Hotărârile Consiliului Local în anul 2014

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 2014
 • privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2013
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 2014
 • privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local
 • Anexa 1 la HCL nr. 2 / 2014
 • Stat de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 2014
 • privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate și instituțiilor subordonate Consiliului Local
 • Anexa 1 la HCL nr. 3 / 2014
 • Stat de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 2014
 • pentru completarea Anexei nr.2 a Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea retelei scolare de stat si particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucuresti pentru anul 2014-2015
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 2014
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 5 / 2014
 • Organigrama Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Anexa 2 la HCL nr. 5 / 2014
 • Stat de Funcții al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Anexa 3 la HCL nr. 5 / 2014
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 2014
 • privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 6 / 2014
 • Stat de funcții al Poliției Locale Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 2014
 • privind aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială având ca proprietar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, aprobarea modelului de contract-cadru pentru închirierea locuințelor cu destinație socială, precum și pentru stabilirea nivelului chiriei pentru aceste locuințe
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 2014
 • privind aprobarea Planului de acțiuni și acțiuni de interes local pentru repartizarea și efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2014
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 2014
 • privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București
 • Anexa 1 la HCL nr. 9 / 2014
 • TABEL Planuri Urbanistice de Detaliu
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 2014
 • privind atribuirea în folosință gratuită a unui bun imobil către Fundația Colegiul Național de Apărare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 2014
 • privind aprobarea activităților curente ale ”Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului Sector 1 București”, în vederea îndeplinirii atribuțiilor delegate de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Hotărârea nr. 416/13.12.2007
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 2014
 • privind participarea Consiliului Local al Sectorului 1, în calitate de beneficiar, la Proiectul European ”Covenant CapaCITY”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 2014
 • privind participarea Consiliului Local al Sectorului 1, în calitate de beneficiar, la Proiectul European ”Meshartility”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 2014
 • privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 2014
 • privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. CET GRIVIȚA S.R.L.
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 2014
 • privind numirea Comisiei pentru negocierea clauzelor unui contract de închiriere cu proprietarii imobilului situat în București, Sector 1, Str. Băneasa nr. 39A, în suprafață totală de 1614,64 mp (teren) și 258 mp (construcție), pentru desfășurarea în bune condiții a activității unității de învățământ preuniversitar de stat - Grădiniței de copii nr. 283
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 2014
 • privind aprobarea Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 17 / 2014
 • Stat de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1
 • Anexa 2 la HCL nr. 17 / 2014
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 2014
 • privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă și ale Contractului colectiv de muncă încheiate la nivelul Poliției Locale a Sectorului 1 și împuternicirea Directorului General al Poliției Locale a Sectorului 1, a reprezentanților funcționarilor publici și a reprezentanților personalului contractual al Poliției Locale a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 2014
 • privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 19 / 2014
 • Statul de Funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 2014
 • privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Fundația Health AID România, în vederea derulării parteneriatului ”Îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați prin măsura de plasament a C.P.C. Sector 1 la Fundația Health AID România”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 2014
 • privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 190/28.11.2013 privind aprobarea cofinanțării, în vederea implementării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a proiectului ”HEI Inter-Professional Module - co-created by marginalized youth, practitioners and students”, pentru o perioadă de 24 de luni
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 2014
 • privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/ copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidențial, centrele de zi (tip creșă) și în sistemul de asistență maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 2014
 • privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul centrelor de îngrijire și asistare din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 2014
 • privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 2014
 • privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor și a costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pe baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere în cadrul Complexului Social de Servicii Străulești și Complexul Social de Servicii Odăi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 2014
 • privind transmiterea dreptului de folosință gratuită asupra unor spații din incinta Complexului Multifuncțional Caraiman în favoarea Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, pentru o perioadă de 5 ani
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 2014
 • privind efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite de către Complexul Mutifuncțional Caraiman
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 2014
 • privind aprobarea continuării finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Complexul Multifuncțional Caraiman a Proiectului ”O Altă Șansă”, în parteneriat cu Fundația Crucea Alb Galbenă pentru perioada martie 2014 - februarie 2015
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 2014
 • privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitve pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București
 • Anexa 1 la HCL nr. 29 / 2014
 • Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu - construcții definitive pe terenuri proprietate situate în Sectorul 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 2014
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Școlii Primare Smart Kids, situata în Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 22A, Sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 2014
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 173/05.09.2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar din Sectorul 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 2014
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2013 - 2014
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 2014
 • pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2014 - 2015
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 2014
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 132/29.06.2012 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 a spațiului cu altă destinație, în suprafață de 2.550,46 mp situat în Piața Amzei nr. 13, Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 2014
 • pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 293/25.06.2009 privind reglementarea situației contractelor de închiriere pentru locuințele din imobilul situat în Str. Munții Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 2014
 • privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 235/29.11.2010 privind aprobarea modelului de contract - cadru de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuințe sociale situate în imobilele construite în ansamblul Odăi
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 2014
 • privind atribuirea în folosință gratuită către Inspectoratul Școlar al Municipiului București a unui spațiu în incinta Școlii Gimnaziale ”Nicolae Titulescu”
 • Anexa 1 la HCL nr. 37 / 2014
 • Contract de împrumut de folosință - comodat
 • Anexa 2 la HCL nr. 37 / 2014
 • Spații în care funcționează Inspectoratul Școlar al Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 2014
 • privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Asociația pentru Sănătate și Sport ”Mens Sana”, în vederea realizării Proiectului social - cultural ”Citius, Altius, Fortius”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 2014
 • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 39 / 2014
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 2014
 • privind aprobarea efectuării unui audit de eficiență energetică la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 2014
 • pentru modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28..11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2014 - 2015
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 2014
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/18.06.2013 privind atribuirea în folosință gratuită a unui bun imobil Instituției Prefectului Municipiului București - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 2014
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman
 • Anexa 1 la HCL nr. 43 / 2014
 • Anexa 2 la HCL nr. 43 / 2014
 • Stat de Funcții al Complexului Multifuncțional Caraiman
 • Anexa 3 la HCL nr. 43 / 2014
 • Regulament de Organizare și Funcționare al Complexului Multifuncțional Caraiman
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 2014
 • privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 44 / 2014
 • Stat de Funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 2014
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Anexa 1,1 la HCL nr. 45 / 2014
 • Anexa 1,2 la HCL nr. 45 / 2014
 • Anexa 2 la HCL nr. 45 / 2014
 • Statul de Funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Anexa 3 la HCL nr. 45 / 2014
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 2014
 • privind aprobarea desfășurării evenimentului ”Prietenul meu de altă etnie”, efectuată cu ocazia zilei internaționale a romilor
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 2014
 • privind implementarea Proiectului ”Valori ale culturii universale, Cetatea Sighișoara”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 2014
 • privind aprobarea inițierii procedurilor legale în vederea închirierii unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii și a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 2014
 • privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 49 / 2014
 • Prețul minim de închiriere pentru spațiile temporar disponibile în incinta unor unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativă a Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 2014
 • privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 2014
 • privind participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 2014
 • privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1 și acordarea indemnizației de ședință
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 2014
 • privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Asociația Pro Magna, în vederea realizării Proiectului ”Școala de Vară de Limbă Germană”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 2014
 • privind aprobarea demarării demersurilor necesare în vederea obținerii de fonduri nerambursabile pentru lucrările de investiții aferente unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 2014
 • privind adoptarea unor măsuri referitoare la funcționarea S.C. Administrația Fondului Imobiliar Sector 1 S.A.
 • Anexa 1 la HCL nr. 55 / 2014
 • Raport de Gestiune privind rezultatele economico - financiare pe perioada 2010 - 2013
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 2014
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/16.12.2013 privind atribuirea în folosință gratuită a unui bun imobil către Uniunea Artiștilor Plastici din România
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 2014
 • privind alegerea președintelui de ședință
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 2014
 • pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 113/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții consolidare cămin băieți Corp C2 aflat în incinta Colegiului Tehnic de Material Rulant, situat în Calea Giulești nr. 10, din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 2014
 • pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 118/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții extindere corp clădire la Liceul de Arte Plastice ”N. Tonitza”, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 25-27, din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 2014
 • pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 119/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Liceul Teoretic ”Al. Vlahuță” din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din sectorul 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 2014
 • pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 419/29.10.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții extindere ateliere mecanice la Colegiul Tehnic Mecanic ”Grivița” din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 2014
 • privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului scolar 2013-2014
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 2014
 • privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/28.09.2011 privind aprobarea componenței Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 2014
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 64 / 2014
 • Organigrama
 • Anexa 2 la HCL nr. 64 / 2014
 • Stat de Funcții a Poliției Locale a Sectorului 1
 • Anexa 3 la HCL nr. 64 / 2014
 • Regulament de Organizare și Funcționare al Poliției Locale a Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 2014
 • privind aprobarea componenței Comisiei Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1 și a componenței Comisiei pentru soluționarea contestațiilor la examenul de atestare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 2014
 • privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice în vederea desfășurării activității de administrare a imobilelor în Sectorul 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 66 / 2014
 • Regulament privind autorizarea persoanelor juridice pentru desfășurarea activității de administrare a imobilelor în Sectorul 1
 • Anexa 2 la HCL nr. 66 / 2014
 • Autorizație de Funcționare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 2014
 • pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 130/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuțiile Serviciului Poliția Animalelor din cadrul Poliției Locale Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 2014
 • pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Biroului pentru gestionarea câinilor fără stăpân constituit în cadrul Serviciului Poliția Animalelor
 • Anexa 1 la HCL nr. 68 / 2014
 • Regulament de Organizare și Funcționare al Biroului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din cadrul Serviciului Poliția Animalelor
 • Anexa 1,2,3 la HCL nr. 68 / 2014
 • Formular de Revendicare/Adopție
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 2014
 • pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2014-2015
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 2014
 • privind transmiterea în administrarea Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 a unui bun imobil situat în Șos. Odăi nr. 3-5, Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 2014
 • privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Piețelor Sectorului 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 71 / 2014
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Administrației Piețelor Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 2014
 • privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 2014
 • pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 privind aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2013-2014, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 74 din 2014
 • pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2014-2015
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 2014
 • prin care se aprobă participarea Consiliului Local al Sectorului 1 în cadrul Proiectului - COMENIUS Regio, cu titlul ”Art. & Culture - School Event”, nr. proiect COM-12PR-17-B-RO
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 76 din 2014
 • privind scutirea Clubului Diplomatic București de la plata unor creanțe datorate bugetului local al Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 77 din 2014
 • privind aprobarea conturilor de execuție pe surse de finanțare, situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2013
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 78 din 2014
 • privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1, la data de 31 martie 2014
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 79 din 2014
 • privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 80 din 2014
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2013-2014
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din 2014
 • pentru modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului București pentru anul 2014-2015
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 2014
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Grădiniței Ge Ce Englishkinder, situată în Str. Docenților nr.3, Sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 2014
 • privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 85 din 2014
 • privind aprobarea procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 2014
 • privind aprobarea Strategiei structurilor integrate de asistenţă socială şi asistenţă medicală comunitară "Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1" şi "Complexul Multifuncţional Caraiman", subordonate Consiliului Local Sector 1 2014-2020
 • Anexa 1 la HCL nr. 86 / 2014
 • Anexa 1 la HCL nr. 86 / 2014
 • Principalele reglementări în domeniul de activitate
 • Anexa 2 la HCL nr. 86 / 2014
 • Plan operaţional de implementare a Strategiei 2014 - 2020
 • Anexa 3 la HCL nr. 86 / 2014
 • Bugetul
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 2014
 • privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar pentru participarea a 2 persoane cu handicap la competiţiile sportive Cupa Danubius şi Jocurile Europene de Vară "Special Olimpics" ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 2014
 • privind aprobarea Contractului colectiv de muncă la nivelul Administraţiei Domeniului Public Sector 1 între conducerea instituţiei şi reprezentanţii salariaţilor
 • Anexa 1 la HCL nr. 88 / 2014
 • Contract colectiv de muncă. Părţile contractante
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 2014
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 173/05.09.2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 90 din 2014
 • Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 82/08.05.2014 privind desemnarea repezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administraţie al Grădiniţei Ge Ce Pic Englishkinder, situată în Str. Docenţilor nr. 3, Sector 1, Bucureşti
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 91 din 2014
 • Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic "Şcoala Europeană Bucureşti", situat în Str. Băiculeşti nr. 33, Sector 1, Bucureşti
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 2014
 • Privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive situate pe terenuri în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 2014
 • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 93 / 2014
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 2014
 • privind aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Asociaţia ANAIS în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 2014
 • privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole si alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 96 din 2014
 • privind aprobarea majorării, prin aport în natură, a capitalului social al S.C. CET GRIVITA S.R.L.
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 97 din 2014
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil Patriarhiei Române – Arhiepiscopia Bucureştilor, cu modificările şi completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 2014
 • privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Anexa 1 si la HCL nr. 98 / 2014
 • STAT DE FUNCŢII PUBLICE pentru Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 2014
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Anexa 1_1 la HCL nr. 99 / 2014
 • Organigrama DGASPC Sector 1
 • Anexa 1_2 la HCL nr. 99 / 2014
 • Organigrama DGASPC Sector 1
 • Anexa 2 la HCL nr. 99 / 2014
 • STATUL DE FUNCŢII DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1
 • Anexa 3 la HCL nr. 99 / 2014
 • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 2014
 • privind acordarea de ajutoare financiare sub forma plăţii contravalorii chiriei pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi sunt proveniţi din centrele de plasament/apartamentele social-formative sau sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cărora le-a fost încetată măsura de protecţie specială, ca măsură de suport pentru prevenirea marginalizării sociale
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 2014
 • privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Stănescu Manuela Isabela, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 2014
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, precum și aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipului București, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 102 / 2014
 • ORGANIGRAMA SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -APARATUL DE SPECIALITATE ŞI INSTITUŢII SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL-
 • Anexa 2 la HCL nr. 102 / 2014
 • STAT DE FUNCȚII pentru aparatul de specialitate al Primarului sectorului 1
 • Anexa 3 la HCL nr. 102 / 2014
 • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1
 • Anexa 4 la HCL nr. 102 / 2014
 • R e g u l a m e n t u l privind organizarea şi funcţionarea direcției publice de evidență a persoanelor și stare civilă de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 103 din 2014
 • privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 să semneze împreună cu reprezentanții funcționarilor publici, respectiv reprezentantul salariaților contractuali, Acordul Colectiv, respectiv Contractul Colectiv de Muncă încheiate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 103 / 2014
 • ACORD COLECTIV
 • Anexa 2 la HCL nr. 103 / 2014
 • CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 104 din 2014
 • privind aprobarea modificării și completării în primul semestru al anului 2014 a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (Anexa nr.2 ), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146/30.09.2013
 • Anexa 1 la HCL nr. 104 / 2014
 • PLAN DE OCUPARE FUNCŢII PUBLICE 2014 revizuit semestrul I 2014
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 2014
 • privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 69/16.04.2014 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 2014
 • privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 252
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 107 din 2014
 • privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 108 din 2014
 • privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 2014
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/2014 privind acordarea de ajutoare financiare sub forma plăţii contravalorii chiriei pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi sunt proveniţi din centrele de plasament/apartamentele social-formative sau sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi cărora le-a fost încetată măsura de protecţie specială, ca măsură de suport pentru prevenirea marginalizării sociale
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 2014
 • pentru completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 111 din 2014
 • privind republicarea Anexelor nr.1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.260/07.12.2012 privind aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014
 • Anexa 1 la HCL nr. 111 / 2014
 • Rețeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2013 - 2014
 • Anexa 2 la HCL nr. 111 / 2014
 • Rețeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular cu personalitate juridică din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2013 - 2014
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 114 din 2014
 • privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1, la data de 30 iunie 2014
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 115 din 2014
 • privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 2014
 • privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 116 / 2014
 • Organigrama DITL
 • Anexa 2 la HCL nr. 116 / 2014
 • STAT DE FUNCŢII PUBLICE pentru Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 117 din 2014
 • privind aprobarea Statului de funcţii al Complexului Multifuncţional Caraiman
 • Anexa 1 la HCL nr. 117 / 2014
 • STAT DE FUNCŢII COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL CARAIMAN
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 118 din 2014
 • privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 118 / 2014
 • STAT DE FUNCŢII al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 119 din 2014
 • privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Anexa 1_1 la HCL nr. 119 / 2014
 • Organigrama DGASPC Sector 1
 • Anexa 1_2 la HCL nr. 119 / 2014
 • Organigrama DGASPC Sector 1
 • Anexa 2 la HCL nr. 119 / 2014
 • STATUL DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 2014
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a Sectorului 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 120 / 2014
 • Organigrama Poliția Locală Sector 1
 • Anexa 2 la HCL nr. 120 / 2014
 • STAT DE FUNCTII AL POLITIEI LOCALE A SECTORULUI 1
 • Anexa 3 la HCL nr. 120 / 2014
 • REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL POLITIEI LOCALE A SECTORULUI 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 121 din 2014
 • privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 106/ 19.06.2014 prin care s-a aprobat încheierea contractului de închiriere a imobilului din str. Venezuela nr. 7-9, sector 1, București , în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 252
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 122 din 2014
 • privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 123 din 2014
 • privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 2014
 • privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 231/08.11.2012 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1 al municipiul Bucureşti
 • Anexa 1 la HCL nr. 126 / 2014
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 2014
 • privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 2014
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 128 / 2014
 • Organigrama AUIPUSP
 • Anexa 2 la HCL nr. 128 / 2014
 • STAT DE FUNCŢII AL ADMINISTRAŢIEI UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI UNITĂŢILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1,
 • Anexa 3 la HCL nr. 128 / 2014
 • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL ADMINISTRAŢIEI UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI UNITĂTILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 2014
 • privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. G-ral Christian Tell nr. 22, Sector 1, București, necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii și a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe
 • Anexa 1 la HCL nr. 129 / 2014
 • CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 130 din 2014
 • privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 130 / 2014
 • Posturile de muncitor calificat cu atribuţii de fochist ocupate şi postul de referent SSD cu atribuţii ISCIR care se desfiinţează:
 • Anexa 2.1 la HCL nr. 130 / 2014
 • Organigrama DGASPC Sector 1
 • Anexa 2.2 la HCL nr. 130 / 2014
 • Organigrama DGASPC Sector 1
 • Anexa 3 la HCL nr. 130 / 2014
 • STATUL DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1
 • Anexa 4 la HCL nr. 130 / 2014
 • MĂSURI INTERNE privind reoganizarea instituţiei cu desfiinţarea posturilor de muncitor calificat cu atribuţii de fochist şi a postului de referent SSD cu atribuţii de responsabil ISCIR
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 131 din 2014
 • pentru completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2014-2015
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 132 din 2014
 • privind aprobarea implementării de către Colegiul Economic „Virgil Madgearu” a Proiectului „Primii paşi spre o carieră de succes în audit şi contabilitate” (POSDRU ID 138762)
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 2014
 • privind republicarea Anexelor nr. 1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015
 • Anexa 1 la HCL nr. 133 / 2014
 • REŢEAUA unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 - 2015
 • Anexa 2 la HCL nr. 133 / 2014
 • REŢEAUA unităţilor de învăţământ preuniversitar particular cu personalitate juridică din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 - 2015
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 134 din 2014
 • privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 252
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 2014
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.365/24.09.2009
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 136 din 2014
 • privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 137 din 2014
 • privind aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului Bucureşti
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 138 din 2014
 • privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 139 din 2014
 • privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece – iarna 2014-2015
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 140 din 2014
 • privind aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 1182/03.09.2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 129/28.08.2014
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 141 din 2014
 • privind aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de închiriere nr. 41/10.06.2014 încheiat între Grădinița de copii nr. 283 și proprietarii imobiului din str. Băneasa nr. 39A, Sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 142 din 2014
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.340/17.08.2009, respectiv a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.366/24.09.2009
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 2014
 • privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unui spaţiu din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 către Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 2014
 • privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 144 / 2014
 • privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 145 din 2014
 • privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 145 / 2014
 • privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 2014
 • privind aprobarea Statului de funcţii al Complexului Multifuncţional Caraiman
 • Anexa 1 la HCL nr. 146 / 2014
 • privind aprobarea Statului de funcţii al Complexului Multifuncţional Caraiman
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 147 din 2014
 • privind modificarea contractului de concesiune autentificat sub nr. 2983/03.07.2009 pentru imobilul situat în Bucureşti, B-dul Aerogării nr. 29, Sector 1 (Piaţa Aviaţiei)
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 2014
 • pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014 privind republicarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015
 • Anexa 1 la HCL nr. 148 / 2014
 • pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014 privind republicarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 149 din 2014
 • privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinţei cu modificările şi completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 150 din 2014
 • privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 2014
 • privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 151 / 2014
 • privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 152 din 2014
 • privind aprobarea modificării și completării în cel de-al doilea semestru al anului 2014 a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1, (Anexa nr.1), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146 din 30.09.2013, cu modificările și completările ulterioare
 • Anexa 1 la HCL nr. 152 / 2014
 • privind aprobarea modificării și completării în cel de-al doilea semestru al anului 2014 a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1, (Anexa nr.1), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146 din 30.09.2013, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 153 din 2014
 • privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 la nivelul aparatului de specialitate şi la nivelul instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al sectorului 1 “Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1”
 • Anexa 1 la HCL nr. 153 / 2014
 • privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 la nivelul aparatului de specialitate şi la nivelul instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al sectorului 1 “Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1”
 • Anexa 2 la HCL nr. 153 / 2014
 • privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 la nivelul aparatului de specialitate şi la nivelul instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al sectorului 1 “Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1”
 • Anexa 3 la HCL nr. 153 / 2014
 • privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 la nivelul aparatului de specialitate şi la nivelul instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al sectorului 1 “Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1”
 • Anexa 4 la HCL nr. 153 / 2014
 • privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 la nivelul aparatului de specialitate şi la nivelul instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al sectorului 1 “Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1”
 • Anexa 5 la HCL nr. 153 / 2014
 • privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 la nivelul aparatului de specialitate şi la nivelul instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al sectorului 1 “Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 2014
 • privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 155 din 2014
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.136/28.08.2014 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri sitúate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 2014
 • privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 a unui spaţiu în suprafaţă de 20,65 mp, situat în imobilul din B-dul Banu Manta nr. 9, Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 157 din 2014
 • privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 137/16.09.2014 pentru aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului Bucureşti
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 2014
 • pentru aprobarea prestării de servicii de sănătate orală grupurilor vulnerabile din sectorul 1 al municipiului Bucureşti
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 2014
 • privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 159 / 2014
 • privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 160 din 2014
 • privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 161 din 2014
 • privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 162 din 2014
 • privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 163 din 2014
 • privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30 septembrie 2014
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 164 din 2014
 • privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2014-2015
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 165 din 2014
 • privind demararea negocierilor în vederea modificării clauzelor contractului de concesiune a Pieţei Herăstrău
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 166 din 2014
 • privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Administraţia Fondului Imobiliar Sector 1 S.A de a convoca adunarea generală a acţionarilor în vederea adoptării hotărârii de dizolvare a societăţii şi de desemnare a lichidatorului
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 167 din 2014
 • privind aprobarea achiziționării de servicii de audit extern de către Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 168 din 2014
 • privind aprobarea sponsorizării unor unități de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1 cu produse de casă și grădină, de către S.C. GRĂDINA BAKKER OLANDA S.R.L.
 • Anexa 1 la HCL nr. 168 / 2014
 • CONTRACT DE SPONSORIZARE
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 169 din 2014
 • privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 169 / 2014
 • STATUL DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 170 din 2014
 • privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 171 din 2014
 • privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Ana”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 172 din 2014
 • privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Anexa 1 la HCL nr. 172 / 2014
 • CRITERII privind calcularea punctajului care stă la baza întocmirii listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor conform Legii 114/1996
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 173 din 2014
 • pentru modificarea şi completarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014 privind republicarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare
 • Anexa 1 la HCL nr. 173 / 2014
 • RETEAUA unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 - 2015
 • Anexa 2 la HCL nr. 173 / 2014
 • REŢEAUA unităţilor de învăţământ preuniversitar particular cu personalitate juridică din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 - 2015
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 174 din 2014
 • privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.159/25.09.2014 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 175 din 2014
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Grădiniţei cu program normal şi prelungit „Happy Kids”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 2014
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Grădiniţei cu program prelungit „Căsuţa Piticilor”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 177 din 2014
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la „Grădiniţa lui David”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 178 din 2014
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație, respectiv în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la Şcoala Gimnazială Avenor
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 179 din 2014
 • privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 180 din 2014
 • privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 49/26.03.2013 privind acordarea unui sprijin financiar Federaţiei Române de Polo
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din 2014
 • pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 182/28.11.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea comerţului stradal pe raza administrativă a sectorului 1 al municipiului Bucureşti
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 182 din 2014
 • privind aprobarea implementării de către Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” a Proiectului „Formarea competențelor cheie la elevii de liceu în vederea combaterii analfabetismului funcțional” (POSDRU ID 134669)
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 183 din 2014
 • privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 46/28.03.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 184 din 2014
 • privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 229/31.10.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţţi unor obiective de investiţţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 184 / 2014
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 185 din 2014
 • privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. CET GRIVIŢA S.R.L.
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 186 din 2014
 • privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 187 din 2014
 • HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 a unor bunuri imobile situate în Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 187 / 2014
 • LISTA imobilelor (căi de acces, locuri de parcare, spaţii verzi) care vor fi transmise în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 188 din 2014
 • pentru aprobarea scutirii de plata majorărilor de întârziere datorate de către contribuabilii persoane juridice care au avut încheiate, în perioada 2010 – 2013, contracte/convenţii cu Administraţia Pieţelor sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 188 / 2014
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 189 din 2014
 • privind aprobarea condiţiilor de aplicare a Hotărârii Guvernului României nr. 507/2014 în cadrul Contractelor de închiriere nr. 41/10.06.2014 și nr. 286/08.09.2014, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 134/28.08.2014 și nr. 141/25.09.2014
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 190 din 2014
 • privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2014 - 2015
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 191 din 2014
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 191 / 2014 partea 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 191 / 2014 partea 2
 • Anexa 2 la HCL nr. 191 / 2014
 • Ștatul de funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Anexa 3 la HCL nr. 191 / 2014
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 192 din 2014
 • privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Local Sector 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Fundaţia Motivation România, pentru funcţionarea Atelierului Grădinărit-Întreprinderea de Inserţie Socială Orizont din cadrul Nazarcea Grup, în vederea asigurării sustenabilităţii Proiectului „ORIZONT 2009”, nr. de identificare POSDRU/84/6.1/S/49167, pentru o perioadă de 1 (unu) an, începând cu data de 01.12.2014
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 193 din 2014
 • privind asigurarea finanţării Proiectului ORIZONT 2009, nr. de identificare POSDRU/84/6.1/S/49167, în anul III de sustenabilitate, începând cu data de 1 decembrie 2014
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 194 din 2014
 • privind aprobarea continuării implementării Proiectului “Centrul de Plasament Viaţă şi Lumină” derulat în parteneriat de Fundaţia Viaţă şi Lumină şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Anexa buget la HCL nr. 194 / 2014
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 195 din 2014
 • pentru aprobarea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul compartimentelor de asistenţă socială cu sau fără cazare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 196 din 2014
 • privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Avădanei Claudia Luizi, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 197 din 2014
 • privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 198 din 2014
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Şcolii Gimnaziale „Sfinţii Trei Ierarhi”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 199 din 2014
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație, respectiv în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la Liceul Teoretic „Şcoala Mea”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 200 din 2014
 • privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 201 din 2014
 • privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipului București și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 201 / 2014
 • Ștat de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 202 din 2014
 • privind aprobarea implementării de către Colegiul Agricol „Viaceslav Harnaj” a Proiectului „I4ALL-Irrigations for all” (Irigații pentru toți) - Leonardo da Vinci, nr 2013-1-RO1-LEO05-28763
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 2014
 • privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute de trecere asupra imobilului-teren şi construcţii cu funcţiunea de locuinţe cu destinaţie socială situat în Bucureşti, Sector 4, str. Drumul Binelului nr. 30, bloc T5, aflat în proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din 2014
 • privind actualizarea tarifelor de prestaţie corespunzătoare Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 205 din 2014
 • privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2014 al Consiliului Local Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 206 din 2014
 • privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncţional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 207 din 2014
 • pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2015-2016
 • Anexa 1 la HCL nr. 207 / 2014
 • Rețeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2015 - 2016
 • Anexa 2 la HCL nr. 207 / 2014
 • Rețeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular cu personalitate juridică din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2015 - 2016
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 208 din 2014
 • privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a unor bunuri imobile
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 209 din 2014
 • pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 70/16.04.2014 privind transmiterea în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a unui bun imobil, situat în Şos.Odăi nr.3-5, sector 1, Bucureşti
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 210 din 2014
 • pentru constituirea unei comisii conform contractului de concesiune nr. 2983/03.07.2009
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 211 din 2014
 • privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia-Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina
 • Anexa buget la HCL nr. 211 / 2014
 • Bugetul anual estimativ al proiectului asezamantului social “ Patriarh Iustinian Marina “- 2014-2015
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 212 din 2014
 • privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia SOS Satele Copiilor România
 • Anexa buget la HCL nr. 212 / 2014
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 213 din 2014
 • privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti
 • Anexa buget la HCL nr. 213 / 2014
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 214 din 2014
 • privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 14563/19.04.2012 încheiat între domnul Lungu Corneliu şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 215 din 2014
 • privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 216 din 2014
 • privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30 noiembrie 2014
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 217 din 2014
 • privind aprobarea convenţiei de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pentru Administraţia Pieţelor Sector 1, precum şi constituirea fondului de risc aferent acestui împrumut
 • Anexa 1 la HCL nr. 217 / 2014
 • Convenţie de garantare de cătreSectorul 1 al Municipiului Bucureştia unui împrumut contractat de către Administraţia Pieţelor Sector 1, învaloare de 56.231.460 lei
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 218 din 2014
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 privind aprobarea programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București pentru perioada 2013 - 2014
 • Anexa 1 la HCL nr. 218 / 2014
 • Eşalonarea finanţării rambursabile externe în vederea finanţării unor obiective de investiţii privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 1 pentru perioada 2013-2017
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 219 din 2014
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București
 • Anexa 1 la HCL nr. 219 / 2014
 • Esalonarea finantarii rambursabile externe in vederea finantarii unor obiective de investitii privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 220 din 2014
 • privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipului București și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 220 / 2014
 • Stat de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 221 din 2014
 • privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 221 / 2014
 • Stat de Funcții al Politiei Locale a Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 222 din 2014
 • pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 263/20.12.2012 privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obţinute în cadrul Atelierelor din Întreprinderea de Inserţie Socială ORIZONT, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 223 din 2014
 • privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pentru doamna Stănescu Manuela Isabela
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 224 din 2014
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație, respectiv în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii la Şcoala Gimnazială Aletheea
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 2014
 • pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 173/30.10.2014 pentru modificarea şi completarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/28.08.2014 privind republicarea Anexelor nr. 1 şi nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare
 • Anexa 1 la HCL nr. 225 / 2014
 • Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar particular cu personalitate juridică din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti în anul şcolar 2014 - 2015
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 226 din 2014
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activitaţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare / valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată, cu modifiările şi completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 227 din 2014
 • privind situaţia juridică a Pieţei Agroalimentare Amzei
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 228 din 2014
 • privind alegerea preşedintelui de şedinţă