Implementarea instrumentelor de management al calității și performanței pentru standardizarea proceselor și serviciilor orientate către cetățeni la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București 

În baza Contractului de Finanțare nr. 683 din 18.04.2022 semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Sectorul 1 al Municipiului București a implementat Proiectul „Implementarea instrumentelor de management al calității și performanței pentru standardizarea proceselor și serviciilor orientate către cetățeni la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”, cod MySMIS 154777, cod SIPOCA 1256.

Cu un buget total de 344.882,50 lei, din care 337.984,85 lei finanțare nerambursabilă și 6.897,65 lei valoarea contribuției proprii, proiectul SIPOCA 1256 s-a derulat pe o perioadă de 15 de luni - 18.04.2022-18.07.2023 - și a fost cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente.

Fișa proiectului „Implementarea instrumentelor de management al calității și performanței pentru standardizarea proceselor și serviciilor orientate către cetățeni la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”

Afișul proiectului „Implementarea instrumentelor de management al calității și performanței pentru standardizarea proceselor și serviciilor orientate către cetățeni la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”

Pliantul proiectului „Implementarea instrumentelor de management al calității și performanței pentru standardizarea proceselor și serviciilor orientate către cetățeni la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”

 

Obiectivul general al proiectului a constat în implementarea unui sistem unitar de management al calității și performanței, conform standardului ISO 9001:2015 și CAF 2020, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și în deplin acord cu principiile dezvoltării durabile.

 

Obiectivele specifice ale proiectului SIPOCA 1256 au fost:

Obiectiv specific 1: Implementarea și dezvoltarea Sistemului de Management al Calității, conform SR EN ISO 9001:2015.

Obiectiv specific 2: Certificarea Sistemului de Management al Calității, conform SR EN ISO 9001:2015.

Obiectiv specific 3: Implementarea instrumentului de autoevaluare CAF 2020.

 

Ce am făcut prin acest proiect?

Proiectul a vizat realizarea tuturor demersurilor necesare pentru implementarea unui sistem unitar de management al calității și performanței, conform standardului ISO 9001:2015 și CAF 2020, instrumente care au rolul de a facilita accesul cetățenilor la serviciile publice furnizate, de a simplifica procedurile administrative și modalitatea de monitorizare și evaluare a acestora, precum și de a crește gradul de încredere al cetățenilor în serviciile furnizate.

În cadrul acestui proiect, au fost evaluate sistemul de management, procesele, procedurile, instrucțiunile și documentele interne din perspectiva conformării cu cerințele standardului ISO 9001:2015 și au fost identificate și analizate situațiile neconforme, aspectele critice ale activităților curente precum întârzieri, blocaje, cheltuieli nejustificate, capacitatea și disponibilitatea personalului existent de a contribui efectiv la implementarea și dezvoltarea instrumentelor de management al performanței și calității. De asemenea, au fost elaborate o serie de proceduri interne noi, au fost îmbunătățite cele existente care susțin coordonarea și colaborarea instituțională și au fost organizate sesiuni de instruire cu angajații pentru a le explica acestora cerințele standardului care a fost implementat, precum și etapele întregului proces.

 

Servicii de informare, promovare și publicitate

În iunie 2022 a fost semnat contractul nr. J-AC 92/14.06.2022, încheiat prin achiziție directă, având ca obiect servicii de informare, promovare și publicitate. Valoarea contractului a fost de 4.220 lei, la care s-a adăugat TVA (19%) în valoare de 801,80 lei.

Obiectivele contractului:

- concepere, realizare și publicare comunicate de presă: 2 comunicări;

- concepere, machetare și realizare materiale de informare și promovare (pliante - 100 exemplare, afișe A3 - 20 exemplare, mape A4 - 100 exemplare, pixuri - 100 bucăți, bloc-notes A5 - 100 exemplare, roll-up-uri - 2 bucăți).

Materialele de promovare au fost recepționate în conformitate cu prevederile contractuale și diseminate în cadrul conferințelor de lansare și de închidere a proiectului.

 

Conferința de lansare a proiectului a avut loc în data de 31.08.2022. Au participat 60 de persoane: reprezentanți ai aparatului de specialitate al primarului (primarul Sectorului 1, viceprimarul Sectorului 1, secretarul general al instituției, administratorul public, personal de conducere și de execuție), persoane din instituții aflate în subordinea Consiliului Local Sector 1 (Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale, Administrația Domeniului Public, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Complexul Multifuncțional Caraiman), consilieri locali, reprezentanți ai altor primării de sector, angajați ai Senatului și Camerei Deputaților, reprezentanți ai unor Organizații Non-Guvernamentale și ai mediului de afaceri. Participanții au primit materiale de promovare produse pentru acest eveniment (mapă A4, pix, pliant informații proiect, agenda evenimentului, blocknotes A5).

Invitație la conferința de lansare a Proiectului „Implementarea instrumentelor de management al calității și performanței pentru standardizarea proceselor și serviciilor orientate către cetățeni la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”, cod MySMIS 154777, cod SIPOCA 1256

 

În urma desfășurării conferinței de lansare a proiectului, a fost publicat un comunicat de presă pe site-ul oficial al instituției și pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Sectorului 1:

Comunicat de presă post-eveniment: Mai buni, mai performanți! Creștem calitatea serviciilor oferite locuitorilor din Sectorul 1 printr-un proiect cu fonduri europene

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0mgfyrTs2acG2khYwCv61n88rHR3GCpSsqQznF5iWi46xrS4HVuNRaEtmDo4aXVR3l&id=100069072434824

 

Postarea anunțului referitor la conferința de lansare de pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Sectorului 1 a ajuns la aproximativ 2700 de persoane, conform datelor statistice ale postării.

Comunicatul de presă a fost transmis și către reprezentanții mass-media acreditați pe lângă Primăria Sectorului 1 și a fost preluat de Agerpres și Curierul Național:

https://www.agerpres.ro/comunicate/2022/09/01/comunicat-de-presa-primaria-sectorului-1--972343

https://curierulnational.ro/primaria-sectorului-1-crestem-calitatea-serviciilor-oferite-locuitorilor-printr-un-proiect-cu-fonduri-europene/

 

Totodată, a fost publicat un comunicat de presă în ziarul Curierul Național, timp de trei zile, 3-5 august 2022:

https://curierulnational.ro/implementarea-instrumentelor-de-management-al-calitatii-si-performantei-pentru-standardizarea-proceselor-si-serviciilor-orientate-catre-cetateni-la-nivelul-sectorului-1-al-municipiului-bucure/

https://curierulnational.ro/implementarea-instrumentelor-de-management-al-calitatii-si-performantei-pentru-standardizarea-proceselor-si-serviciilor-orientate-catre-cetateni-la-nivelul-sectorului-1-al-municipiului-bucure-2/

https://curierulnational.ro/implementarea-instrumentelor-de-management-al-calitatii-si-performantei-pentru-standardizarea-proceselor-si-serviciilor-orientate-catre-cetateni-la-nivelul-sectorului-1-al-municipiului-bucure-3/

 

Pentru a asigura promovarea și pentru a crește vizibilitatea proiectului, afișele realizate au fost diseminate, pe bază de procese verbale de predare-primire, către toate instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local Sector 1 și către alte structuri din cadrul Primăriei. Acestea au fost afișate, în zona de relații cu publicul, la sediile: Primăriei Sectorului 1, Administrației Domeniului Public, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Complexului Multifuncțional Caraiman, Poliției Locale, Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale, Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă, Direcției Investiții, Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului. De asemenea, două afișe au fost amplasate și la sediul Centrului Militar Sector 1. În plus, un roll-up a fost amplasat la sediul Sectorului 1 al Municipiului București (Bd. Banu Manta nr. 9), în zona de relații cu publicul.

 

În data de 15 iunie 2023 s-a desfășurat conferința de închidere a proiectului, în sala de ședințe din cadrul Primăriei Sectorului 1 de la et. 4. Au fost prezente la conferință 57 de persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului (primarul Sectorului 1, viceprimarul Sectorului 1, secretarul general al instituției, personal de conducere și de execuție), persoane din instituții aflate în subordinea Consiliului Local Sector 1 (Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale, Administrația Domeniului Public, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Complexul Multifuncțional Caraiman, Poliția Locală, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului),  reprezentanți din: Consiliul Local Sector 1, Senat, Camera Deputaților, ONG și mediu de afaceri. Participanții au semnat listele de prezență și au primit mapele informative despre proiect (mapă A4, pix, pliant informații proiect, blocknotes A5).

 

În urma desfășurării conferinței de închidere a proiectului, a fost publicat un comunicat de presă atât pe site-ul oficial al instituției, cât și pe paginile oficiale de Facebook și Instagram ale Primăriei Sectorului 1:

https://primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/2328/servicii-administrative-mai-bune-si-mai-performante-pentru-comunitatea-sectorului-1-am-implementat-si-certificat-cu-fonduri-europene-sistemul-de-management-al-calitatii

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid014zWFjbVArkFuc1NkGo6U64cNNrZjcGVNXTiPJfWftsJgvUg4NLjJhfHY7hieT2pl&id=100069072434824

https://www.instagram.com/p/CtjD1wkot6Q/?igshid= MzRlODBiNWFlZA== 

 

Postarea anunțului referitor la conferința de închidere de pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Sectorului 1 a ajuns la peste 1.200 de persoane și a înregistrat 505 interacțiuni, conform datelor statistice ale postării.

De asemenea, comunicatul de presă a fost transmis către reprezentanții mass-media acreditați pe lângă Primăria Sectorului 1. Acesta a fost preluat de către Agerpres și News București:

https://www.agerpres.ro/comunicate/2023/06/16/comunicat-de-presa-primaria-sectorului-1--1125313

https://newsbucuresti.ro/primaria-sectorului-1-a-implementat-si-certificat-cu-fonduri-europene-sistemul-de-management-al-calitatii/

 

Totodată, a fost publicat un comunicat de presă în ziarul PressHub, timp de trei zile, 20-22 iunie 2023:

https://presshub.ro/finalizarea-proiectuluiimplementarea-instrumentelor-de-management-al-calitatii-si-performantei-pentrustandardizarea-proceselor-si-serviciilor-orientate-catre-cetateni-la-nivelul-sectorului1-a-275383/

 

Servicii de consultanță pentru introducerea instrumentului de autoevaluare CAF 2020

În luna iulie 2022 a fost semnat contractul nr. J-AC 129/20.07.2022, încheiat prin achiziție directă,  având ca obiect servicii de consultanță pentru introducerea instrumentului de autoevaluare CAF 2020. Valoarea contractului a fost de 62.000 lei, la care s-a adăugat TVA (19%) în valoare de 11.780 lei.

 

Obiectivele contractului:

- sesiune de instruire a grupului de lucru denumit și Grup de evaluatori format din personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate, nominalizat prin dispoziție de primar, având pregătire și experiență în domeniul vizat (minimum 10 persoane) privind completarea chestionarelor de autoevaluare CAF;

- proces de autoevaluare;

- raport de autoevaluare;

- analiză instituțională și evaluare a sistemului de control (de către consultantul extern);

- elaborare documentație necesară pentru implementarea procedurilor specifice pentru conformarea CAF (de către consultantul extern);

- plan de măsuri pentru îmbunătățirea CAF;

- metodologie de implementare a Planului de măsuri CAF;

- nou proces de autoevaluare CAF pentru a asigura continuitatea demersurilor inițiate;

- actualizare documente de planificare strategică cu noile măsuri CAF, dacă va fi necesar.În perioada 01.08.2022-30.09.2022 s-a derulat activitatea de implementare a Modelului CAF în cadrul aparatului de specialitate. Prin Dispoziția Primarului nr. 2844/01.08.2022 au fost desemnate cele 13 persoane care fac parte din Grupul de lucru în vederea implementării proiectului. Grupul de evaluatori a participat la două sesiuni de instruire susținute de consultant pentru a înțelege modul de aplicare a instrumentului de autoevaluare CAF, versiunea 2020, în zilele de 9 și 10 august 2022. După participarea la instruire, cei 13 evaluatori au completat chestionarele de autoevaluare (pentru cele 28 de subcriterii ale Modelului CAF) care au fost centralizate de către consultant. În cadrul sesiunii de consensualizare din data de 23.09.2022, la care au participat membrii grupului de lucru, membrii echipei de proiect și reprezentanții consultantului, s-au agreat punctele tari și punctele slabe, căile de acțiune și punctajele finale pe fiecare subcriteriu, rezultând Raportul de autoevaluare întocmit de consultant.

În perioada 01.10.2022-28.11.2022 s-a derulat activitatea de îmbunătățire a Sistemului de Management al instituției care a presupus realizarea unei analize instituționale și a unei evaluări a sistemului de control intern, elaborarea documentației necesare pentru implementarea procedurilor specifice pentru conformarea CAF și realizarea Planului de acțiuni de îmbunătățire CAF. Acest Plan a fost redactat, într-o primă versiune, în baza Raportului de autoevaluare CAF. Pe data de 19.10.2022, în cadrul sesiunii de discuții la care au participat membrii grupului de lucru, membrii echipei de proiect și experții consultantului, au fost selectate acțiunile propuse inițial, rezultând versiunea revizuită a Planului care a fost supus spre aprobare conducerii instituției. În data de 09.11.2022, primarul Sectorului 1 a probat varianta finală a Planului de acțiuni de îmbunătățire CAF. Echipa de proiect (managerul și expertul administrație publică) au întocmit și transmis adrese către toți responsabilii cu implementarea măsurilor incluse în plan.

În data de 28.11.2022 s-a derulat activitatea de monitorizare a implementării Planului de acțiuni de îmbunătățire CAF, ca parte a procesului de autoevaluare, și a fost stabilită o nouă sesiune de monitorizare în lunile mai-iunie 2023. De asemenea, a fost planificat un nou proces de autoevaluare (pentru anul 2024), pentru a se asigura continuitatea demersurilor inițiale, și au fost făcute o serie de propuneri de actualizare a documentelor de planificare strategică.

În luna iunie 2023, reprezentanții firmei de consultanță au efectuat o nouă monitorizare a implementării Planului de acțiuni de îmbunătățire CAF. Astfel, în data de 21 iunie 2023, experții FiaTest au trecut în revistă, alături de membrii echipei de proiect și de 11 membri ai grupului de evaluatori, toate măsurile incluse în Planul de acțiuni de îmbunătățire CAF pentru a verifica stadiul implementării acestora. În urma acestei întâlniri de lucru a rezultat Raportul de monitorizare a implementării Planului de acțiuni de îmbunătățire CAF. De asemenea, a fost stabilit un nou Plan pentru următoarea autoevaluare a sistemului de management utilizând modelul CAF versiunea 2020.

 

Servicii de consultanță pentru implementarea sistemului de management al calității conform ISO 9001:2015

În luna septembrie 2022 a fost semnat contractul nr. J-AC 182/09.09.2022, încheiat prin achiziție directă, având ca obiect servicii de consultanță pentru implementarea sistemului de management al calității conform ISO 9001:2015. Valoarea contractului a fost de 53.000 lei, la care s-a adăugat TVA (19%) în valoare de 10.070 lei.

Obiectivele contractului:

- servicii de audit de diagnosticare privind conformarea cu cerințele ISO 9001:2015 în baza unui plan de audit: un raport inițial de diagnosticare și un raport final privind auditul de diagnosticare în vederea certificării pentru implementarea standardului ISO 9001:2015.

- servicii de consultanță pentru elaborarea procedurilor operaționale/de sistem necesare implementării și conformării cu standardul ISO 9001:2015: proceduri operaționale și proceduri de sistem nou create sau actualizate, după caz, și în deplină conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2015; instrucțiuni de lucru pentru personalul angajat în cadrul instituției; manualul calității - ISO 9001:2015.

Activitățile aferente contractului au fost demarate în data de 03.10.2022. În perioada 04-07.10.2022 a fost efectuat auditul de diagnosticare a sistemului de management al calității conform ISO 9001:2015 în cadrul căruia a fost evaluat sistemul de management al calității în vederea îndeplinirii cerințelor de certificare, au fost analizate procesele, procedurile, instrucțiunile, ROF-ul și au fost identificate structurile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și procesele/ activitățile și conexiunile acestora în vederea proiectării, documentării și implementării Sistemului de Management al Calității. Au fost organizate întâlniri între experții consultantului și conducătorii tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 

Au fost întocmite Raportul inițial de audit și Raportul final de audit de diagnosticare privind analiza sistemului de management al calității în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001:2015.

A fost organizată o primă sesiune de conștientizare a importanței implementării ISO 9001:2015 cu o serie de reprezentanți ai  aparatului de specialitate al primarului în data de 17.11.2022 pentru care au fost eliberate certificate de participare.

Au fost elaborate mai multe proceduri de sistem și proceduri operaționale pentru implementarea sistemului de management al calității conform standardului ISO 9001:2015, Manualul Calității, Instrucțiuni de lucru, au fost întocmite Harta proceselor, Lista proceselor, Contextul organizației, Domeniul de aplicare al sistemului de management al calității, Contextul organizației, Declarația de politică și angajamentul managementului în domeniul calității și Lista responsabilităților în domeniul sistemului de management al calității pentru funcții și niveluri relevante. Procedurile operaționale și procedurile de sistem vor intra în circuitul intern pentru avizare și aprobare.

Toată documentația menționată mai sus a fost aprobată la nivel intern și a fost comunicată șefilor de structuri pentru a fi adusă la cunoștința personalului din aparatul de specialitate al primarului. De asemenea, au fost întocmite Registrul procedurilor operaționale, Registrul procedurilor de sistem și Registrul riscurilor.

Începând cu 23 februarie 2023 a fost desemnat, prin Dispoziție de primar, responsabilul cu sistemul de management al calității (RMC) la nivelul aparatului de specialitate, iar în 10 mai 2023 au fost desemnate persoanele responsabile cu sistemul de management al calității la nivelul fiecărei entități funcționale.

Pentru a crește gradul de informare a personalului de conducere din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în data de 25 aprilie 2023, a fost organizată o sesiune de informare cu privire la politica în domeniul calității aplicabilă la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București la care au participat 21 de șefi de structuri. La rândul lor, o bună parte dintre acești conducători de departamente au realizat instruiri interne cu personalul din subordine având următoarea tematică: Politica în domeniul calității, procedurile de sistem în domeniul calității aprobate de către conducere, Manualul Calității, Programul de Management al calității.

În luna mai 2023, managementul instituției (primarul, viceprimarul, administratorul public, secretarul general și toți șefii de structuri) a efectuat analiza sistemului de management al calității, rezultând o serie de oportunități de îmbunătățire (care au fost ulterior implementate).

Tot pentru a răspunde standardelor de calitate, în perioada 12.04-02.05.2023,  au fost colectate și analizate chestionare de evaluare a satisfacției beneficiarilor și a fost întocmită analiza satisfacției acestora.

 

Servicii de reprezentare în procesul de certificare pentru implementarea potențialelor corecții stabilite în auditul de diagnosticare privind conformarea cu cerințele ISO 9001-2015

 

Referatul de necesitate și caietul de sarcini pentru achiziția de servicii de reprezentare în procesul de certificare pentru implementarea potențialelor corecții stabilite în auditul de diagnosticare privind conformarea cu cerințele ISO 9001-2015 au fost inițiate în data de 10.04.2023, iar achiziția directă din catalogul electronic a fost făcută în 12.04.2023. Contractul de prestări servicii nr. JAC/160 a fost semnat în data de 12.04.2023 cu S.C. T.Q.M. CONSULTING SRL.

Activitățile aferente contractului au fost demarate în data de 13.04.2023 printr-o întâlnire între membrii echipei de proiect și reprezentantul S.C. T.Q.M. CONSULTING SRL când a fost stabilit programul de audit intern în domeniul calității.

Pentru a verifica în ce măsură Sectorul 1 al Municipiului București respectă standardele de calitate, reprezentantul firmei de consultanță a realizat, în perioada 19.04-20.04.2023, un audit în domeniul calității față de cerințele ISO 9001:2015 care a vizat evaluarea implementării cerințelor sistemului de management al calității conform ISO 9001:2015; identificarea oportunităților pentru îmbunătățirea sistemului de management al calității și a performanței acestuia; evaluarea capabilității auditatului de a determina riscurile și oportunitățile și de a identifica și implementa acțiuni eficace pentru tratarea acestora; determinarea adecvării și eficacității continue, ale sistemului de management al calității aplicat în cadrul S1MB; evaluarea compatibilității și a alinierii obiectivelor sistemului de management al calității cu direcția strategică a S1MB; analiza proceselor, procedurilor, instrucțiunilor, aplicabile Sectorului 1 al Municipiului București, înaintea auditului de certificare și identificarea zonelor de îmbunătățire și a potențialelor neconformități înaintea auditului de certificare. În urma auditului a rezultat Raportul de audit în domeniul calității (20.04.2023).

În  perioada de derulare a auditului extern de certificare - 17.05-19.05.2023, Daniela Moldovan, reprezentanta firmei de consultanță TQM Consulting SRL, a fost prezentă la sediul beneficiarului, fiind asigurată reprezentarea în auditul de certificare a sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015 la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București.

Prin urmare,  SC TQM CONSULTING SRL a asigurat serviciile de reprezentare în procesul de certificare pentru implementarea potențialelor corecții stabilite în auditul de diagnosticare privind conformarea cu cerințele ISO 9001:2015, prin realizarea următoarelor activități: efectuarea unui audit intern în domeniul calității de implementare, pentru identificarea potențialelor neconformități; reprezentare în timpul auditului de certificare; rezolvarea problemelor identificate în timpul auditului; implementarea măsurilor/corecțiilor, pe toată durata desfășurării procesului de certificare ISO 9001:2015; sprijin în rezolvarea neconformităților și actualizarea oricăror documente necesare; prezența fizică pe parcursul zilelor de audit extern de certificare.

 

Servicii de certificare a sistemului de management al calității conform ISO 9001:2015

În cursul lunii ianuarie fost pregătită documentația pentru achiziția de servicii de certificare a sistemului de management al calității conform ISO 9001:2015. Anunțul publicitar a fost lansat pe data de 31.01.2023, iar achiziția directă din catalogul electronic a fost făcută în 28.02.2023. Contractul de prestări servicii nr. JAC/112 a fost semnat în data de 28.03.2023 cu S.C. BUREAU VERITAS SRL.

Activitățile aferente contractului au fost demarate în data de 03.04.2023 printr-o întâlnire între membrii echipei de proiect și reprezentantul firmei prestatoare în cadrul căreia au fost purtate discuții legate de modul în care va fi realizat auditul Sistemului de Management al Calității implementat la nivelul instituției.

Etapa 1 a procesului de certificare inițială a avut loc, la sediul instituției, în data de 27.04.2023 când a fost emis și Raportul de audit pentru vizita de certificare inițială – Etapa 1 a Sistemului de Management al Calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015. În cadrul acestei prime etape de audit inițial au fost analizate și verificate informațiile documentate: Manualul Calității, Politica și Obiectivele SMC, Contextul organizației, Lista părților interesate, Auditul intern, Analiza de management etc.

Cea de-a doua etapă a certificării inițiale s-a desfășurat tot la sediul Sectorului 1 al Municipiului București (Bd. Banu Manta nr. 9), în perioada 17.05-19.05.2023. Doi auditori ai  S.C. BUREAU VERITAS SRL au avut ca obiective: să confirme că sistemul de management respectă toate cerințele standardului, să confirme că instituția și-a implementat efectiv procesele planificate, să confirme că sistemul de management este capabil să atingă politicile și obiectivele și să evalueze capacitatea sistemului de management de a se asigura că organizația îndeplinește cerințele statutare, de reglementare și contractuale aplicabile.

În urma auditării tuturor structurilor din aparatul de specialitate al primarului și a identificării unor ”dovezi foarte bune pentru implementarea cerințelor SR EN ISO 9001:2015”, conducătorul echipei de audit a decis să recomande acordarea certificării sistemului de management al calității în conformitate cu ISO 9001:2015.

Certificatul de conformitate pentru Sistemul de Management al Calității în conformitate cu cerințele standardului de referință SR EN ISO 9001:2015 a fost emis în data de 29 mai 2023 și a fost înmânat primarului Sectorului 1 în cadrul conferinței de închidere a proiectului din data de 15 iunie 2023.

 

Rezultatele proiectului:

 

Rezultatul 1: Implementarea și utilizarea instrumentului de auto-evaluare și conformare CAF la nivelul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1.

Livrabil: Chestionar de autoevaluare CAF

Livrabil: Raport de autoevaluare a sistemului de management

Livrabil: Plan de măsuri pentru îmbunătățirea CAF

Livrabil: Metodologie de implementare a Planului de măsuri CAF

Livrabil: Raport de evaluare a implementării și funcționarii SCIM

Livrabil: Raport de analiză instituțională

Livrabil: Propuneri de actualizare a documentelor de planificare strategică

 

 

Rezultatul 2: Facilitarea implementării instrumentelor de management al calității și performanței la nivelul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1.

Livrabil: Plan de audit ISO 9001

Livrabil: Raport inițial de diagnosticare și raport final privind auditul de diagnosticare în vederea certificării pentru implementarea standardului ISO 9001

Livrabil: Proceduri de sistem

Livrabil: Manualul calității

Livrabil: Declarația de politică și angajamentul conducerii

Livrabil: Instrucțiuni de lucru

 

 

Rezultatul 3: Sistem de management al performanței și calității certificat conform standardului ISO 9001:2015 în cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1.

Livrabil: Certificat de conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2015 pentru sistemul de management al calității și performanței la nivelul S1MB

 

Cererile de rambursare:

Au fost depuse trei cereri de rambursare:

- cererea de rambursare nr. 1 în data de 24 august 2022, pentru suma de 13,638 lei, pentru perioada de referință 01 mai 2022-11 august 2022;

- cererea de rambursare nr. 2 în data de 31 ianuarie 2023, pentru suma de 111,131.9 lei, pentru perioada 12 august 2022-12 ianuarie 2023 ianuarie;

- cererea de rambursare nr. 3 în data de 7 august 2023, pentru suma de 115,403 lei, pentru perioada 13 ianuarie 2023-17 iulie 2023.

 

Această pagină a fost actualizată pe 10 august 2023.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Programul Operațional Capacitate Administrativă- http://www.poca.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro

„Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.”