Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Legislaţie

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 145/03.08.2021 privind aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului Sectorului 1 al Municipiului București

Model panou informarea și consultarea populației (Anexa nr. 2 la Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului Sectorului 1 al Municipiului București)

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Cerere tip

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 134/31.08.2016 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism

Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Legea 242/2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Legea 261/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Legea 289/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Legea 313/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane

Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

OUG 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

HCGMB 66/2006

HCGMB 269/2000 – Aprobare PUG

HCGMB 241/2011 – Prelungire PUG

HCGMB 347/2008

Sari la conținut