Data: 29.09.2022

Consiliul General ne-a împuternicit să achiziționăm sediul Liceului "Nicolae Tonitza". Clotilde Armand: “Vom moderniza rapid întregul imobil”

Sediul Liceului de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" de pe strada General Berthelot nr.56-58 va avea în continuare destinația de școală. Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat în ședința de astăzi un proiect de hotărâre prin care Consiliul Local Sector 1 a fost împuternicit să achiziționeze în numele și pentru Municipiul Bucureşti acest imobil care fost retrocedat către Congregatio Jesu în luna iunie 2020.

Hotărârea de astăzi a CGMB a fost adoptată ca urmare a unei solicitări în acest sens a Consiliului Local Sector 1 formulată în luna aprilie 2022 în vederea păstrării actualei destinaţii a imobilului, respectiv continuarea activităţii Liceului de Artă "Nicolae Tonitza".

"Este un imobil care a fost retrocedat, în vara anului 2020, Congregației Jesu. O clădire încărcată de istorie care trebuie să rămână în administrarea comunității locale. Deoarece a  fost în litigiu, în această unitate școlară nu s-au făcut deloc investiții de mai mulți ani. După ce finalizăm procedura de achiziționare, vrem să modernizăm rapid întregul imobil, pentru a asigura elevilor cele mai bune condiții pentru desfășurarea cursurilor", a declarat primarul Clotilde Armand.

În baza Deciziei nr.9149/04.06.2020 emisă de Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, s-a decis retrocedarea în favoarea Congregației Jesu a imobilului de pe strada General Berthelot nr.56-58. Noul proprietar are obligația de menține destinația de unitate de învățământ a acestui imobil pe o perioadă de 10 ani, utilizatorul urmând să plătească o chirie lunară stabilită în conformitate cu legislația în vigoare.

Menționăm faptul că, prin adresa înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu numărul 65.706/14.12.2021, Congregația Jesu și-a manifestat disponibilitatea de a vinde acest imobil în vederea păstrării destinației sale de imobil de interes public. În plus, prin adresa înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu numărul 875/06.01.2022, conducerea Liceului de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" a precizat că este necesară continuarea activității educaționale în imobilul de pe strada General Berthelot nr. 56-58 solicitând în acest sens ajutorul administrației locale a Sectorului 1.

Imobil cu peste 120 de ani de istorie

Clădirea de pe strada General Berthelot nr. 56-58  are o istorie veche de peste 120 de ani. Aici a funcționat, la începutul secolului XX și în perioada interbelică, școala de fete "Sfântul Iosif" –școală primară și liceu de fete- aflată sub patronajul Bisericii Catolice.

După cel de-al Doilea Război Mondial, imobilul a fost naționalizat de regimul comunist, în baza Decretului nr. 176 din 2 august 1948 pentru trecerea în proprietatea statului a bunurilor bisericilor congregațiilor, comunităţilor sau particularilor, ce au servit pentru funcţionarea  şi întreţinerea instituţiilor de învăţământ general, tehnic sau profesional.

După naționalizare, începând cu data de 27 septembrie 1948, aici și-a desfășurat  activitatea  o școală tehnică și un cămin de studenți. Din 19 iunie 1959, în această clădire a fost mutată Școala medie nr. 21 cu predare în limba germană, transformată în Liceul Industrial nr. 21 cu predare în limba germană. Din 8 octombrie 1973,  imobilul a fost transferat în administrarea Liceului "Nicolae Tonitza."

Pe 4 iunie 2020, Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România a retrocedat imobilul către Congregația Jesu (fostul Institut "Sânta Maria"), la solicitarea Arhiepiscopiei Romano-Catolice București.

Serviciul Imagine și Cultură
Tel. fix: 021/319.10.13/int.151
E-mail: comunicare@primarias1.ro