, cod SIPOCA 1256.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea unui sistem unitar de management al calității și performanței, conform standardului ISO 9001:2015 și CAF 2020, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și în deplin acord cu principiile dezvoltării durabile.

În concret, proiectul vizează realizarea tuturor demersurilor necesare pentru implementarea standardului ISO 9001:2015 la nivelul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1, instrument care are rolul de a facilita accesul cetățenilor la serviciile publice furnizate, de a simplifica procedurile administrative și modalitatea de monitorizare și evaluare a acestora, precum și de a crește gradul de încredere al cetățenilor în serviciile furnizate.

"Suntem conștienți că nu putem obține rezultate bune decât printr-un proces continuu de evaluare și îmbunătățire a performanței și calității și prin adaptarea constantă a actului administrativ la cerințele și așteptările cetățenilor. Îmi doresc ca, la finalizarea acestui proiect, în Primăria Sectorului 1 să avem proceduri administrative simplificate, să avem mai puțină birocrație și să asigurăm servicii publice de calitate în acord cu standardele europene", a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, în timpul conferinței de lansare a proiectului care a avut loc miercuri, 31 august 2022, la sediul instituției.

În cadrul acestui proiect, vor fi evaluate sistemul de management, procesele, procedurile, instrucțiunile și documentele interne din perspectiva conformării cu cerințele standardului ISO 9001:2015 și vor fi identificate și analizate situațiile neconforme, aspectele critice ale activităților curente precum întârzieri, blocaje, cheltuieli nejustificate, capacitatea și disponibilitatea personalului existent de a contribui efectiv la implementarea și dezvoltarea instrumentelor de management al performanței și calității.

De asemenea, vor fi elaborate o serie de proceduri interne noi și vor fi îmbunătățite cele actuale care susțin coordonarea și colaborarea instituțională.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Implementarea și dezvoltarea Sistemului de Management al Calității, conform SR EN ISO 9001:2015.
2. Certificarea Sistemului de Management al Calității, conform SR EN ISO 9001:2015.
3. Implementarea instrumentului de autoevaluare CAF 2020.

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt:
1. Implementarea și utilizarea instrumentului de autoevaluare și conformare CAF la nivelul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1.
2. Facilitarea implementării instrumentelor de management al calității și performanței la nivelul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1.
3. Sistem de management al performanței și calității certificat conform standardului ISO 9001:2015 în cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1.

Valoarea totală a proiectului este de 344.882,50 lei din care:
• 337.984,85 lei  - valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
• 6.897,65 lei - contribuția proprie a beneficiarului.

Perioada de implementare a proiectului este de 15 luni: 18 aprilie 2022 – 18 iunie 2023.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Cod Apel: POCA/973/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
Serviciul Imagine și Cultură
Tel. fix: 021/319.10.13/int.151
E-mail: comunicare@primarias1.ro