2007 - Bugetul general consolidat de venituri și cheltuieli și execuția acestuia

Bugetul local - in arhivă

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturilor interne

Bugetul instituțiilor publice evidențiate în afara bugetelor locale