Comisii de specialitate

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale – domeniul buget-finanţe

PREŞEDINTE: DOMINIC PAN MEGHEA
SECRETAR: ALEXANDRU-ŞTEFAN DEACONU
MEMBRI:
1. MIHAI TUFAN
3. ADRIANA MIHAELA GEORGESCU
2. DRAGOȘ FLORIN SION

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător – domeniul urbanism şi amenajarea teritoriului

PREŞEDINTE: VIOREL DANIEL CHIRVASĂ
SECRETAR: OLIVER-LEON PĂIUŞI
MEMBRI:
1. VICTOR ZAMFIR
2. ILINCA MACARIE
3. MARIAN-CRISTIAN NEAGU

Comisia de comerţ, prestări servicii către populaţie şi promovarea iniţiativei private – domeniul comerţ şi privatizare

PREŞEDINTE: FLOREA IORDAN
SECRETAR: VIRGIL-ADRIAN SUVAC
MEMBRI:
1. CRISTIAN-LAURENŢIU BULFON
2. GEORGE DAMIAN
3. MIHAI TUFAN

Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi patrimoniu – domeniul juridic şi patrimoniu

PREŞEDINTE: ANCUŢA-SORINA COMĂNICI
SECRETAR: IULIANA-CRISTINA GRIGORESCU
MEMBRI:
1. CRISTIAN-ADRIAN TUDOSE
2. DORINA-LUMINIŢA BĂNIŞOR
3. MANUELA MUREŞAN

Comisia de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte – domeniul cultură, învăţământ şi sport

PREŞEDINTE: -
SECRETAR: ECATERINA-RALUCA CONDURACHI
MEMBRI:
1. MANUEL AUGUSTIN VIERU
2. RAMONA PORUMB
3. CRISTIAN-LAURENŢIU BULFON
4. CRISTIAN-ADRIAN TUDOSE

Comisia de sănătate şi protecţie socială – domeniul social şi sănătate

PREŞEDINTE: FLORIAN-MIŞU CRIŞU
SECRETAR: VIRGIL-MĂDĂLIN OLTEANU
MEMBRI:
1. ANCUŢA-SORINA COMĂNICI
2. CRISTINA-SIMONA MUNTEANU
3. MIHAIL-TEODOR PURCĂREA