Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Hotărârile Consiliului Local în anul 2018

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 31.01.2018
 • privind punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 608/19.12.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 de a efectua, în numele Muncipiului București, demersuri pentru trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al Municipiului București a suprafeței de teren necesară realizării unui drum de acces.

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 31.01.2018
 • privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 Bucureşti.

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 31.01.2018
 • privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual de conducere si de executie din cadrul Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 – institutie subordonata Consiliului Local Sector 1.

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 31.01.2018
 • privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale „Administraţie” din institutia subordonata Consiliului Local Sector 1- Administratia Domeniului Public Sector 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 31.01.2018
 • privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman.

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 31.01.2018
 • privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” de la nivelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1.

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 31.01.2018
 • privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual şi funcţionarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din cadrul Poliţiei Locale Sector 1.

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 31.01.2018
 • privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie”, din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, începând cu data de 1 ianuarie 2018.

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 31.01.2018
 • privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 – Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 31.01.2018
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Complexului Multifuncţional Caraiman.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 31.01.2018
 • privind modificarea Statului de funcţii, Organigramei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Sector 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 31.01.2018
 • privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SC CET GRIVIŢA SRL.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 31.01.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condiţiile legii, cu privire la încheierea „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Sectorul Ҫankaya al Municipiului Ankara din Republica Turcia”.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 31.01.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condiţiile legii, cu privire la încheierea „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Municipiul Nazaret – Illit din Statul Israel”.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 31.01.2018
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București, de-a acorda împuternicirea să hotărască referitor la încheierea „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Raionul Orhei din Republica Moldova”.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 31.01.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru de parteneriat interinstitutional de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Universitatea de Științei Agronomice și Medicină Veterinară Bucuresti în vederea desfășurării unor proiecte de investiții precum și programe comune în domeniul educațional, social, cultural, sportiv și recreativ în interesul larg al cetățenilor Sectorului 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 31.01.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru de parteneriat instituţional între Sectorul 1 al Municipiului București, pe de o parte şi Camera de Comerţ şi Industrie a României şi S.C. Romexpo S.A., pe de altă parte, în vederea realizării unor investiţii corespunzătoare exploatării în comun a Pavilionului A (Cupola) din cadrul Centrului Expoziţional Romexpo.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 31.01.2018
 • privind numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 31.01.2018
 • privind aprobarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 31.01.2018
 • privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 201/16.12.2013 privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obţinute în cadrul Atelierelor din Nazarcea Grup, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 31.01.2018
 • privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social, acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2018.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 31.01.2018
 • privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 31.01.2018
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit ”Zum-Zum”.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 31.01.2018
 • privind acordarea unui sprijin Clubului Sportiv Karate Rapid constand in 32 de kimono-uri.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 31.01.2018
 • privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.422 /18.12.2017 privind desemnarea Administrației Domeniului Public Sector 1 să exercite atribuțiile de control și monitorizare a gestiunii delegate a serviciului de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1 al Municipiului București.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 31.01.2018
 • privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 329/31.10.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Circulaţie de la nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale Sector 1 – Municipiul Bucureşti.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 31.01.2018
 • privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2017-2018.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 31.01.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Aleea Meteorologiei nr.15A, sector 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 31.01.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Fagului nr. 47, sector 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 31.01.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Lainici nr. 48, sector 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 31.01.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Coralilor nr.20G, sector 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 31.01.2018
 • privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 246/31.07.2017 privind aprobarea reluării procedurii de achiziţie de pe piaţa liberă, a unor imobile de locuinţe care vor avea destinaţia de locuinţe sociale.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 31.01.2018
 • privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.432/18.12.2017 privind consitutirea subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului București.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 31.01.2018
 • privind aprobarea Statului de funcții al Administraţiei Pieţelor Sector 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 31.01.2018
 • privind prin care se solicita Consiliului General al Municipiului Bucuresti imputernicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol intre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si Centrul Pentru Politici Durabile Ecopolis in vederea finantarii de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului comun “Aer Curat, Bun de respirat!“.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 31.01.2018
 • privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor umanitar în valoare de 10.000 lei pentru elevul Coroi Gheorghe.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 15.02.2018
 • privind aprobarea bugetului general centralizat pe anul 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 27.02.2018
 • privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă și ale Contractului colectiv de muncă încheiate la nivelul Poliției Locale a Sectorului 1, a reprezentanților funcționarilor publici și a reprezentanților personalului contractual ai Poliției Locale a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 27.02.2018
 • privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.203/18.11.2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate si gratie pana la data de 31.03.2018 si prelungire a maturitatii creditului pana la data de 31.12.2025 din cadrul contractului de credit de investitii nr. 044/2014 incheiat cu Raiffeisen Bank SA
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 27.02.2018
 • prin care se solicita Consiliului General al Municipiului Bucuresti imputernicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol intre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si Asociației Absolvenților Academiei de Studii Economice din București (Alumni ASE) în vederea desfășurării Celei de-a XII-a Congerințe Științifice Internaționale ”Business Excellence”, Tema: !Innovation and Sustainability in a Turbulent Economic Environment”, a fost adoptată cu unanimitate, în momentul votului fiind în sală 26 de consilieri
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 27.02.2018
 • prin care se solicită Consiliului Gneral al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația pentru Memorie Identitară ”Carpații” în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului cultural-educativ ”Fortul 13. Întâlnire cu istoria”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 27.02.2018
 • privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinţei cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 27.02.2018
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 105/28.07.2016, în sensul înlocuirii domnului Gheorghe Diaconu în Comisia de soluţionare a contestaţiilor cu privire la soluţionarea cererilor de atribuire a locuinţelor din fondul locativ de stat
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 27.02.2018
 • privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 – Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 27.02.2018
 • privind constituirea a două comisii în vederea aprobării achiziţionării de pe piaţa liberă a unui imobil – construcţii şi teren, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, având destinaţia de „Structură integrată de asistare şi îngrijire – Humanitas 1.RO”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 27.02.2018
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.408/28.11.2017 privind constituirea a două comisii în vederea aprobării achiziţionării de pe piaţa liberă a unui imobil – teren + construcţii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, având destinaţia de creşă
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 27.02.2018
 • privind prelungirea acordării ajutorului financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Gheorghe Daniela Niculina, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 27.02.2018
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala primară ”Rose Mary 2”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 27.02.2018
 • privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.320/31.10.2017 privind înființarea comisiei de specialitate “Transparenţă, reducerea birocraţiei şi inovaţie” și modificarea HOTĂRÂRII nr. 89/2016, referitor la componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 27.02.2018
 • privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2017-2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 27.02.2018
 • privind aprobarea închirierii de pe piața liberă a unui imobil ce va avea ca destinație sediul proiectului de interes public ”Excellence 1 – incubatorul de afaceri al Sectorului 1”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 27.02.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Avionului nr. 50 (fost Str. Avionului nr. 52-70), sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 27.02.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Avionului nr. 58A (fost Str. Avionului nr. 52-70), sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 27.02.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Bacului nr. 18A, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 27.02.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr. 93,sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 27.02.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dionisie Fotino nr.10, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 27.02.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Stegarului nr.151-153, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 27.02.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Grigore Manolescu nr. 22A sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 27.02.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Jiului nr. 2C, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 27.02.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Mihai Viteazul nr. 84, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 27.02.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Nisipari nr. 18, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 27.02.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Petru și Pavel nr. 7, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 27.02.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Timișului nr. 29, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 27.02.2018
 • privind aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 286/08.09.2014 încheiat între Grădinița nr. 252 și proprietarii imobiului din str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 27.02.2018
 • privind aprobarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României, precum şi stabilirea măsurilor educative care însoţesc distribuţia laptelui, în anul şcolar 2017 – 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 27.02.2018
 • prin care se împuterniceşte preşedintele de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 1 să semneze Acordul Consiliului Local al Sectorului 1 solicitat prin certificatele de urbanism, pentru cartierul Henri Coandă
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 27.02.2018
 • privind aprobarea încheierii „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Municipiul Nazaret – Illit din Statul Israel”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 27.02.2018
 • privind aprobarea încheierii „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Raionul Orhei din Republica Moldova”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 27.02.2018
 • privind aprobarea „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Sectorul Ҫankaya al Municipiului Ankara din Republica Turcia”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 27.02.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Petru Maior nr. 17-19, sector 1ă
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 21.03.2018
 • privind alegerea Președintelui de ședință pentru şedinţa din data de 21.03.2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 21.03.2018
 • privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.409 / 28.11.2017 privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin Programul ”CENTENAR pentru toți, sesiunea 2017-2020”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 21.03.2018
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 74 din 21.03.2018
 • privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 să semnze Declarația privind Parteneriatul de Guvernare Deschisă la nivel local
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 21.03.2018
 • privind prorogarea termenului stabilit conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2017 cu modificări şi completări privind predarea de către Administraţia Pietelor Sector 1, respectiv preluarea de către Administraţia Unităţilor de Învatamant Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a terenurilor şi a clădirilor situate în str. Măguricea nr. 20 A (fostă Borşa nr 27), sector 1 pânã la finalizarea procedurii privind dezmembrarea cadastrală a acestora
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 76 din 21.03.2018
 • privind prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucuresti împuternicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol intre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti şi Asociația Absolventilor Academiei de Studii Economice din Bucuresti (Alumni ASE) în vederea organizării evenimentelor desfășurate cu ocazia aniversării a 105 ani de existență a Academiei de Studii Economice din București – „ASE 105”, în perioada 16-21 Aprilie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 77 din 29.03.2018
 • privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 1, pentru ședința ordinară din data 29.03.2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 78 din 29.03.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucuresti împuternicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol intre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si Asociatia Play Kids Academy in vederea finantarii de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului comun “Cupa Intercartiere“
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 79 din 29.03.2018
 • privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat pe anul 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 80 din 29.03.2018
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 63/2008 privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea contravenţiilor la nivelul asociaţiilor de proprietari şi locatari
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din 29.03.2018
 • privind aprobarea Conturilor de execuţie pe surse de finanţare, Situaţiile financiare, inclusiv anexele la acestea,la data de 31 decembrie 2017
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 29.03.2018
 • privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 – Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 29.03.2018
 • privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 – Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 84 din 29.03.2018
 • privind virarea sumelor din “Excedentul anilor precedenţi aferent contribuţiei de întreţinere a persoanelor asistate” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 la bugetul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 85 din 29.03.2018
 • privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2017-2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 29.03.2018
 • pentru aprobarea modificării Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie”, din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, începând cu data de 1 ianuarie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 29.03.2018
 • privind aprobarea desfăşurării activităţii “Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaţionale a romilor
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 29.03.2018
 • privind stabilirea situaţiei juridice a imobilului, teren + construcţie, aflat în proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 1 și în administrarea Poliţiei Locale Sector
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 29.03.2018
 • privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidenţial, complex social de servicii de tip creşă şi în sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 90 din 29.03.2018
 • privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul centrelor de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele cu dizabilităţi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 91 din 29.03.2018
 • privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare, compus din Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov şi Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Mina din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 29.03.2018
 • privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în cadrul Centrului Multifuncţional Phoenix din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 29.03.2018
 • privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în cadrul Centrului de zi “Un Pas Împreună” din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 29.03.2018
 • privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor şi a costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexul Social de Servicii Odăi in structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 29.03.2018
 • pentru aprobarea Metodologiei privind admiterea beneficiarilor în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi – componenta pentru persoane vârstnice – şi Complexul Social de Servicii Străuleşti din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 96 din 29.03.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia Health AID România, în vederea derulării parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health AID România”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 97 din 29.03.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Asociaţia SOS Satele Copiilor România, în vederea derulării Programului „SOS Satul Copiilor Bucureşti – SOS comunităţi de tineri”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 29.03.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia „Viaţă şi Lumină”,în vederea derulării Proiectului „Centrul de Plasament Viaţă şi Lumină”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 29.03.2018
 • privind aprobarea prelungirii acordării ajutorului financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Vasilache Manuela Monica, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 29.03.2018
 • privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 1.900 lei, pentru participarea a 3 persoane cu handicap şi a unui însoţitor, la 2 competiţii sportive, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 29.03.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. AEROMODELULUI NR. 25 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 29.03.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. DĂRMĂNEȘTI NR. 11A – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 103 din 29.03.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) INTRAREA SOLD. DOBRE D. IOAN NR. 8 (FOST NR. 14, NR. 14A) – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 104 din 29.03.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MĂGURA SLĂTIOAREI NR. 5 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 29.03.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. NAVIGAȚIEI NR.78 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 29.03.2018
 • privind aprobarea modificare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. PETRU ȘI PAVEL NR. 44A – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 107 din 29.03.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. PETRU ȘI PAVEL NR. 67 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 108 din 29.03.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) ȘOS. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR. 46 – 48 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 29.03.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), STR. STRAULEȘTI NR. 69F – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 29.03.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), STR. Timisului NR. 16 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 111 din 29.03.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. TROTUȘULUI NR.13 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 29.03.2018
 • privind sterilizarea gratuită a câinilor şi pisicilor fără pedigree, cu deţinător, de pe raza Sectorului 1 al municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 113 din 29.03.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociația Viitorul prin Educație și Sport, în vederea desfășurării proiectului “Trofeul Micilor Campioni Grivița – Primăria Sectorului 1”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 114 din 29.03.2018
 • privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti a împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, în vederea încheierii unui contract de comodat cu Asociația Sportivă ”Gheorghe Moceanu” a Colegiului Național ”Sfântul Sava”, în curs de constituire
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 115 din 29.03.2018
 • privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti a împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, în vederea încheierii unui contract de comodat cu Asociația Părinților din Școala 179 București
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 29.03.2018
 • privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 171/29.09.2016 prin care Consiliul Local al Sectorului 1 aprobă prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 punerea la dispoziția Liceului Greco – Catolic „Timotei Cipariu”, cu sediul în București, str. Bucegi nr. 97, Sector 1, a spațiului dezafectat al fostei cantine a Școlii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1, cu sediul în București, str. Neatârnării, nr. 5, Sector 1, pentru reamenajare, reutilare și folosință comună a celor două unități de învățământ
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 117 din 04.05.2018
 • privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Sectorului 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 118 din 04.05.2018
 • privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Lixandru Ionel-Florian.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 119 din 04.05.2018
 • privind validarea mandatului de consilier 1 al doamnei Raluca Gabriela SUDITU în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 04.05.2018
 • privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat pe anul 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 121 din 04.05.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Centrul Cultural al Sectorului 1 și Federația Română de Design Vestimentar și Accesorii, în vederea organizării evenimentului Kids Fashion Week, în perioada 01 – 03.06.2018– Centrul Cultural al Sectorului 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 122 din 04.05.2018
 • privind trecerea din domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor “România Film”Bucureşti, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București a Cinematografului PATRIA, situat în Bd. Gh. Magheru nr. 12 -14, sector 1 – București; Cinematografului EXCELSIOR situat în bd. Ion Mihalache nr. 174, sector 1 – București; Cinematografului COTROCENI situat în șos. Cotroceni nr. 6, sector 6 – București; Terenului aferent cinematografului GRĂDINA PARC situat în bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1 – București; Cinematografului Giuleşti, situat în municipiul Bucureşti, Calea Giuleşti nr. 56A, sector 6- București și a bunurilor mobile înscrise în inventarul imobilelor enumerate, care au trecut în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 123 din 04.05.2018
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de emitere a unei hotărâri privind înscrierea imobilelor “Cinematograful Patria”, “Cinematograful Excelsior”, “Cinematograful Cotroceni” şi a “Cinematografului Grădina Parc” în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 124 din 04.05.2018
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de modificare a Hotărârii nr. 213/2015 și transmiterea imobilului “Cinematograful Giuleşti” din Cal. Giuleşti nr. 56A, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 04.05.2018
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale instituției publice Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 04.05.2018
 • privind aprobarea completarii Anexei nr. 1 a Hotarârii Consiliului Local nr. 3/31.01.2018 a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale “Administratie” ale Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 – subordonată Consiliului Local Sector 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 04.05.2018
 • privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 Bucuresti de către Complexul Multifuncţional Caraiman.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 04.05.2018
 • privind achiziționarea de servicii juridice externe de către Poliția Locală Sector 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 04.05.2018
 • privind privind modificarea Statului de funcţii al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 130 din 04.05.2018
 • privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 7/31.01.2018, a salariilor de bază brute pentru angajații Poliției Locale a Sectorului 1 conform Legii nr. 153/2017 (stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual şi funcţionarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din cadrul Poliţiei Locale Sector 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 131 din 04.05.2018
 • privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 – Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 132 din 04.05.2018
 • privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.73/21.03.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.05.2018
 • privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 340/17.08.2009, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.505/10.12.2009 şi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 366/24.09.2009, cu modificările ulterioare.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 134 din 04.05.2018
 • pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.99/28.04.2017 privind aprobarea preţului pentru operaţiunea de neutralizare deşeuri uscate în cadrul Nazarcea Grup – Atelierul Neutralizare Deşeuri Infecţioase, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.162/30.06.2017.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 04.05.2018
 • privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a spațiilor libere din imobilul situat în Piața Amzei nr. 13 către Federația Română de Natație și Pentatlon, pentru o perioada de 3 ani.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 136 din 04.05.2018
 • privind aprobarea inventarului ce cuprinde străzile aparținând domeniului public al Municipiului București aflate în administrarea Sectorului.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 137 din 04.05.2018
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 165/30.10.2014 privind demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor contractului de concesiune a Pieţei Herăstrău.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 138 din 04.05.2018
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a aproba transmiterea din administrarea Administraţiei Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unor străzi principale aflate în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti în vederea reabilitării şi modernizării.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 139 din 04.05.2018
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Mulțifuncţional Caraiman.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 140 din 04.05.2018
 • privind aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2018-2019.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 141 din 04.05.2018
 • privind pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti nr. 439/18.12.2017 privind transmiterea în administrarea Unităților de Învățământ Preuniversitar şi Unităților Sanitare Publice Sector 1 a imobilului situat în str. Minervei nr. 31A, sector 1, Bucureşti, compus din construcții (C1, C2, C3, C4, C5) şi teren în suprafață de 2.863 mp, aflat în prezent în proprietatea publică a Sectorului 1 Bucureşti şi în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 1, înscris în Cartea funciară cu nr. 210016, având număr cadastral 210016, în vederea intrării acestuia în folosința Şcolii Gimnaziale ”Alexandru Costescu”, situată în str. Aminitirii nr. 26, sector 1, Bucureşti.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 142 din 04.05.2018
 • privind prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucuresti împuternicirea expresă pentru încheierea unui protocol de colaborare interinstituțională între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului comun ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 – EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 04.05.2018
 • privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 31.03.2018.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 04.05.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc în vederea acordării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui sprijin financiar pentru implementarea proiectului sportiv “Cupa Sectorului 1 – Un Secol de performanță – punte către viitor!“, în perioada iunie-noiembrie 2018.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 145 din 17.05.2018
 • privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat pe anul 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 04.06.2018
 • privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat pe anul 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 147 din 04.06.2018
 • privind aprobarea continuarii implementarii Proiectulu-Pilor de catre Complexul Multifunctional Caraiman si Politia Locala Sector 1 in scopul asigurarii de catre Politia Locala Sector 1, in caliate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucrarilor din cadrul Politiei Locale Sector 1, pentru perioada 1 iunie 2018 – 31 mai 2019
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 04.06.2018
 • privind implementare de catre DIrectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 a Proiectului „Transilvania – meleaguri romanesti de poveste”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 149 din 04.06.2018
 • privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Sectorului 1 in comisia de concurs, respectiv comisia pentru solutionarea contestatiilor, precum ocuparea functiei publice de conducere vacante director general adjunct protectie sociala din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 150 din 04.06.2018
 • privind aprobarea completarii prevederilor art. 36 alin (1) din Anexa nr. 3 la Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 287/18.09.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si Anexei nr. 3 – Regulamentul de organizare si functionare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucuresti si ale institutiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 – Directia Publica de Evidenta a persoanelor si Stare Civila Sector 1, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 04.06.2018
 • privind achizitionarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administratia Domeniului Public Sector 1 a unui imobil, in vederea amenajarii ca loc de joaca si parcare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 152 din 04.06.2018
 • privind aprobarea Statului de functii al Politiei Locale Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 153 din 04.06.2018
 • Pentru abrogarea prevederilor art. 2 si 5 si modificarea prevederilor art. 6 a Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 112/29.03.2018 privind sterilizarea gratuita a cainilor si pisicilor fara pedigree, cu detinator de pe raza Sectorului 1 al municipiului Bucuresti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 04.06.2018
 • privind transmiterea fara plata a unor autovehicule din patrimoniul Politiei Locale Sector 1 in patrimoniul Administratiei Domeniului Public Sector 1 si in Patrimoniul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 155 din 04.06.2018
 • privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare intre Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si a Unitatilor Sanitare Publice Sector 1, si Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucuresti, in vederea finantarii de la bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului educational „Vizite de studiu in Europa pentru factorii de decizie din unitatile de invatamant gimnazial din Sectorul 1 – EXPERIENTE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 04.06.2018
 • privind aprobarea inchirierii de pe piata libera a unui imobil necesar pentru desfasurarea activitatii Scolii Gimnaziale „Pia Bratianu”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 157 din 04.06.2018
 • privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unui drept de superficie asupra terenului n suprafata de 3000 m.p. situat in b-dul Poligrafiei nr. 4, Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 04.06.2018
 • pentru aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 58/25.03.2010 privind aprobarea implementarii de catre Consiliul Local al Sectorului 1 prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, in parteneriat cu Fundatia „Katharina Turnauer” si doamna Barbara – Wiebke Schofnagel – atasatul pe probleme sociale al Ambasadei Austriei la Bucuresti, a Proiectului SOMARI-MAGAZIN SOCIAL
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 04.06.2018
 • pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/28.09.2011 privind aprobarea componentei Echipei Intersectoriale Locale constituita la nivelul sectorului 1, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 160 din 04.06.2018
 • privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de inchiriere nr. 2259/17.10.2012 incheiat intre Scoala Gimnaziala nr. 162 (Gradinitia de copii) si proprietarii terenului in suprafata de 240 mp din str. Sangerului nr. 23, Sector 1, Bucuresti, avand numarul cadastral 228928, in vederea prelungirii termenului de inchiriere
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 161 din 04.06.2018
 • prin care se solicita Consiliului General al Mnicipiului Bucuresti imputernicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, si S.C. Vertical Film Production S.R.L., in vederea organizarii spectacolului – eveniment „BUCURESTI – 7 ZILE DE UNIRE”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 162 din 04.06.2018
 • prin care se solicita Consiliului General al Mnicipiului Bucuresti imputernicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, si Centrul de Excelenta „Acad. Nicolae Calaj”, in vederea organizarii proiectului cultural-educational-artistic „Suntem o voce”, in perioada iulie-noiembrie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 163 din 04.06.2018
 • prin care se solicita Consiliului General al Mnicipiului Bucuresti imputernicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, si Federatia Romana de Sah, in vederea organizarii proiectului sportiv „Open International de Sah – Bucuresti Sah Centenar”, in perioada 15-16 septembrie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 164 din 04.06.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 165 din 04.06.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 166 din 04.06.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) SOSEAUA BUCURESTI- TARGOVISTE NR. 11A – SECTOR 1 AL MUNICIPIULI BUCURESTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 167 din 04.06.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ECHIPAJULUI NR. 5 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 168 din 04.06.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. MIRON CONSTIN nr. 4-6 SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 169 din 04.06.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. NICOLAE G. CARAMFIL NR. 74A- SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 170 din 04.06.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. VESTEI NR. 2 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 171 din 04.06.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. AGAPIA NR. 2- SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 172 din 04.06.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR AIUD NR. 26- SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 173 din 11.06.2018
 • PRIN CARE SE SOLICITA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI imputernicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol intre Consiliul local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, si Fundatia Academiei de Studii Economice din Bucuresti, in vederea organizarii poroiectului „ASE – 105 ANI DE PERFORMANTA ACADEMICA”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 174 din 11.06.2018
 • privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 409/28.11.2017 privind acordarea de finantare nerambursabila prin programul „CENTENAR pentru toti, sesiunea 2017-2020”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 175 din 11.06.2018
 • privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii unitatilor de invatamant aflate pe raza administrativa teritoriala a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, inscrisi la Centrul de Pregatire pentru Performanta in Robotica al Colegiului Tehnic „Dinicu Golescu”. care au obtinut premii la Concursul de robotica Robotech – Junior, editia I, din 12 mai 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 11.06.2018
 • privind modificare Anexei nr. 2 a Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04/2017 pentru aprobarea retelei scolare de stat si participarea pe raza sectorului 1 al municipiului Bucuresti pentru anul 2017-2018, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 177 din 11.06.2018
 • pentru solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind demararea procedurilor legale in vederea emiterii de catre Guvernul Romaniei a unei hotarari privind transmiterea imobilului – Clubul Sporturilot Tehnico-Aplicative, situat in Bucuresti, sector 1, Aleea Matelotilor nr. 1 din proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 178 din 11.06.2018
 • pentru solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind demararea procedurilor legale in vederea emiterii de catre Guvernul Romaniei a unei hotarari privind transmiterea imobilului – Clubul Sportiv Scolar Triumf, situat in Bucuresti, sector 1, strada Primo Nebiolo nr. 2 din proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 179 din 11.06.2018
 • pentru solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind demararea procedurilor legale in vederea emiterii de catre Guvernul Romaniei a unei hotarari privind transmiterea imobilului – Strandul Tineretului, situat in Bucuresti, sector 1, strada Primo Nebiolo nr. 1 din proprietatea privata a Complexului Sportiv National „Lia Manoliu” in proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului si transmiterea in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 180 din 11.06.2018
 • potrivit careia se solicita Consiliului General al Municipiului Bucuresti imputernicirea expresa privind infiintarea, organizarea si functionarea unei structuri sportive polisportive, respectiv „Clubul Sportiv Sector 1”, institutie publica de interes local, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, finantata din venituri proprii, alocatii de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si din alte surse de venituri
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din 11.06.2018
 • privind aprobarea implementarii Proiectului educational si social „Gradinita de Vacanta – Pachet de servicii educationale si sociale pentru prescolari”, in cadrul unui numar de opt unitati de invatamant prescolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucuresti pentru anul scolar 2017-2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 182 din 11.06.2018
 • privind aprobarea Statului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucuresti si al institutiei subordonate Consiliului Local Sector 1 – Directia Publica de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 183 din 11.06.2018
 • privind modificarea Anexei nr. 1 Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/29.06.2016 privind stabilitatea domneniilor de activitate si componenta Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 184 din 26.06.2018
 • pentru instituirea obligativitatii elaborarii unui plan urbanistic de detaliu pentru toate tipurile de investitii ce se vor edifica pe raza sectorului 1, cu exceptia locuintelor individuale
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 185 din 26.06.2018
 • privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 175/11.06.2018 privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii unitatilor de invatamant aflate pe raza administrativa a sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, inscrisi la Centrul de Pregatire pentru Performanta in Robotica al Colegiului Tehnic „Dinicu Gloescu”, care au obtinut premii la Concursul de robotica RoboTech – Junior, editia I, din 12 mai 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 186 din 12.07.2018
 • privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 151/04.06.2018 privind achiziționarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1 a unui imobil, în vederea amenajării ca loc de joacă și parcare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 187 din 12.07.2018
 • privind aprobarea prelungirii duratei închirierii imobilului în suprafaţă de circa 1250 mp, situat în str. Baicului nr.82, sector 2, Bucureşti pentru depozitarea arhivei aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (5) teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 188 din 12.07.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația pentru Educație și Sănătate Mens Sana, în vederea organizării Proiectului „Rădăcini sănătoase, orizonturi largi” pe parcursul a 22 de zile, în Județul Suceava, localitatea Vicovul de Sus
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 189 din 12.07.2018
 • privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti prin Centrul Cultural al Sectorului 1 şi Asociaţia Play Academy Kids în vederea finanţării şi derulării în comun a Proiectului „Cupa Intercartiere“
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 190 din 12.07.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociatia 1001 Arte, în vederea organizării Proiectului cultural-artistic „Calea Victoriei 91-93”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 191 din 12.07.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Uniunea Artistilor Plastici din România, în vederea organizării Proiectului cultural-artistic „Grafica Românească 2018 sub Semnul Unirii”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 192 din 12.07.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Sportivă Astra Kids București 2015, în vederea desfășurării Proiectului „Cupa Astra Kids”, ce se va desfășura în perioada 3-5 septembrie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 193 din 12.07.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociatia Rromsport, în vederea desfășurării Proiectului „Educație prin sport, ediția a VI-a”, în perioada septembrie 20
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 194 din 12.07.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Parohia Sfantul Vasile-Victoria, în vederea desfășurării evenimentului religios „Calea Sfintei Cruci, Scara către Cer!”, în perioada 07.09.2018-14.09.2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 195 din 12.07.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociatia Culturală Metropolis, în vederea acordării, de către Centrul Cultural al Sectorului 1, a unei finanțări în valoare de 347.500 lei pentru organizarea festivalului „Balkanik Bucharest World Music Festival, Editia a IX-a”, organizat în perioada 7 – 9 septembrie 2018, în cadrul căruia cetățenii Sectorului 1 vor avea acces gratuit
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 196 din 12.07.2018
 • privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația Academiei de Studii Economice, în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului „ASE – 105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 197 din 12.07.2018
 • privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc, în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului “Cupa Sectorului 1 – Un Secol de performanță – punte către viitor!“
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 198 din 12.07.2018
 • prin care se se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea ”Înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Municipalitatea Stari Grad – Sarajevo din Bosnia și Herțegovina”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 199 din 12.07.2018
 • privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 200 din 12.07.2018
 • privind aprobarea documentației tehnico-econmice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare loc de joacă – Bd. Oaspeților – Str. Jandarmeriei”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 201 din 12.07.2018
 • pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 214/18.11.2016 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 202 din 12.07.2018
 • privind transmiterea imobilului în suprafață de 40,32 mp, situat în București, B-dul Petrila nr. 8 – Piața 3 Februarie, Sector 1, din administrarea Poliției Locale Sector 1 în administrarea Administratiei Piețelor Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 12.07.2018
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din 12.07.2018
 • privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu Fundaţia Health AID România, în vederea derulării parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health AID România”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 205 din 12.07.2018
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București nr. 423/18.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 206 din 12.07.2018
 • privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 149/04.06.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în comisia de concurs, respectiv comisia pentru soluționarea contestațiilor, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante director general adjunct protecție socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 207 din 12.07.2018
 • privind aprobarea relocării Complexului Social de Servicii Sf. Iosif (serviciu social și bunuri mobile) și stabilirea sediului în imobilul situat în București, sector 1, str. Buziaș nr.23
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 208 din 12.07.2018
 • privind completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2018-2019
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 209 din 12.07.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Muncipiului București transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a terenului în suprafață de 759 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 237238, în vederea realizării unor obiective sportive (sală de sport, bazin de înot)
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 210 din 12.07.2018
 • privind utilizarea sumei de 150.000,00 lei din fondul de rezervă bugetară constituit la dispoziția Consiliului Local al Sectorului 1, pentru repararea a două drumuri comunale și a digului de protecție din satul Bordeasca Veche, comuna Tătăranu, Județul Vrancea
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 211 din 12.07.2018
 • privind aprobarea premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la Evaluarea Națională, sesiunea iunie-iulie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 212 din 31.07.2018
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții si a Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Mulțifuncţional Caraiman
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 213 din 31.07.2018
 • pentru completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale „Administraţie” din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 214 din 31.07.2018
 • pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 8/31.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, începând cu data de 1 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 215 din 31.07.2018
 • privind aprobarea prelungirii, pentru o perioadă de 12 luni, a duratei de valabilitate a contractului de închiriere a spațiului situat la parterul imobilului din București, sector 1, Calea Dorobanților nr. 187, în suprafață de 214,75 mp, anexele de la subsol, respectiv boxa nr. 1, nr. 2 și nr. 8 și pivnița nr. 1 din aceeași construcție și suprafața de teren aferentă spațiului, respectiv 83,45 mp (cota de 1/3 din suprafața construită la sol de 250,34 mp, prin încheierea unui act adițional în acest sens, cu modificarea cuantumului chiriei lunare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 216 din 31.07.2018
 • privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 217 din 31.07.2018
 • privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30.06.2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 218 din 31.07.2018
 • privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30.06.2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 219 din 31.07.2018
 • privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr.221630, conform Cărții funciare nr. 221630 şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – „Sală educație fizică școlară” situată în Str. Vasile Gherghel nr. 2 Sector 1, București
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 220 din 31.07.2018
 • privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr. 220999, conform Cărții funciare nr. 220999 şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Bazin de Înot Didactic la ”Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae” (Fostă nr. 175), str. Lainici, nr. 4-8, Sector 1, București”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 221 din 31.07.2018
 • privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului parte din terenul având IE nr. 217925, conform Cărții funciare nr. 217925 şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Bazin de Înot Didactic la ”Școala Gimnazială nr. 178, Str Dridu nr. 2 Sector 1, București”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 222 din 31.07.2018
 • privind acordarea în continuare, a unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 1 iulie 2018, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Mioara, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 223 din 31.07.2018
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Muncipiului București cu privire la dezmembrarea imobilului situat în Str. Măguricea nr. 20A (fostă Borșa nr. 27), Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 224 din 31.07.2018
 • pentru stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanți necesar autovehiculelor ce deservesc Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 31.07.2018
 • privind aprobarea premierii elevului Ciprian-Mircea Bonciocat de la Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, unitate de învăţământ preuniversitar aflată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care a obţinut medalia de argint la Olimpiada Internațională de Matematică (IMO), desfășurată la Cluj-Napoca, în perioada 3-14 iulie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 226 din 31.07.2018
 • pentru modificarea Anexei nr. 1 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 227 din 31.07.2018
 • privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru realizarea investiției“Sistem de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul Sectorului 1”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 228 din 31.07.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CRISTEȘTI NR. 13 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 229 din 31.07.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. DĂRMĂNEȘTI NR. 32 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 230 din 31.07.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Lapus NR. 75-77 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 231 din 31.07.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. IANI BUZOIANI NR.2 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 232 din 31.07.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. IEZERU NR. 30B-30C – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 233 din 31.07.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. JANDARMERIEI NR. 3G (FOSTĂ STR. JANDARMERIEI NR. 3D, LOT 1) – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 234 din 31.07.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. JANDARMERIEI NR. 3D (FOSTĂ STR. JANDARMERIEI NR. 3D, LOT 2) – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 235 din 31.07.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. JIULUI NR.5 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 236 din 31.07.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. LIBELULEI NR. 18 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 237 din 31.07.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MUȘETEȘTI NR.24 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 238 din 31.07.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. PETRU RAREȘ NR. 15 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 239 din 31.07.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. GRAȚIOASĂ NR. 13 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 240 din 31.07.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) B-DUL IANCU DE HUNEDOARA NR. 8A – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 241 din 31.07.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. SIRET NR. 87 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 242 din 31.07.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MODESTIEI NR. 77A – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 31.07.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. LIMPEJOAREI Nr. 13 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 244 din 31.07.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ATHANASIE ENESCU NR. 37 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 245 din 31.07.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. LINIȘTEI NR. 67 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 31.07.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CPT. AV. ALEXANDRU ȘERBĂNESCU NR. 75-83 – SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 247 din 31.07.2018
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de modificare a Hotărârii nr. 292/2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la înființarea unei societăți comerciale având ca scop prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică și privată a Municipiului București, aflate în administrarea Consiliului local Sector 1, cu excepția clădirilor
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 248 din 31.07.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Asociația Română Anti–SIDA, în vederea reintegrării sociale și profesionale a persoanelor vulnerabile cu domiciliul pe raza sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 249 din 31.07.2018
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.197/12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Clubul Sportul Studențesc, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului “Cupa Sectorului 1 – Un Secol de performanță – punte către viitor!“
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 250 din 07.08.2018
 • Hotărârea nr. 250/07.08.2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 1 pentru o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 251 din 07.08.2018
 • privind aprobarea actului adițional de prelungire a contractelor – cadru de închiriere pentru locuinţele din imobilul situat în str. Munţii Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 252 din 07.08.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, şi Asociația Regal Sport Club Ferdinand I București, în vederea organizării proiectului sportiv ”Familie, Educație, Fotbal”, în perioada octombrie – decembrie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 253 din 07.08.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Ance Europe, în vederea desfășurării Proiectului „100 de ani de gândire filosofică românească”, ce se va desfășura în perioada 1 octombrie – 5 decembrie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 254 din 07.08.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și SC Raccourci SRL, în vederea desfășurării Proiectului ”Memoria Marelui Razboi si a Marii Uniri in București”, ce se va desfășura în perioada 01.10.2018-15.12.2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 255 din 07.08.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Uniunea de Creatie Interpretativa a Muzicienilor din Romania, în vederea desfășurării Proiectului „100 de ani in 100 de concerte”, ce se va desfășura în perioada 1 octombrie 2018 – aprilie 2019
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 256 din 07.08.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Calea Victoriei 2007, în vederea desfășurării Proiectului cultural-artistic „Caravana Centenar”, ce se va desfășura în perioada octombrie-decembrie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 257 din 07.08.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Lowendal, în vederea desfășurării Proiectului „România 100: Scenografie. Pictură. Costum”, ce se va desfășura în perioada septembrie 2018 – februarie 2019
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 258 din 07.08.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Universitatea din București, în vederea desfășurării Proiectului „Elevi și Studenți în Anul Centenarului”, ce se va desfășura în perioada 1 octombrie 2018 – 30 noiembrie 2019
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 259 din 07.08.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Salonul de Proiecte, în vederea desfășurării Proiectului „Arhiva fotografică și istoria în transformare”, ce se va desfășura în perioada octombrie 2018 – noiembrie 2019
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 260 din 07.08.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Art Conservation Support, în vederea desfășurării Proiectului „Pași către renașterea Muzeului Teatrului Românesc”, ce se va desfășura în perioada 01.10.2018 – 30.09.2019
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 261 din 07.08.2018
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații din imobilul situat în Piața Amzei nr.13 către Uniunea Artiștilor Plastici din România, pentru o perioadă de trei ani
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 262 din 07.08.2018
 • privind aprobarea implementării Programului „EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ” pentru elevii din învațământul preuniversitar de stat din Sectorul 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 263 din 12.09.2018
 • privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 264 din 12.09.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea incheierii unui protocol de asociere între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București și Federația Română de Rugby, pentru finanțarea și realizarea în comun a protocolului cadru de asociere pentru derularea unor activități cu caracter sportiv și social educativ dedicate copiilor și tinerilor din Sectorul 1 al Municipiului București, în perioada octombrie – decembrie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 265 din 12.09.2018
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 211/12.07.2018 privind aprobarea premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la Evaluarea Națională, sesiunea iunie-iulie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 266 din 12.09.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Club Sportiv AMC Racing, în vederea organizării proiectului sportiv ”Super-Rally București”, în perioada 26 octombrie – 20 noiembrie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 267 din 12.09.2018
 • privind aprobarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României, precum şi stabilirea măsurilor educative care însoţesc distribuţia laptelui, în anul şcolar 2018 – 2019
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 268 din 12.09.2018
 • privind aprobarea finanțării Concursului Internațional de Informatică ”Romanian Master of Informatics 2018”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 269 din 12.09.2018
 • privind aprobarea închirierii de pe piața liberă a unui imobil necesar desfășurării activității Grădiniței nr. 252
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 270 din 12.09.2018
 • privind stabilirea, începând cu data de 1 octombrie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” de la nivelul Centrului Cultural Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 271 din 12.09.2018
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații din imobilul situat în Piața Amzei nr.13 către Patriarhia Română-Arhiepiscopia Bucureștilor, Protoeria Sector 1 Capitală, pentru o perioadă de trei ani
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 272 din 12.09.2018
 • privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) a fost adoptată cu unanimitate, în momentul votului fiind prezenți în sala de şedinţe 19 consilieri locali
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 273 din 12.09.2018
 • privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, si Parohia Sfântul Vasile-Victoria, în vederea finanțării proiectului religios „Calea Sfintei Cruci, Scară către Cer!”, în perioada 13 -14 septembrie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 274 din 12.09.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, şi Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului, în vederea organizării proiectului educațional ”Educație prin street-art”, în perioada octombrie – decembrie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 275 din 12.09.2018
 • privind încheierea unui acord care să permită accesul rutier pe tronsonul de drum forestier FE004 în lungime totală de 1,417 km aflat pe raza Ocolului Silvic UP II Băneasa, în schimbul plății unei taxe
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 276 din 12.09.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația pentru Educație Teofor, în vederea desfășurării Proiectului „Destinul European al României”, ce se va desfășura în perioada 01.10.2018-15.12.2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 277 din 12.09.2018
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Fundația Academiei de Studii Economice, în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului „ASE – 105 ANI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 278 din 12.09.2018
 • privind aprobarea desfăşurării activităţii Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sectorul 1 în sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, situat în B-dul Mareşal Alexandru Averescu nr.17
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 279 din 12.09.2018
 • privind aprobarea premierii elevilor Ioan-Tiberiu Mușat și Ștefan Constantin-Buliga, ambii elevi ai Colegiului Național de Informatică ”Tudor Vianu”, unitate de învăţământ preuniversitar aflată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, ca urmare a obţinerii medaliilor de argint la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale 2018 (CEOI 2018), desfășurată la Varșovia (Polonia), în perioada 12 – 18 august 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 280 din 12.09.2018
 • privind acordarea unor stimulente financiare elevilor înscriși la Clubul Copiilor Sector 1 și profesorilor coordonatori ai acestora pentru rezultatele deosebite obtinute la concursuri în anul școlar 2017-2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 281 din 12.09.2018
 • privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Grădinița nr. 252 și proprietarii imobilului din str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 282 din 12.09.2018
 • privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădiniţa pentru toţi” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ de stat cu nivel preşcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în anul școlar 2018-2019
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 283 din 20.09.2018
 • privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr 171/30.06.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 133/23.04.2008
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 284 din 20.09.2018
 • privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 285 din 20.09.2018
 • privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.16/26.01.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de consultare a documentațiilor cu caracter tehnic și de urbanism
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 286 din 20.09.2018
 • privind aprobarea completării prevederilor Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/28.02.2013 privind reactualizarea tarifelor pentru serviciile prestate de Administraţia Pieţelor Sectorul 1 în pieţele aflate în administrarea acesteia
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 287 din 20.09.2018
 • privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat pe anul 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 288 din 20.09.2018
 • privind aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială având ca administrator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a căror durată de valabilitate se împlinește în cursul anului 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 289 din 20.09.2018
 • prin care se se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea ”Înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi oraşul Jersey, statul New Jersey din Statele Unite ale Americii”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 290 din 20.09.2018
 • privind aprobarea depunerii, în vederea finanțării, a Proiectului ,,Mecanisme și instrumente implementate la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București pentru fundamentarea deciziilor si planificării strategice pe termen lung”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 291 din 20.09.2018
 • privind aprobarea returnării la bugetul local a sumei de 96.000.000 lei transferată pentru majorarea capitalului social al CET GRIVITA SRL în vederea producției și utilizării combustibililor alternativi rezultați din tratarea deșeurilor menajere
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 292 din 20.09.2018
 • pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 155/04.06.2018 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, și Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanţării de la bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor prilejuite de implementarea proiectului educațional ”Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 – EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 293 din 12.10.2018
 • privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 294 din 12.10.2018
 • privind privind numirea unei comisii de negociere a prețului și a condițiilor pentru cumpărarea imobilului din str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București, în care funcționează Grădinița nr. 252
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 295 din 12.10.2018
 • privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2018-2019
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 296 din 12.10.2018
 • privind aprobarea Organigramei și Ștatului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 – Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 precum și modificarea și completarea Anexei nr. 3 – Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 287/18.09.2017, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 297 din 12.10.2018
 • privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 298 din 12.10.2018
 • privind transmiterea fără plată a unor autovehicule și a unui motostivuitor din patrimoniul Poliției Locale a Sectorului 1 în patrimoniul Administrației Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 299 din 12.10.2018
 • privind stabilirea nivelului maxim al consumului lunar de carburanți necesar autovehiculelor Poliției Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 300 din 12.10.2018
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.95/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 301 din 12.10.2018
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Kinderakademie
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 302 din 12.10.2018
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit ”Kluge Kinder”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 303 din 12.10.2018
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Montessori ”Kids at Work”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 304 din 12.10.2018
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit ”Micii Valdezi”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 305 din 12.10.2018
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița IBOO
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 306 din 12.10.2018
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit ”Teddybar 2”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 307 din 12.10.2018
 • privind mandatarea Primarului Sectorului 1 al Municipiului București să semneze cu Magellan Trip S.R.L. contractul de locațiune ce are ca obiect folosirea până la data de 28.02.2019 a spațiului din incinta cinematografului Patria situat în Bdul Magheru nr. 12-14, sector 1, Municipiul București
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 308 din 12.10.2018
 • privind aprobarea, pentru anul 2019, a condițiilor și criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate și repartizării, în baza Legii locuinței nr. 114/1996, consolidată
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 309 din 12.10.2018
 • privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei ”Miron Patriarhul” din București, sector 1, în valoare de 130.000,00 lei în vederea finanțării lucrărilor de restaurare catapeteasmă la biserică
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 310 din 12.10.2018
 • pentru aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE)
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 311 din 12.10.2018
 • privind aprobarea modificării Anexei nr. 1, parte integrantă a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 262/07.08.2018 privind aprobarea implementării programului Educație pentru Viață pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 312 din 12.10.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Renașterii nr. 56, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 313 din 12.10.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bdul Bucureștii Noi nr.52, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 314 din 12.10.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Miron Costin nr.50, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 315 din 12.10.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Feroviarilor nr.37A, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 316 din 12.10.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Lugoj nr.35, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 317 din 12.10.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Intrarea Valului nr.13, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 318 din 12.10.2018
 • privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Străbună nr.61, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 319 din 12.10.2018
 • privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Fluviului nr.7, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 320 din 12.10.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Intrarea Păcuraru Avram nr.28, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 321 din 12.10.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Coralilor nr.109-111, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 322 din 12.10.2018
 • privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dej nr.21, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 323 din 12.10.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Țintașului nr.18-20, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 324 din 12.10.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Teodosie Rudeanu nr.63A, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 325 din 12.10.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. București-Târgoviște nr.9F, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 326 din 12.10.2018
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dr. Iacob Felix nr.77, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 327 din 12.10.2018
 • privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Parcului nr.20, sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 328 din 30.10.2018
 • privind acordarea unui sprijin financiar Federaţiei Române de Rugby pentru lucrările de demolare a construcțiilor existente pe Stadionul Național de Rugby ”Arcul de Triumf” – baza sportivă din Bd. Mărăşti nr. 18-20
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 329 din 30.10.2018
 • privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Club Sportiv AMC Racing, în vederea finanțării proiectului sportiv ”Super-Rally București”, în perioada 26 octombrie – 20 noiembrie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 330 din 30.10.2018
 • privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și și Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului, în vederea organizării proiectului educațional ”Educație prin street-art”, desfășurat în perioada octombrie – decembrie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 331 din 30.10.2018
 • privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Federația Română de Rugby, în vederea finanțării și derulării în comun a unor activități cu caracter sportiv și social-educativ dedicate copiilor și tinerilor din Sectorul 1 al Municipiului București în perioada noiembrie-decembrie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 332 din 30.10.2018
 • privind aprobarea încheierii „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi orașul Jersey, statul New Jersey din Statele Unite ale Americii”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 333 din 30.10.2018
 • privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 334 din 30.10.2018
 • privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30.09.2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 335 din 30.10.2018
 • privind aprobarea substanțelor utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București în iarna 2018-2019
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 336 din 30.10.2018
 • privind aprobarea majorării capitalului social al societății CET GRIVIȚA SRL, în vederea achiziției unei turbine și integrarea acesteia în instalația existentă
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 337 din 30.10.2018
 • privind acordarea unor sume, cu titlu de ajutor de urgenţă pentru plata chiriei, persoanelor singure sau familiilor ce urmează a fi evacuate din Căminul nr. 3 al Colegiului Național Media, situat în București, sector 1, str. Jiului nr. 163 și din locuințele improvizate pe terenul din Intrarea Străulești nr. 1, sector 1, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 338 din 30.10.2018
 • privind numirea a două comisii în vederea identificării și negocierii condițiilor şi a prețului pentru cumpărarea unor imobile de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Centrul Cultural
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 339 din 30.10.2018
 • privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2018-2019
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 341 din 30.10.2018
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare si funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 342 din 30.10.2018
 • pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 127/04.05.2018 privind aprobarea listei serviciilor medicale gratuite oferite pentru comunitatea Sectorului 1 București de către Complexul Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 343 din 30.10.2018
 • privind aprobarea Statului de funcții al Centrului Cultural Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 344 din 30.10.2018
 • privind aprobarea continuării cooperării Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia SOS Satele Copiilor România, în vederea derulării programului ”SOS Satul Copiilor București – SOS comunități de tineri”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 345 din 30.10.2018
 • privind aprobarea continuării cooperării Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Fundația Viață și Lumină în vederea derulării proiectului ”Centrul de Plasament Viață și Lumină”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 346 din 30.10.2018
 • privind aprobarea continuării cooperării Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociația Sf. Ana în vederea derulării proiectului ”Centrul de Zi Ana”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 347 din 30.10.2018
 • privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții și a indicatorilor tehnico-economici pentru sistematizarea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 348 din 30.10.2018
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a clădirii C23 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”, în vederea casării și demolării
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 349 din 30.10.2018
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.189/12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Play Academy Kids, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului ”Cupa Intercartiere”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 350 din 30.10.2018
 • privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația 1001 Arte, în vederea finanțării proiectului cultural desfășurării proiectului cultural artistic „Calea Victoriei 91-93”, în perioada octombrie – decembrie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 351 din 30.10.2018
 • privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația pentru Educație și Sănătate Mens Sana, în vederea finanțării proiectului cultural „Radacini sanatoase, orizonturi largi”, desfășurat în perioada octombrie – decembrie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 352 din 30.10.2018
 • privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, si Fundația Lowendal, în vederea finanțării proiectului cultural artistic ”România 100: Scenografie. Pictură. Costum”, desfășurat în perioada septembrie 2018 – februarie 2019
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 353 din 30.10.2018
 • privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, si Asociația Art Conservation Support, în vederea finanțării proiectului cultural – artistic ”Pași către renașterea Muzeului Teatrului Românesc”, desfășurat în perioada 01.10.2018-30.09.2019
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 354 din 30.10.2018
 • privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Fundația Calea Victoriei 2007, în vederea finanțării proiectului cultural ”Caravana Centenar”, desfășurat în perioada octombrie-decembrie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 355 din 30.10.2018
 • privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, si Asociația Salonul de Proiecte, în vederea finanțării proiectului cultural ”Arhivă fotografică și istoria în transformare”, desfășurat în perioada octombrie 2018 – noiembrie 2019
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 356 din 30.10.2018
 • privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, si Asociația pentru Educație Teofor, în vederea finanțării proiectului cultural – artistic ”Destinul European al României”, desfășurat în perioada octombrie – decembrie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 357 din 30.10.2018
 • privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, Universitatea din București, în vederea finanțării proiectului cultural – artistic ”Elevi și Studenți în Anul Centenarului”, în perioada 1 octombrie 2018 – 30 noiembrie 2019
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 358 din 30.10.2018
 • privind aprobarea încheierii unui contract de finanțare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Ance Europe, în vederea finanțării proiectului cultural ”100 de ani de gândire filosofică românească”, desfășurat în perioada 1 octombrie – 5 decembrie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 359 din 30.10.2018
 • privind prelungirea acordării ajutorului financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Gheorghe Daniela Niculina, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 360 din 30.10.2018
 • privind aprobarea Contractului colectiv de muncă al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 361 din 30.10.2018
 • pentru aprobarea programului ”Un drapel pentru fiecare” 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 362 din 30.10.2018
 • privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 184/26.06.2018 pentru instituirea obligativității elaborării unui plan urbanistic de detaliu pentru toate tipurile de investiții ce se vor edifica pe raza sectorului 1, cu excepția locuințelor individuale
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 363 din 30.10.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Atletism, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție privind modernizarea actualei baze sportive
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 364 din 05.12.2018
 • privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 365 din 05.12.2018
 • privind aprobarea subprogramului de investiții “Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București”, parte a programului local pentru creșterea performanței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 366 din 05.12.2018
 • privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 367 din 05.12.2018
 • privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SC CET GRIVIŢA SRL
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 368 din 05.12.2018
 • pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.137/29.05.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenți obiectivului de investiții “Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public, Liceul Tehnic MEDIA, str. Jiului nr. 163, București, Sectorul 1”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 369 din 05.12.2018
 • privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 3.572 lei, pentru participarea unei persoane cu handicap şi a unui însoţitor al acesteia, la competitia sportivă OPENUL INTERNAȚIONAL ROMÂNIA 100 ALBA IULIA, în perioada 12-18 noiembrie 2018, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 370 din 05.12.2018
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 379/28.11.2017 privind acordarea unei sume în valoare de 1.000 lei şi a unei diplome aniversare familiilor domiciliate în Sectorul 1 care au împlinit 50 de ani de căsătorie
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 05.12.2018
 • pentru completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 5/31.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale „Administraţie” din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți în sala de ședință 26 de consilieri locali
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 372 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 373 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 374 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Statului de funcții al Direcţiei Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 375 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 – Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 376 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 377 din 05.12.2018
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița ”Căsuţa Piticilor”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 378 din 05.12.2018
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Şcoala gimnazială ”Genesis”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 379 din 05.12.2018
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Şcoala primară ”Smart Kids”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 380 din 05.12.2018
 • privind modificarea și completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/04.05.2018 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 381 din 05.12.2018
 • privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de Asociaţia “Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 382 din 05.12.2018
 • pentru aprobarea componenţei Comisiei pentru stabilirea termenilor și condițiilor privind preluarea în regim de închiriere a unor bunuri imobile ce fac parte din domeniului privat al Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR”- SA
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 383 din 05.12.2018
 • pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016, privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 384 din 05.12.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă de încheiere a unui Protocol privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizarea în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 385 din 05.12.2018
 • privind aprobarea încheierii „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi Municipalitatea Stari Grad – Sarajevo din Bosnia și Herțegovina”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 386 din 05.12.2018
 • privind aprobarea implementării Programului „Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu” în anul școlar 2018-2019
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 387 din 05.12.2018
 • privind aprobarea implementării Proiectului „PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE” în cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brâncoveanu” în anul școlar 2018-2019
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 388 din 05.12.2018
 • privind aprobarea încheierii unui protocol de asociere între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, în vederea finanțării Proiectului cultural ”100 de ani în 100 de concerte”, desfășurat în perioada 1 octombrie 2018 – aprilie 2019
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 389 din 05.12.2018
 • privind aprobarea cofinanțării Proiectului ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 390 din 05.12.2018
 • privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Maria Hagi Moscu Nr. 11 – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 391 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Panait Istrati Nr. 2 – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 392 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Navigației Nr. 1 – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 393 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Sold. Pripu Gheorghe Nr. 16-18 – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 394 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dornei Nr. 52 – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 395 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Fabrica de Cărămidă Nr. 7R – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 396 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București Târgoviște Nr. 35 – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 397 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Jiului Nr. 157 – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 398 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Cavnic Nr.31 (fost Șoseaua București – Târgoviște Nr.11A) – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 399 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Maria Hagi Moscu Nr. 13 – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 400 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Chitilei Nr. 297- Sector 1 al Municipiului Bucureşti a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți în sala de ședință 26 de consilieri locali
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 401 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Chitilei Nr. 327 – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 402 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Renașterii Nr. 93 – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 403 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Gârlei Nr.35 – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 404 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei Nr. 171 – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 405 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dej Nr. 11A – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 406 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Clăbucet Nr. 3-5 – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 407 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Zeletin Nr. 9 – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 408 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Sfântul Gheorghe Nr. 76 – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 409 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Intrarea Victor Daimaca Nr. 4 – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 410 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Intrarea Cașului Nr. 4 – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 411 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Razelor Nr. 19 – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 412 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Valea Merilor Nr. 50-52 – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 413 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Regimentului Nr. 36, Lot 2 – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 414 din 05.12.2018
 • privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Lt. Col. Răducu Durbac Nr. 94B – Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 415 din 05.12.2018
 • privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu Asociația Română Anti-SIDA, în cadrul proiectului ”Reintegrarea socială și profesională a persoanelor vulnerabile de pe raza sectorului 1 București”, în vederea reintegrării sociale și profesionale a persoanelor vulnerabile cu domiciliul pe raza sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 416 din 05.12.2018
 • privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 66/28.04.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea calităţii de administrator de imobile, de către persoanele fizice cu domiciliul/reşedinţa în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 417 din 05.12.2018
 • privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amplasare monument de for public statuie nobil dac”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 418 din 05.12.2018
 • privind aprobarea încheierii unui act aditional la Contractului de Credit pentru Investiții nr. 0044/2014 încheiat cu Raiffeisen Bank SA
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 419 din 19.12.2018
 • privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 420 din 19.12.2018
 • privind aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 421 din 19.12.2018
 • privind împuternicirea domnului Romeo Aurelian Clinciu – director al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 să semneze cu reprezentanții Sindicatului Angajaților Administrației Publice Locale Sector 1, Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 422 din 19.12.2018
 • privind aprobarea continuării implementării Proiectului – Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 423 din 19.12.2018
 • pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 211/12.07.2018 privind aprobarea premierii elevilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care au obținut media 10 la Examenul Național de Bacalaureat, respectiv la Evaluarea Națională, sesiunea iunie-iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 424 din 19.12.2018
 • privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.140/04.05.2018 pentru aprobarea rețelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 425 din 19.12.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi orașul Korça din Republica Albania”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 426 din 19.12.2018
 • privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiei subordonate Consiliului Local Sector 1 – Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 427 din 19.12.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea Direcției Generale de Asistență Socială Socială și Protecția Copilului Sector 1 la Rețeaua Eurocarers în calitate de Membru Complet (Tier I)
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 428 din 19.12.2018
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 339/30.10.2018 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2018-2019
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 429 din 19.12.2018
 • privind aprobarea Statului de funcții al Direcţiei Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 430 din 19.12.2018
 • privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Compania de Investitii şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public – Privat Sector 1 S. A. în vederea realizării spitalului de urgență categoria IA
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 431 din 19.12.2018
 • privind aprobarea premierii cu sume de bani și plachete gravate a unui număr de șase elevi din cadrul Colegiului Național de Informatică ”Tudor Vianu”, ca urmare a obţinerii medaliilor de aur, argint sau bronz, după caz, la olimpiadele internaționale, în anul școlar 2017-2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 432 din 19.12.2018
 • privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Venezuela nr. 6-8, Sector 1, București, necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței nr. 252
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 433 din 19.12.2018
 • privind desemnarea Poliției Locale Sector 1 în calitate de organizație gazdă pentru organizarea și desfășurarea unor activități de voluntariat și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei activităţi
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 434 din 19.12.2018
 • privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-ecnonomici pentru amenajarea și renaturarea Parcului Regina Maria
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 435 din 19.12.2018
 • pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru proiecte de activitate sportivă
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 436 din 19.12.2018
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu MEGA IMAGE S.R.L. și biserici din sectorul 1 al municipiului București, în scopul realizării în comun a unor servicii sociale
Sari la conținut