Hotărârile Consiliului Local în anul 2021

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 28.01.2021
 • pentru aprobarea reţelei şcolare a unităților de învățământ de stat şi particular preuniversitar pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2021-2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 28.01.2021
 • privind desemnarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a membrilor comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 28.01.2021
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de a transmite din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a imobilului situat în București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr.12-14, sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Volumului Nr.25, Sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 28.01.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Valea Morii Nr.6A, Sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 28.01.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Tipografilor Nr.33-37, Sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 28.01.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Vasile Gherghel Nr.17, Sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 28.01.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumu Pădurea Pustnicu Nr.103A, Sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 28.01.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Alexandru Ioan Cuza Nr. 36, Sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 28.01.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Bucegi Nr.30A, Sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 28.01.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cluj Nr.35, Sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 28.01.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Neatârnării Nr.25 , Sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 28.01.2021
 • privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 26,37 m.p. aflat la etajul 1(camerele 4 și 20)Dispensarul Medical Clăbucet din Strada Clăbucet, nr.4-6, Sector1, București,spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 28.01.2021
 • privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 18,71 m.p. aflat la subsol (camera10,11,12 și 13) Dispensarul Medical Clăbucet din Strada Clăbucet, nr.4-6, Sector1, București,spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 28.01.2021
 • pentru modificarea și completarea Hotărârii Cosiliului Local al Sectorului 1 nr.289/04.12.2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat și particulare din Sectorul 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 28.01.2021
 • privind desemnarea unui consilier local pentru a fi membru în Consiliul Consultativ al Complexului Multifunţional Caraiman
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 28.01.2021
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 278/12.09.2018 privind aprobarea desfășurarii activității Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sectorul 1 în sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 situat în B-dul Mareșal Al. Averescu nr. 17
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 28.01.2021
 • privind aprobarea majorării sumelor aferente drepturilor copiilor aflați în plasament la asistenții maternali profesionisti angajați în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 28.01.2021
 • privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna ianuarie 2021, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna R M A C, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 28.01.2021
 • pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.45/28.02.2013 privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unui drept de superficie asupra terenului în suprafață de 3.949 m.p., situat în strada Dridu nr.1A, Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 28.01.2021
 • privind aprobarea continuării cooperării dintre Consiliul Local al sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Viață și Lumină în vederea derulării proiectului ,,Centrul de Plasament Viață și Lumină”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 28.01.2021
 • privind reducerea capitalului social al societății Compania de Investiții şi Dezvoltare în Sănătate şi Domenii de Interes Public - Privat Sector 1 S. A.
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 28.01.2021
 • privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor și atribuirea de locuinţe din fondul locativ de stat, conform prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr.1275/2000, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 28.01.2021
 • privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 54/31.03.2016 privind darea în folosinţă gratuită, către Fundația Institutul Naţional Democrat pentru Afaceri Internaţionale România, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a spaţiului în suprafaţă de 31,5 mp din incinta Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina, Pavilion 3, parter, aflat în folosinţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul derulării proiectelor şi programelor de interes public
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 28.01.2021
 • privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 27,70 m.p. aflat la etajul 3 (camerele 15 și 16) Dispensarul Medical Batiștei, din Str. Tudor Arghezi nr.28, Sector 2, București, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 28.01.2021
 • privind aprobarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României, precum şi stabilirea măsurilor educative care însoţesc distribuţia laptelui, în anul şcolar 2020 – 2021
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 28.01.2021
 • privind efectuarea de servicii de imagistică/radiologie medicale gratuite și cu tarif de către Complexul Multifuncţional Caraiman
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 28.01.2021
 • privind efectuarea de analize medicale de laborator gratuite și cu tarif de către Complexul Multifuncţional Caraiman
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 28.01.2021
 • privind efectuarea de acte terapeutice de recuperare medicală gratuite, cu tarif social și tarif integral de către Complexul Multifuncţional Caraiman
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 28.01.2021
 • privind efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite, cu tarif social și tarif integral de către Complexul Multifuncţional Caraiman
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 28.01.2021
 • privind modificarea Anexei nr.1 și Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 298/23.09.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 28.01.2021
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.280/23.11.2020 prin care se aprobă stabilirea domeniilor de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, a numărului și denumirii acestora, a numărului membrilor fiecărei comisii de specialitate, a modului de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți și componența nominală a acestora
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 28.01.2021
 • privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 28.01.2021
 • privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. General Christian Tell nr. 22, sector 1, București, în vederea desfășurarii activitații Grădiniței Colegiului German ”Goethe”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 03.02.2021
 • privind aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a terenurilor și clădirilor aferente a 4 spitale în administrarea unităților sanitare publice respective
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 25.02.2021
 • privind alegerea Președintelui de Ședință pentru o perioadă de 3 luni
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 25.02.2021
 • pentru aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 25.02.2021
 • privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 1 în Adunarea Generală a Asociaților Societății CET GRIVIȚA SRL și Nota de rectificare eroare materială
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 25.02.2021
 • privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociația Alternativa 2003, în vederea derulării Proiectului ”Centrul de Zi Alternativa”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 25.02.2021
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 11/28.01.2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu și fără cazare din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Anexa 1 la HCL nr. 40 / 2021
 • Centrul ingrijire și asistență sociala Sf. Elena
 • Anexa 2 la HCL nr. 40 / 2021
 • Centrul ingrijire și asistență pentru persoane cu dizabilitati Sf. Vasile
 • Anexa 3 la HCL nr. 40 / 2021
 • Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati-TSA
 • Anexa 4 la HCL nr. 40 / 2021
 • Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati Braduț
 • Anexa 5 la HCL nr. 40 / 2021
 • Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati Stejărel
 • Anexa 6 la HCL nr. 40 / 2021
 • Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati Milcov
 • Anexa 7 la HCL nr. 40 / 2021
 • Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati Sf Mina
 • Anexa 8 la HCL nr. 40 / 2021
 • Serviciul Social fara cazare Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati Phoenix
 • Anexa 9 la HCL nr. 40 / 2021
 • Serviciul Social fara cazare Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati Un pas împreună
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 25.02.2021
 • privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Sf. Ana, în vederea derulării proiectului ,,Centrul de Zi Ana”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 25.02.2021
 • privind aprobarea cooperarea dintre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Health Aid România, în vederea derulării proiectului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi cu măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health Aid România”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 25.02.2021
 • privind aprobarea cooperarea dintre Consiliul Local al sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Asociația SOS Satele Copiilor România, în vederea derulării programului ,,SOS Satul Copiilor București-Centrul de Consiliere și Sprjin pentru Copii și Părinți”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 25.02.2021
 • pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 289/04.12.2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat și particulare din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 25.02.2021
 • privind modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.280/23.11.2020 prin care se aprobă stabilirea domeniilor de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, a numărului și denumirii acestora, a numărului membrilor fiecărei comisii de specialitate, a modului de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți și componența nominală a acestora, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 25.02.2021
 • privind revocarea dreptului de administrare al Administrației Domeniului Public Sector 1 asupra unor pasaje pietonale
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 25.02.2021
 • privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale de tip familial, furnizate la domiciliu- Serviciul Asistenți Maternali Profesioniști și Serviciul Familial, Adopții și Postadopții din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 25.02.2021
 • pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 439/23.12.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Consolidare, modernizare și restaurare a imobilului Teatrul de Vară „Nicolae Bălcescu” situat în Parcul Bazilescu, strada Olteniei nr. 4, Sector 1, București”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 25.02.2021
 • privind aprobarea modificării și completării Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 291/04.12.2020
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 25.02.2021
 • privind aprobarea achiziționării de către COMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 25.02.2021
 • pentru solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București privind transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, a terenului în suprafață de 11.683 mp situat în București, Bdul Poligrafiei nr. 36-48, sector 1, în vederea amenajării unui loc de recreere
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 25.02.2021
 • privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip PUD
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 25.02.2021
 • privind constituirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilelor situate în Bd. Bucureștii Noi nr. 245, Sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 25.02.2021
 • pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 206/24.11.2011 privind Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de analiză și aprobare a solicitărilor de atribuire de locuințe sociale
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 25.02.2021
 • privind achizitionarea de servicii juridice externe de către Politia Locală Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 25.02.2021
 • privind aprobare achizitionării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în litigiu ce face obiectul dosarului nr. 15248/3/2018 aflat pe rolul Curții de Apel București în faza procesuală a recursului, având ca obiect anularea Deciziei nr. 11239/15.12.2017 și a Autorizației Intergrată de Mediu nr.15/14.02.2018 emise de Agenția pentru Protecția Mediului București pentru S.C. Iridex Group Import Export SRL
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 25.02.2021
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a imobilelor situate în Bd. Bucureștii Noi nr. 245, Sector 1, București și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 23.03.2021
 • prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local și vacantarea locului de consilier local al Domnului Emanuel-Victor Picu
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 23.03.2021
 • pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 262/17.09.2020 privind aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 23.03.2021
 • pentru solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra imobilului situat în Bd. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, București, de la Administrația Domeniului Public Sector 1 la Consiliul Local al Sectorului 1, în vederea dării acestuia în folosință Colegiului Național de Muzică ”George Enescu”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 23.03.2021
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 imobilul aparținând domeniului public al Municipiului București situat în Intrarea Străulești nr. 11, Sector 1, București, în vederea amenajării unor terenuri sportive
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 23.03.2021
 • pentru solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra imobilului situat în Bd. Ion Mihalache, Sector 1, București de la Administrația Domeniului Public Sector 1 la Consiliul Local al Sectorului 1, în vederea extinderii Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 23.03.2021
 • privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor disponibile pentru a fi închiriate din cadrul Școlii Gimnaziale ”Uruguay” din București, str. Virgiliu nr. 40, Sector 1, spații aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 23.03.2021
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/22.12.2015 privind adoptarea unor măsuri în vederea asigurării transparenței decizionale la nivelul autorităților locale ale Sectorului 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 23.03.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Proletarului nr. 4, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 23.03.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) B-dul Nicolae Titulescu nr. 22, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 23.03.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Nicolae Nicoleanu nr.32, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 23.03.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Echipajului nr.26, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 23.03.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Turnu Roșu nr. 17, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 23.03.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Baia Sprie nr. 20, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 23.03.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Muntele Găina nr.84, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 23.03.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Sălăjeni nr.3, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 23.03.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Bucegi nr. 72C, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 74 din 23.03.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Prahova nr.16, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 23.03.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Leandrului nr.34, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 76 din 23.03.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. C-tin Dobrogeanu Gherea nr.9, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 77 din 23.03.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Vasile Gherghel nr. 67, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 78 din 23.03.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr. 31B, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 79 din 23.03.2021
 • privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R) actualizat, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 80 din 23.03.2021
 • privind aprobarea costului mediu lunar din beneficiar şi a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuţiei lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Complexului Social de Servicii Odăi-Căminului pentru Persoane Vârstnice și Complexului Social de Servicii Străulești şi susţinătorii legali ai acestora, servicii sociale din subor din ea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din 23.03.2021
 • privind aprobarea costului mediu lunar din persoană adultă cu dizabilități protejată în cadrul Centrelor de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități din subor din ea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 23.03.2021
 • privind aprobarea costului mediu lunar din persoană adultă cu dizabilități protejată în cadrul Centrelor de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități din subor din ea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 23.03.2021
 • privind aprobarea costului mediu lunar din beneficiar în cadrul centrelor de zi de recuperare copii cu dizabilitati din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 84 din 23.03.2021
 • privind aprobarea costului mediu lunar din beneficiar în cadrul centrelor de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 85 din 23.03.2021
 • privind aprobarea costului mediu lunar din copil protejat în cadrul serviciilor sociale de tip rezidenţial destinate copiilor, centrelor de zi tip ”creşă” si modulelor pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică destinate copiilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 23.03.2021
 • privind aprobarea costului mediu lunar din beneficiar în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi -Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost, servicii sociale din subor din ea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 23.03.2021
 • privind aprobarea ”Planului de acţiuni și lucrări de interes local” pentru anul 2021
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 23.03.2021
 • privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire ansamblu educațional compus din școală, grădiniță, căi de circulație, spații verzi, terenuri de sport, zone de joacă, corpuri de iluminat, spațiu parcare, gard incintă” Sectorul 1 Municipiul București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 23.03.2021
 • privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru 15 de obiective de investiții referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 90 din 23.03.2021
 • privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local Sector 1 în Adunarea Generală a Asociaților Societății CET GRIVIȚA SRL
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 91 din 19.04.2021
 • privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în str. Panciu nr. 21, Sector 1, București, în scopul extinderii Școlii Gimnaziale nr. 179
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 19.04.2021
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1, în Consiliul pentru Dezvoltarea Regională București – Ilfov
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 19.04.2021
 • privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia Sectorului 1 pentru verificarea conformității locative
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 19.04.2021
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 240/27.08.2020 privind aprobarea reorganizării unor servicii sociale, Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 28.04.2021
 • privind aprobarea Bugetului general centralizat al subdiviziunii administrative-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2021
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 96 din 28.04.2021
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București, transmiterea spațiului în suprafață de 460 mp, amplasat la parterul Pavilionului C , situat în B-dul Mareșal Averescu nr. 17 Sector 1 din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală Administrație Publică Locală
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 97 din 28.04.2021
 • privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în litigiile rezultate în urma adoptării Hotărârii nr. 291/04.12.2020 a Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 20.05.2021
 • privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 20.05.2021
 • privind aprobarea aprobarea Conturilor de execuţie pe surse de finanţare, Situaţiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2020
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 20.05.2021
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti ȋn vederea ȋmputernicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti de a contribui la finanţarea unor cheltuieli aferente secţiunii de funcţionare pentru 4 spitale aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 20.05.2021
 • pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 158/28.05.2020 privind exercitarea dreptului de administrare de către Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a spațiului situat în imobilul din București, Str. Mureș nr. 51, Sectorul 1, din cadrul Pieței agro-alimentare Mureș (Complexul Multifuncțional)
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 20.05.2021
 • privind aprobarea modelului de contract - cadru pentru închirierea locuințelor cu destinație socială având ca proprietar/administrator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Nota de rectificare eroare materială
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 103 din 20.05.2021
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București să ceară Guvernului României trecerea din domeniul public al statului și administrarea Băncii Naționale a României în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a imobilului-teren situat în București, Șoseaua Străulești nr. 60 B, Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 104 din 20.05.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Bălăria Nr. 22, Sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 20.05.2021
 • privind modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.280/23.11.2020 prin care se aprobă stabilirea domeniilor de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, a numărului și denumirii acestora, a numărului membrilor fiecărei comisii de specialitate, a modului de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți și componența nominală a acestora, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 20.05.2021
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 289/04.12.2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat și particulare din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 107 din 20.05.2021
 • pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A.
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 108 din 20.05.2021
 • privind aprobarea contractului de prestare a serviciului de salubrizare în Sectorul 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 20.05.2021
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea închirierii spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 și a încasării cotei de 50% din chirie
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 20.05.2021
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea închirierii spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor sanitare publice de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 și a încasării cotei de 50% din chirie
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 111 din 03.06.2021
 • prin care se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru cooperarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de investiții necesare implementării Proiectului “Promenada Verde”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 03.06.2021
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă de a încheia Acordul de parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție, structură specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din România în vederea depunerii cererii de finanțare aferente proiectului “Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”, în cadrul Apelului de proiecte CP 15/ 2021, cod POCA/ 923/ 2/2 pentru regiunea mai dezvoltată
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 113 din 03.06.2021
 • prin care se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru cooperarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București cu Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate în vederea demarării programului City Air
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 114 din 03.06.2021
 • privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 240/27.08.2020 privind aprobarea reorganizării unor servicii sociale, Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 115 din 03.06.2021
 • privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 31 martie 2021
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 24.06.2021
 • privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă şi ale Contractului colectiv de muncă încheiate la nivelul Poliţiei Locale a Sectorului 1 şi împuternicirea Directorului General al Poliţiei Locale a Sectorului 1, a reprezentanţilor funcţionarilor publici şi a reprezentanţilor personalului contractual ai Poliţiei Locale a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 117 din 24.06.2021
 • privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social ”Grădinița de Vacanță – Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie – august 2021”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 118 din 24.06.2021
 • pentru solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese în vederea încheierii unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Evanghelică CA București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 119 din 24.06.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Vespasian Nr. 50, Sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 24.06.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Witing Nr.38-40, Sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 121 din 24.06.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Hagi Ghiță Nr.46, Sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 122 din 24.06.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Constantin Sandu Aldea Nr.5, Sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 123 din 24.06.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Sălăjeni Nr.45, Sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 124 din 24.06.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Odăi Nr. 383, Sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 24.06.2021
 • pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 196/16.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare, restaurare și eficientizare energetică pentru imobilul situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 24.06.2021
 • privind predarea către Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului terenului în suprafață de 3175 mp identificat cu Numărul cadastral 241478 și construcția S+P+1E suprafață construită la sol de 1054 mp , având Numărul cadastral 241478-C1 conform Cărții Funciare Nr. 241478 și asigurarea condițiilor în vederea “Modernizării, restaurării și eficientizării energetice pentru imobilul situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, Sector 1, București”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 24.06.2021
 • pentru aprobarea unor măsuri privind activitatea de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stații de sortare din cadrul serviciului public de salubrizare organizat la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 24.06.2021
 • privind verificarea modului de stabilire a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare de către operatorul delegat, Compania Romprest Servicie SA, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008 (Contractul de Delegare) și a legislației în vigoare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 24.06.2021
 • pentru mandatarea Primarului Sectorului 1 de a negocia cu operatorul de salubrizare eficientizarea activității de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice din cadrul serviciului public de salubrizare în aria administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 130 din 24.06.2021
 • privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 131 din 24.06.2021
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba trecerea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a străzilor Drumul Ohaba, Drumul Homorod, Drumul Sărmaș, Drumul Nădlac, Aleea Scroviștea, Aleea Snagov, Balota, Balonului, Cantonului, Păunilor, Salubrității și Cecilia Cuțescu Stork aflate în proprietatea publică a Municipiului București în vederea întreținerii/reabilitării și modernizării
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 132 din 24.06.2021
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de a aproba trecerea Cinematografului “Cotroceni” și a Cinematografului “Giulești”, ce aparțin domeniului public al Municipiului Bucureşti, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 02.07.2021
 • privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 134 din 14.07.2021
 • privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2021
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 14.07.2021
 • pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea și restituirea vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau în alte locuri decât drumul public
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 136 din 14.07.2021
 • privind aprobarea implementării Proiectului educațional ”Școala de vară, perioada iulie-august 2021
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 137 din 14.07.2021
 • pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni din București, Sector 1 având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții – Construire centru de recuperare a persoanelor cu Sindrom Down, reconfigurare lumânărar și amenajare agheasmatar în cadrul parohiei “Izvorul Tămăduirii” – Mavrogheni situată în strada Monetăriei nr. 4
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 138 din 14.07.2021
 • privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat și particulare din Sectorul 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 139 din 14.07.2021
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București privind participarea Sectorului 1 al Municipiului București, reprezentat de Consiliul Local al Sectorului 1 la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, alături de celelalte Sectoare și de Municipiul București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 140 din 27.07.2021
 • privind schimbarea din funcție a președintelui de ședință ales și înlocuirea acestuia, începând cu data de 27.07.2021 pentru o perioada de 3 luni
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 141 din 27.07.2021
 • privind mandatarea Primarului Sectorului 1 al Municipiului București în vederea promovării unei acțiuni având ca obiect rezilierea Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 București nr. J077/S/30.06.2008
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 142 din 03.08.2021
 • privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2021
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 03.08.2021
 • privind aprobarea ”Regulamentului privind procedura de salubrizare, igienizare și împrejmuire a terenurilor virane aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 03.08.2021
 • privind aprobarea Regulamentului pentru accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber ale unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 145 din 03.08.2021
 • privind aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului Sectorului 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 03.08.2021
 • privind reglementarea situaţiei contractelor de închiriere pentru locuinţele destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani din imobilul situat în Str. Munţii Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 147 din 03.08.2021
 • pentru aprobarea continuării şi dezvoltării proiectului “Extinderea conceptului de educaţie RODACIE în creşele și grădinițele din sectorul 1” implementat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorul 1, prin modificarea Anexelor nr. 1-4 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 16/31.01.2017, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 03.08.2021
 • privind aprobarea Planului Anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliul Local al Sectorului 1 pe anul 2021
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 149 din 03.08.2021
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba schimbarea destinației imobilului situat în str. Șoseaua București-Târgoviște, nr.9, număr cadastral 221300-C1 – dispensar medical, cu o suprafață construită la sol de 214,47 mp, în spațiu pentru desfășurarea unor activități cu caracter social/asistență socială pentru persoanele cu dizabilități
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 150 din 03.08.2021
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a parcării de sub pasajul Basarab, în vederea derulării de lucrări de mentenanță și întreținere
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 03.08.2021
 • pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 111 din 03.06.2021 prin care se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru cooperarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de investiții necesare implementării Proiectului “Promenada Verde”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 152 din 03.08.2021
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 289/04.12.2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie în instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat și particulare din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 153 din 03.08.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Bucureștii Noi nr.176, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 03.08.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Arțarului nr. 10, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 155 din 03.08.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Costache Sibiceanu nr. 11, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 03.08.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Padina nr.2-10, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 157 din 03.08.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Elena Văcărescu nr. 55A, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 03.08.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Iordache Golescu nr. 4C, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 03.08.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Muntele Găina nr. 67 (fost nr.63-67, lot 3A), sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 160 din 10.08.2021
 • privind cererea de chemare în judecată ce constituie obiect al dosarului nr. 12115/3/2021 și mandatarea Primarului Sectorului 1 al Municipiului București în vederea reprezentării Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București în dosarul nr. 12115/3/2021
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 161 din 01.09.2021
 • privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 01.09.2021
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 162 din 09.09.2021
 • privind aprobarea Acordului de Parteneriat și finanțarea Proiectului ,,Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”, în cadrul apelului de proiecte CP 15/2021, cod POCA/923/2/2 pentru regiunea mai dezvoltată
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 163 din 09.09.2021
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru împuternicirea expresă de a încheia Acordul de parteneriat dintre Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Centrul European pentru Sprijinirea Incluziunii Sociale a Romilor din România (CESIRR), pentru atragerea finanțării nerambursabile din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 alocate prin Apelul nr. 1 ,,Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”-Apel deschis de proiecte–Runda a 2-a, lansat în cadrul Programului Dezvoltare Locală, combaterea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 164 din 09.09.2021
 • prin care se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la cooperarea dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Congregația Inimii Neprihănite în scopul implementării proiectului ”Casa Familie Sfânta Maria”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 165 din 09.09.2021
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București trecerea din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local al Sectorul 1 al Municipiului București a Parcului “Regele Mihai I al României” în totalitate și a Parcului Istoric Cișmigiu, imobile aflate în proprietatea publică a Municipiului București, în vederea reabilitării și modernizării
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 166 din 09.09.2021
 • privind aprobarea implementării și finanțării programului ”Masă caldă pentru elevii de la semiinternat”, la nivelul Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu”, pentru elevii din ciclul primar, înscriși la semiinternat în anul școlar 2021-2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 167 din 09.09.2021
 • privind aprobarea implementării și finanțării programului ”Masă caldă gratuită”, la nivelul Colegiului Tehnologic ”Viaceslav Harnaj”, pentru elevii înscriși în învățământul profesional în sistem dual și de stat, precum și pentru elevii de la învățământul liceal al unității școlare, cazați la cămin în anul școlar 2021-2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 168 din 09.09.2021
 • privind aprobarea implementării și finanțării proiectului educațional ”O școală pentru viitor” pentru Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 169 din 09.09.2021
 • privind punerea la dispoziția Liceului Greco-Catolic ”Timotei Cipariu” cu sediul în București, str. Bucegi nr. 97, Sector 1, a două dormitoare în incinta internatului Școlii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1, cu sediul în București, str. Neatârnării nr. 5, Sector 1, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu anul școlar 2021-2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 170 din 09.09.2021
 • privind punerea la dispoziția Liceului Greco-Catolic ”Timotei Cipariu”, cu sediul în București, str. Bucegi nr. 97, Sector 1, București, a cantinei Școlii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1, cu sediul în București, str. Neatârnării nr. 5, Sector 1, București, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu anul școlar 2021-2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 171 din 09.09.2021
 • privind aprobarea modificării Anexelor nr.2 şi nr.3 la Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 291/04.12.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 172 din 09.09.2021
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 11/28.01.2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu și fără cazare din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 173 din 09.09.2021
 • privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 240/27.08.2020 privind aprobarea reorganizării unor servicii sociale, Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 174 din 09.09.2021
 • privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 și Nota de rectificare eroare materială
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 175 din 09.09.2021
 • privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, str. Panciu nr. 21, Sector 1, în suprafață totală măsurată de 375 m2 , înscris în Cartea Funciară nr. 242316
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 09.09.2021
 • privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București a acordului cu privire la schimbarea destinației imobilului aparținând domeniului public al Municipiului București, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 1, situat în Parc Bazilescu, în scopul dezvoltării unor servicii sociale
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 177 din 09.09.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Lăpuș nr.60C, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 178 din 09.09.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Sărmaș nr.31-33, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 179 din 09.09.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. G-ral Ștefan Holban nr. 32J, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 180 din 09.09.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Pietroșița nr.24, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din 09.09.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Mesteacănului nr. 2A, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 182 din 09.09.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Lăpuș nr. 71C, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 183 din 09.09.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Câmpinița nr. 46, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 184 din 09.09.2021
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Muntele Găina nr. 198A, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 185 din 09.09.2021
 • privind modificarea Anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 186 din 09.09.2021
 • pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Evanghelică CA București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 187 din 09.09.2021
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București cu privire la dezmembrarea imobilului situat în Șos. București-Târgoviște nr. 10, Sector 1, București în vederea accesării proiectului tip - „Construire Creșe” din cadrul Subprogramului „Unități și instituții de învățământ de stat”, aferent Programului național de construcţii de interes public sau social derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administrației prin “Compania Națională de Investiții-S.A.”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 188 din 23.09.2021
 • privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 23.09.2021
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 189 din 23.09.2021
 • privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 190 din 23.09.2021
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicire expresă în vederea încheierii unui Protocol de Colaborare între Consiliul Local al Sectorul 1 al Municipiului București și Compania Municipală Termoenergetica București S.A.
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 191 din 23.09.2021
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București cu privire la schimbarea destinației imobilului cu numărul cadastral 241795-C4 situat în Parc Bazilescu, aparținând domeniului public al Municipiului București, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 1, cu scopul amenajării unui magazin de prezentare al produselor realizate de persoanele cu dizabilități angajate în cadrul unității protejate autorizate Nazarcea Grup
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 192 din 23.09.2021
 • privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2021-2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 193 din 23.09.2021
 • privind aprobarea materialelor degivrante (fondanți chimici) pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București în iarna 2021-2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 194 din 23.09.2021
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala Primară Little Genius
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 195 din 23.09.2021
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Căsuța Piticilor
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 196 din 23.09.2021
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Liceul Particular Onicescu-Mihoc
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 197 din 23.09.2021
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grădinița Beautiful Minds
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 198 din 23.09.2021
 • privind aprobarea unor măsuri în legătură cu participarea Sectorului 1 al Municipiului București, reprezentat de Consiliul Local al Sectorului 1, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Municipiul București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 199 din 23.09.2021
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a întreprinde demersurile necesare în vederea schimbării destinației și transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a imobilului în suprafață de 110.133 mp, aparținând domeniului public al Municipiului București, înscris în Cartea Funciară nr. 274239, în vederea plantării de arbori și amenajării unor terenuri de sport multifuncționale
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 200 din 23.09.2021
 • pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 109/20.05.2021 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea închirierii spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 și a încasării cotei de 50% din chirie
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 201 din 23.09.2021
 • privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în str.Trifești nr. 1, Sector 1, București,în numele și pe seama Municipiului București, în scopul amenajării unui loc de joacă
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 202 din 23.09.2021
 • privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în str. Trifești nr. 3, Sector 1, București, în numele și pe seama Municipiului București, în scopul amenajării unui loc de joacă
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 23.09.2021
 • privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădiniţa pentru toţi” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ de stat cu nivel preşcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în anul școlar 2021-2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din 29.09.2021
 • privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 193/ 16.07.2020 în urma actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Realizare construcție modulară la Școala Gimnazială Herăstrău, Strada Borșa, nr. 27, Sector 1”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 205 din 11.10.2021
 • privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC CET GRIVIȚA SRL
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 206 din 29.10.2021
 • privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 207 din 29.10.2021
 • pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 279/23.11.2020 privind alegerea comisiei de validare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 208 din 29.10.2021
 • privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, burselor de merit, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 209 din 29.10.2021
 • privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2021
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 210 din 29.10.2021
 • privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preunirsesitar de stat din Sectorul 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 211 din 29.10.2021
 • privind completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 189/23.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 212 din 29.10.2021
 • privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Extindere reţele publice de apă şi canalizare pe străzi ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti”, de către Sectorul 1 al Municipiului București în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” si Nota pentru contrasemnare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 213 din 09.11.2021
 • privind privind constituirea unei comisii mixte pentru verificarea procedurii de achiziție publică desfășurată/realizată în data de 23 iulie 2021, anterior datei declarării stării de alertă în data de 24 iulie 2021, conform ctr. Nr.38/23.07.2021, încheiat între Administrația Domeniului Public Sector 1 și SC BRAI-CATA SRL
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 214 din 09.11.2021
 • privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a activităților defășurate în cadrul contractului de servicii de consultanță/asistență juridică și reprezentare, conform Legii nr. 51/1995, în vederea apărării intereselor Sectorului 1 al Municipiului București, ale Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. JAC 86-S/29.12.2020
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 215 din 09.11.2021
 • privind privind constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare a situației patrimoniului Poliției Locale Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 216 din 25.11.2021
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 1/28.01.2021 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2021-2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 217 din 25.11.2021
 • pentru completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 189/23.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 218 din 25.11.2021
 • hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învăţământ preuniversitar particulare din Sectorul 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 219 din 25.11.2021
 • privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de administrație în unitățile de învăţământ preuniversitar particulare din Sectorul 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 220 din 25.11.2021
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ale Liceului Teoretic „Școala Europeană București"
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 221 din 25.11.2021
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Grădiniței Karins Kids Academy Băneasa
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 222 din 25.11.2021
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Karins Kids Academy
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 223 din 25.11.2021
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială Liberă Waldorf
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 224 din 25.11.2021
 • privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al sectorului 1 nr. 259/ 27.08.2020 privind aprobarea achiziționării și distribuirii de bunuri și materiale de protecție, în vederea prevenirii și răspândirii virusului SARS-CoV-2, către locuitorii Sectorului 1, elevilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar și nedidactic din învătământul preuniversitar de stat din Sectorul 1, precum și unităților sanitare publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 25.11.2021
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 278/12.09.2018, cu modificări ulterioare, privind aprobarea desfășurării activității Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sectorul 1 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 situat în B-dul Mareșal Alexandru Averescu nr. 17
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 226 din 25.11.2021
 • privind transmiterea solicitării către Consiliul General al Municipiului București de a aproba modificarea Hotărârii nr. 51 din 29/03/2001 privind administrarea imobilului din Piata Amzei nr.13, sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 227 din 25.11.2021
 • pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 102/20.05.2021 privind aprobarea modelului de contract-cadru pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie socială având ca proprietar/administrator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 228 din 25.11.2021
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București să hotărască cu privire la încheierea „Acordului de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Comuna Stăuceni, Municipiul Chișinău din Republica Moldova"
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 229 din 25.11.2021
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă de a încheia Acordul de parteneriat dintre Sectorul 1 al Municipiului București prin Primar, Fundația Viață și Lumină și Fundația e-Romnja, pentru atragerea finanțării nerambursabile din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 alocate prin Apelul nr. 1 „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor" – Apel deschis de proiecte – Runda a 2-a, lansat în cadrul Programului Dezvoltare locală, combaterea sărăciei și creșterea incluziunii romilor"
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 230 din 25.11.2021
 • privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Refuncționalizare construcție existentă, situată în B-dul Mareșal A. Averescu, nr 17, Sector 1 - Pavilion C, Centrul de plasament nr.1 „Sf. Ecaterina", în scopul desfășurării activității școlare de către Școala gimnazială "Pia Brătianu"
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 231 din 06.12.2021
 • privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/28.02.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, cu modificările ulterioare + Notă de rectificare a erorii materiale
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 232 din 10.12.2021
 • privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2021
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 233 din 22.12.2021
 • privind mandatarea Primarului Sectorului 1 al Municipiului București să întreprindă demersurile legale în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin reprezentant legal în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Procesul-verbal de inspecție al Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiară nr.5093/i/20.07.2021
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 234 din 22.12.2021
 • privind numirea reprezentanților Consiliului Local Sector 1 în Adunarea Generală a Asociaților Societății CET GRIVIȚA SRL
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 235 din 22.12.2021
 • pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 236 din 22.12.2021
 • privind declararea obiectivului „Căldură și apă caldă pentru cetățenii Sectorului 1” ca proiect de interes public local și aprobarea masurilor de implementare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 237 din 22.12.2021
 • privind transmiterea solicitării către Consiliul General al Municipiului București de a aproba modificarea Hotărârii nr. 195 din 29.06.2021 privind schimbarea destinației spațiului în suprafață de 460 mp amplasat la parterul Pavilionului C ce reprezintă parte a imobilului situat în Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu, nr. 17, Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 238 din 22.12.2021
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/28.04.2021 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea spațiului în suprafață de 460 mp amplasat la parterul Pavilionului C, situat în B-dul Mareșal Al. Averescu nr. 17, Sector 1, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 1 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală Administrație Publică Locală
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 239 din 22.12.2021
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.208/29.10.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, burselor de merit, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 240 din 22.12.2021
 • privind implementarea sistemului integrat de teleasistență, teleurgență și telemedicină Butonul de Panică (”Butonul Roșu”) în regim gratuit, cu tarif social și tarif integral de către Complexul Multifuncţional Caraiman