Modernizarea lifturilor

Avem plăcerea de a vă informa că prin HCL nr.365 din data 05.12.2018 a fost aprobat subprogramul de investiții “Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București”, parte a programului local pentru creșterea performanței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București.

Mai jos puteți descărca următoarele documente:
  1. HCL nr.365 din data 05.12.2018 – se va afișa la avizierul asociației;
  2. Adresa informare asociații de proprietari cu privire la program;
  3. Modelul de cerere pentru înscriere în program;
  4. Modelul pentru Hotărărea Adunării Generale a asociațiilor de proprietari;
  5. Model de centralizator listă anexă la Hotararea Adunării Generale a asociației de proprietari;
  6. Contractul de mandat aprobat prin HCL se va afișa la avizierul asociației.
Modernizarea lifturilorhttps://primariasector1.ro/images/reabilitare_termica.jpg