Formulare utile Resurse Umane

18.01.2023 Formular înscriere personal contractual download
27.11.2020 FIŞA DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale ale personalului angajat cu contract individual de muncă download
09.11.2020 Fișa postului funcționar public anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 download
31.08.2020 RAPORT DE EVALUARE a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020- EXECUȚIE download
31.08.2020 RAPORT DE EVALUARE a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020- CONDUCERE download
23.07.2020 Fișa postului funcționar public anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 download
23.07.2020 Formular înscriere concurs/examen funcționari publici anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 download
15.03.2019 RAPORT DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de execuție potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 132/2019 download
15.03.2019 RAPORT DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de conducere potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 132/2019 download
11.02.2019 RAPORT DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de conducere download
11.02.2019 RAPORT DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de execuție download
16.05.2018 Declarație pe propria răspundere privind neapartenența politică download
17.11.2017 Declarație pe propria răspundere cf. OUG 24/2008 download
17.11.2017 Declarație pe propria răspundere cf. LG 290 pe 2004 download
23.10.2017 Adeverință vechime în muncă și în specialitatea studiilor conform cf. Anexei 2D la Hot 611/2008 download
23.10.2017 Declarație cazier judiciar download
01.01.2016 Formularul B- Dosar profesional funcționar public download
01.01.2016 Formularul C- Dosar profesional funcționar public download
01.01.2016 Formularul D- Dosar profesional funcționar public download
01.01.2016 RAPORT DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale personalului angajat cu contract individual de muncă download
01.07.2015 Declarație avere conform Legii nr. 176/2010 download
01.07.2015 Declarație interese conform Legii nr. 176/2010 download