Despre noi

Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului (AEEPM) este o Organizatie Nonguvernamentala infiinţată la inițiativa Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Intelligent Energy Europe co-finanțată prin Grantul EIE/TYPE2/06/159/SI2.442669.
Agenția a fost fondată cu scopul de a deveni o entitate juridică respectată în comunitatea locală, capabilă să capitalizeze expertiză și să influențeze politicile locale, regionale și naționale în cea ce privește producția și modul de utilizare a energiei precum și dezvoltarea de surse regenerabile de energie.
AEEPM servește comunitatea locală şi operează în interesul public pentru a evalua energia locală și problemele de mediu în comunitățile locale.
Agenția ajută autoritățile locale să-și formuleze strategii în aceste domenii și susține comunitățile locale în ceea ce privește furnizarea de informații către public și comunitatea de afaceri, creșterea gradului de conștientizare a problemelor lor actuale în acest domeniu, precum și oferirea de consiliere cu privire la pornirea și gestionarea proiectelor legate de energie și protecția mediului.
Agenția este o unitate de management pentru proiecte locale, regionale și naționale, în domeniul dezvoltării durabile, energie sustenabilă și pentru protecția mediului.
Scopul agenției este de a sensibiliza obișnuința de consum, stimularea dezvoltării de noi surse de energie regenerabile, difuzarea de informații privind bunele practici internaționale în domeniu, publicarea de buletine de informare care să ajute la educarea tuturor actorilor implicați în domeniu, să promoveze creșterea eficienței energetice, precum și consumul de energie din surse regenerabile și diseminarea experienței cu actorii europeni cu experiență și proiecte de succes.
Membrii organizației sunt grupuri de consumatori, producători și distribuitori de energie, organizații sociale și de afaceri și autorități publice interesate în aplicarea unor măsuri și planuri de acțiune pentru utilizarea rațională a energiei și dezvoltarea de proiecte de energie regenerabilă pentru a asigura o dezvoltare durabilă a comunităților în care locuiesc și își desfășoară activitatea.

Despre noihttps://primariasector1.ro/download/nou/sigla.jpg