Daniel Tudorache

Data naşterii: 27.02.1964.

Studii şi specializări


1983-1988 - Institutul Politehnic Bucureşti cu specializarea în tehnologia transporturilor şi telecomenzi feroviare, calificare - Inginer.

Activitate profesională


2016 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti
2012-2016 – Deputat, Parlamentul României, Camera Deputaţilor
2008-2011 - Viceprimar, Primăria Sectorului 1;
2004-2008 - Consilier General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
2000-2002 - Consilier al Primarului, Primaria Sectorului 1;
2001 - Director General Adjunct, M.L.P.T.L.;
1990-2000 - Inginer şef secţie, Metrorex;
1988-1990 - Inginer stagier, Staţia-C.F. Giurgiu Sud


Funcţii, activităţi într-un partid politic


2005-prezent - Preşedinte PSD - Sector 1.

Iniţiative legislative la Camera Deputaţilor


1 11/04.02.2014 L194/31.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a altor acte normative
2 35/17.02.2016 L621/16.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011
3 36/09.02.2015 L445/23.06.2014 Propunere legislativă privind transmiterea unui bun aflat în domeniul public al unei unităţi administrativ teritoriale
4 78/23.02.2015 L560/09.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
5 79/24.02.2014 L647/18.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
6 L82/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea LEGII nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
7 90/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334 din 17 iulie 2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
8 147/11.04.2016 L674/14.12.2015 ropunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice
9 174/04.03.2015 L421/16.06.2014 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii
10 175/04.03.2015 422/16.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei civile şi al situaţiilor de urgenţă
11 L187/04.04.2016 Propunere legislativă privind Codul Rutier
12 188/20.04.2016 L146/22.02.2016 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 171/2010 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
13 195/20.04.2016 L143/22.02.2016 Proiect de Lege privind promovarea transportului ecologic
14 268/02.06.2014 L141/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutinden
15 280/03.06.2014 L203/07.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea alin.(1) şi (2) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
16 305/23.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea LEGII nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
17 308/10.06.2014 L92/04.02.2014 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă "Constantin Brâncuşi"
18 L322/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare
19 L333/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.15, alin(1), lit.b din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
20 L342/07.06.2016 Propunere legislativă privind măsurile de prevenire şi control a tuberculozei
21 345/23.06.2014 L269/28.04.2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
22 376/02.09.2014 L339/27.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre
23 379/02.09.2014 L369/02.06.2014 Propunere legislativă privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale
24 384/29.04.2015 L203/29.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013
25 425/16.09.2014 LL222/07.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
26 437/17.09.2014 L566/16.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
27 494/22.06.2015 L177/15.04.2015 Propunere legislativă privind fondul de garantare a asiguraţilor
28 506/02.12.2014 L297/12.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
29 543/08.12.2014 L337/27.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea privind venitul minim garantat nr.416/2001
30 566/09.12.2013 L176/17.03.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011
31 579/15.12.2014 L370/02.06.2014 Proiect de Lege privind insolventa persoanelor fizice
32 597/19.12.2014 L385/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
33 613/23.09.2015 L305/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9, Capitolul III, din Anexa II la Legea nr.284/2010
34 658/23.12.2013 L182/17.03.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
35 815/16.11.2015 L432/02.09.2015 Propunere legislativă privind modificarea prevederilor art.6, alin.(2), lit.f şi art.15, alin.(2) şi alin (3) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
36 841/25.11.2015 L437/02.09.2015 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.83/2015 pentru completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
37 886/21.12.2015 L205/11.04.2016 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi specifice personalului didactic din învăţământul preuniversitar
38 BP917/02.12.2013 L141/17.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
39 BP428/21.06.2016 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
40 BP428/21.06.2016 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
Daniel Tudorachehttps://primariasector1.ro/images/biografie.JPG