EXCELLENCE 1 – Incubatorul de Afaceri al Sectorului 1

Prin crearea incubatorului de afaceri EXCELLENCE 1 se va urmări crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor, consolidarea unui sector privat dinamic, capabil să facă faţă forţelor concurenţiale şi competiţiei naționale/internaţionale, facilitarea accesului IMM-urilor la surse de finanţare, creşterea numărului de activităţi economice competitive, întărirea climatului investiţional în zonele-ţintă, reducerea ratei şomajului în sectorul 1, încurajarea antreprenoriatului în rândul femeilor, tinerilor sau/şi a minorităţilor.

Scopul Incubatorului Excellence I este de a sprijini ideile de afaceri viabile astfel încât, acestea să reuşească să treacă de etapele critice din viaţa oricărui start-up şi să se dezvolte sustenabil. Incubatorul va pune la dispoziţia firmelor incubate o serie de facilităţi, creând astfel un mediul favorabil, oportun dezvoltării lor, precum consultanţă în elaborarea planurilor de afaceri, marketing, informaţii referitoare la managementul afacerii sau promovarea imaginii firmelor. Astfel, incubatorul va fi o importantă pârghie de lansare a iniţiativelor antreprenoriale locale ce pot avea un impact semnificativ pentru economia Sectorului 1 al Municipiului București şi va putea conduce la crearea unui număr mare de locuri de muncă. Pentru că reţeaua de incubare să fie una solidă este necesară utilizarea eficientă a resurselor disponibile, deci să fie mobilizate către întreprinderile performante din punct de vedere economic, competitive, dar totodată să îşi continue activitatea şi după ieşirea din incubator.

Obiectivele magistrale pentru care incubatorul este susţinut şi dezvoltat la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București:

- Crearea noilor locuri de muncă. Ţările cu proces de business incubare extins, ţările în care iniţiativa economică dezvoltată depăşeşte 75%, îşi propun drept obiectiv primordial crearea locurilor noi de muncă.
- Reducerea eşecului micului business. Cercetările şi practica demonstrează, cu prisosinţă, că nu toate afacerile noi sunt de succes. Aproximativ 80% din afacerile iniţiate dau faliment în primii cinci ani de activitate. Orice faliment are cost înalt economic şi social. S-a constatat, că falimentul IMM-urilor poate fi redus de la 80% la 16%, dacă IMM-urile beneficiază de un program de incubare.
- Facilitarea diversificării economice prin clasterele IMM. Incubatoarele tind spre concentrarea geografică a afacerilor similare şi concentrarea eforturilor lor. Incubatoarele facilitează această activitate şi permite firmelor să creeze complementar masa critică şi să devină mai sănătoase.
- Susţinerea tinerilor care iniţiază noi afaceri la nivelul comunității locale din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București. În condiţiile când tinerii au posibilitatea de a schimba locurile de muncă şi tendinţa de a pleca în ţările mai dezvoltate este în creştere, tinerii care rămân în comunitate şi iniţiază afaceri noi trebuie să fie susţinuţi. Este demonstrat că 84% din firmele care şi-au început activitatea în comunitate tind să rămână în aceeaşi comunitate, atunci când sunt susţinuţi pentru a creşte.
- Stabilirea recompenselor adecvate succesului. S-a constatat că IMM care au beneficiat de programul de incubare plătesc salarii individuale mai mari şi creşterea lor este mai adecvată succesului decât în firmele mari. Creşterea salariului are efect multiplu în care se înscrie şi crearea noilor posturi secundare de lucru în comunitatea respectivă care, la rândul său, va contribui la iniţierea şi dezvoltarea noilor afaceri.


EXCELLENCE  1 – Incubatorul de Afaceri al Sectorului 1https://primariasector1.ro//images/v3/incubatorul_de_afaceri_v3.jpg