Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Continuăm să acordăm stimulente financiare între 1.000 și 3.000 de lei/gospodărie pentru combaterea crizei energetice. Mai ai la dispoziție cinci zile să depui cererea de decontare!

Publicat: 26.06.2023

Ai domiciliul sau reședința în Sectorul 1 și dorești să beneficiezi de stimulentele financiare acordate de către Primăria Sectorului 1 pentru combaterea celei mai mari crize energetice din istorie? Mai ai la dispoziție aproape o lună pentru a depune cererile de decontare directă însoțite de documentele justificative. Reamintim faptul că pentru a beneficia de aceste stimulente, cuprinse între  între 1.000 și 3.000 de lei/gospodărie, în funcție de veniturile membrilor familiei, cetățenii Sectorului 1 trebuie să depună cererile până cel târziu în data de 30 iunie 2023, iar decontarea directă către beneficiari se va face până în data de 31 iulie 2023.

Stimulentele financiare se acordă pentru decontarea facturilor destinate asigurării nevoilor energetice minimale pentru iluminat, încălzirii optime a locuinței pe timp de iarnă, susținerii facilităților de gătit și asigurării apei calde în locuință, facturilor prin care se achiziționează, în cadrul locuinței, echipamente eficiente din punct de vedere energetic, necesare pentru iluminarea, răcirea, încălzirea și asigurarea apei calde de consum, pentru înlocuirea aparatelor de uz casnic depășite din punct de vedere tehnic și moral cu aparate de uz casnic eficiente din punct de vedere energetic, pentru utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun consum de energie, precum și pentru decontarea facturilor în vederea achiziționării de produse și servicii în scopul creșterii performanței energetice a clădirilor ori pentru conectarea la surse de energie.

Unde pot fi depuse cererile?

Pentru a veni în sprijinul locuitorilor din această zonă administrativă, Primăria Sectorului 1 a amenajat patru centre dedicate exclusiv depunerii cererilor  pentru acordarea stimulentelor financiare în vederea combaterii crizei energetice, însoțite de celelalte documente justificative. Acestea sunt situate în următoarele locații:

– Sediul Primăriei Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr.9;
– Clădirea Primăriei Sectorului 1 din Piața Amzei nr.13 (parter- strada Piața Amzei);
– Clădirea Primăriei Sectorului 1 din Strada Mureș nr.18-24 (etaj 1- Piața Mureș);
– Sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 din Bulevardul Mareșal Averescu nr.17 (centru dedicat stimulentelor de 3000 lei/gospodărie).

Programul de funcționare al acestor centre este în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 08:30-16:30. Cererile pentru acordarea stimulentelor financiare în vederea combaterii crizei energetice, însoțite de celelalte documente justificative, se pot depune și în format electronic în aplicația https://ticheteanticriza.primarias1.ro/ sau pe adresa de e-mail ticheteanticriza@primarias1.ro.

Vă recomandăm să accesați cu prioritate aplicația noastră https://ticheteanticriza.primarias1.ro/, pentru că timpul de tratare a cererii va fi mult mai scurt.

Cuantumul stimulentelor anticriză

Stimulentele financiare se vor acorda diferențiat, pe gospodărie, în funcție de venituri/cap/ membru de familie, astfel:

– Pentru gospodăriile care realizează venituri/cap/membru de familie până în pragul maxim al salariului minim net pe economie, vor fi acordate stimulente financiare în valoare de 3.000 lei/gospodărie;
– Pentru gospodăriile în care se realizează venituri/cap/membru de familie între salariul minim net pe economie și salariul mediu net pe economie vor fi acordate stimulente financiare în valoare de 2.000 lei/ gospodărie;
– Pentru gospodăriile în care se realizează venituri/cap/membru de familie peste salariul mediu net pe economie, vor fi acordate stimulente financiare, în valoare de 1.000 lei/gospodărie.

Pentru ce se acordă stimulentele?

În conformitate cu prevederile art.15 din Regulament, stimulentele financiare pot fi acordate, pentru:
– Produse pentru iluminatul eficient, inclusiv, după caz, serviciile de montare/instalare ale acestora: becuri cu diodă emițătoare de lumină (LED), întrerupătoare cu variator de tensiune, senzori de mișcare pentru instalația de iluminat;
– Instalații sau pachete de instalații pentru prepararea eficientă a apei calde potabile și menajere, inclusiv serviciile de montare/instalare ale acestora: instalații cu instant apă caldă pe gaz petrolier lichefiat (GPL), instalații cu boiler cu pompă de căldură, instalații solare pentru încălzirea apei, care sunt etichetate energetic și care se conformează cel puțin clasei A+ de randament energetic;
– Pachete de instalații, instalații, dispozitive sau echipamente pentru încălzirea incintelor, inclusiv serviciile de montare/instalare ale acestora: cap termostatic inteligent digital pentru radiatoare, repartitoare de costuri pentru corpurile de încălzire din apartamentele blocurilor de locuințe, dispozitive solare cu regulator de temperatură sau componente ale acestora, instalații cu centrale termice care utilizează combustibil gazos, instalații cu centrale termice care utilizează combustibil solid pe bază de biomasă lemnoasă și/sau nelemnoasă, care, după caz, sunt etichetate energetic și care se conformează cel puțin clasei A+ de randament energetic;
– Instalații de încălzire cu funcție dublă, care utilizează combustibil gazos sau combustibil solid pe bază de biomasă lemnoasă și/sau nelemnoasă, sau componente ale acestora, care sunt etichetate energetic și care se conformează cel puțin clasei A+ de randament energetic;
– Produse electrocasnice: mașini de spălat rufe, aparate frigorifice, mașini de spălat vase, aparate TV, care sunt etichetate energetic și care se conformează cel puțin clasei A+ de randament energetic.

Cine beneficiază?

Pot beneficia de stimulente financiare familiile și persoanele singure, cetățeni români care au domiciliul sau, după caz, reședința pe raza teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, precum și familiile și persoanele singure care nu au cetățenie română dacă se află în una dintre următoarele situații:
– sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reședința în Sectorul 1 al Municipiului București, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– sunt cetățeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat o formă de protecție în România, în condițiile Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, și au domiciliul sau, după caz, reședința în Sectorul 1 al Municipiului București;
– sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în Sectorul 1 al Municipiului București, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit Regulamentului, pentru a obține stimulentele financiare, beneficiarii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții la data trimiterii cererii de decontare:

– au vârsta de minimum 18 ani împliniți;
– au, după caz: (i) domiciliul; sau (ii) reședința în Sectorul 1 al Municipiului București, după cum rezultă din documentul de identitate sau din viza de reședință aplicată cel târziu la data de 01.11.2022;
– au un buletin/document asimilat/carte de identitate valabilă;
– nu au calitatea de primar, viceprimar, administrator public sau consilier local al Sectorului 1 al Municipiului București sau soț/soție, rudă ori afin de grad I cu vreunul dintre aceștia, nu dețin funcții de conducere în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București sau în cadrul instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București și nu fac parte dintre membrii comisiei de elaborare a prezentului Regulament;
–  fac parte dintr-o gospodărie și își declară calitatea de reprezentant al gospodăriei.

Ce acte trebuie depuse la primărie?

Pentru a beneficia de stimulentele financiare, cetățenii Sectorului 1 trebuie să se înscrie în program până în data de 30 iunie 2023, fie în aplicația Primăriei Sectorului 1 https://ticheteanticriza.primarias1.ro/, fie să transmită pe e-mail la adresa ticheteanticriza@primarias1.ro sau să depună la centrele menționate o cerere de decontare directă tip care poate fi descărcată de pe site-ul primariei și care trebuie completată și semnată în mod corespunzător, însoțită de următoarele documente:
– Declarația pe proprie răspundere, completată și semnată în mod corespunzător;
– Buletinul/documentul asimilat/actul de identitate, în condițiile prevăzute de art. 12 din Regulament;
– adeverințe de salariu pentru toți membrii salariați ai gospodăriei, după caz, talonul de pensie pentru toți membrii pensionari ai gospodăriei;
– declarația unică pentru anul 2022 (în cazul veniturilor din activități independente și veniturilor din chirii sau închiriere de bunuri obținute la nivel de gospodărie);
– documentele fiscale justificative pot fi: bonuri fiscale și facturi fiscale emise în perioada 25 noiembrie 2022 – 30 iunie 2023;
– în situația în care cererea de decontare directă se va depune, de către Beneficiar, pentru bunuri electrocasnice de clasă energetică superioară achiziționate, vor fi depuse/transmise și copii ale etichetelor energetice, pentru fiecare bun achiziționat.

Decontările directe către beneficiari se vor face până cel târziu în data de 31 iulie 2023. Persoanele interesate pot obține mai multe amănunte pe această temă sunând la numărul de telefon: 021/222.57.46 sau să consulte, pe site-ul www.primariasector1.ro, GHIDUL SOLICITANTULUI aferent Programului "Măsuri locale destinate asigurării nevoilor energetice și eficientizării consumului de energie în gospodăriile din Sectorul 1, în sezonul rece 2022-2023."

Serviciul Imagine și Cultură
Tel. fix: 021/319.10.13/int.151
E-mail: comunicare@primarias1.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut