Termoficare de la Soare

    O soluție ultramodernă la cea mai mare criză energetică din istorie!

   Sectorul energetic din România traversează cea mai amplă criză din istorie, iar impactul cumulat asupra prețului al saltului de consum post-COVID 19, al conflictului din vecinătate și al politicilor energetice de decarbonare promovate de Uniunea Europeană este unul major.

   În plus, pe lângă contextul extern, Capitala se confruntă cu o criză a apei calde și căldurii cauzată de lipsa investițiilor în sistemul de termoficare. În prezent, orașul București are o rețea de termoficare urbană extinsă (peste 950 de kilometri de rețea primară, alți peste 2.900 de kilometri de rețea secundară și peste 1.000 de puncte și module termice) moștenită din perioada comunistă, care la momentul actual oferă apă caldă și căldură cetățenilor sub parametrii necesari, cu importante avarii la rețea, rezultând costuri finale semnificative care sunt suportate de către cetățeni.

   În acest context dificil, Primăria Sectorului 1 are soluții concrete la toate aceste probleme. Administrația locală a Sectorului 1 a elaborat mai multe programe pentru combaterea crizei energice și a crizei termoficării din Capitală și prin care, totodată, și-a propus reducerea poluării și folosirea energiei verzi și creșterea performanței energetice a clădirilor.

    Energie verde și stabilitate energetică în toate blocurile din Sectorul 1

   Principalul astfel de program este "Termoficare de la Soare", un program multianual care presupune încălzirea în sezonul rece a locuințelor din blocurile reabilitate termic și furnizarea de apă caldă menajeră pe toată perioada anului prin intermediul pompelor de căldură și a panourilor fotovoltaice.  Este vorba despre o modalitate mai eficientă și mai prietenoasă cu mediul de încălzire a imobilului, bazată pe energie regenerabilă și pe tehnologii de ultimă generație.

   În concret, prin programul "Termoficare de la Soare", în blocurile din Sectorul 1 vor fi instalate pompe de căldură aer-apă sau sol-apă, în funcție de situația din teren, și vor fi montate panouri fotovoltaice pe terasele blocurilor, fără să fie afectată instalația internă de încălzire sau terasa blocului. Energia electrică produsă de panourile fotovoltaice este injectată în rețeaua națională atunci când nu este folosită pe rețeaua locală, urmând ca aceasta să se poată compensa cu energia consumată în raport de 1:1, în temeiul OUG 143/2021.    Sistem omologat și certificat la nivel internațional

   Prin implementarea programului “Termoficare de la Soare” nu există riscul ca terasa blocului să fie afectată deoarece vor fi folosite sisteme de montaj de tipul "Free Standing" prin care nu se găurește terasa. Acest sistem este omologat și certificat la nivel internațional.

   De asemenea, aceste panouri fotovoltaice nu vor afecta acoperișul întrucât greutatea întregului sistem este de aproximativ 25 de kg/mp, încadrându-se astfel, fără probleme, în limitele constructive ale unui imobil. Toate operațiunile pentru instalarea sistemului au loc în spatii comune, sunt minim invazive și nu implică lucrări în apartamentele individuale. Pompele de căldură au o eficiență medie de 300% convertind energia electrică și căldura ambientală în energie termică utilizabilă (agent termic la temperaturi ridicate).

   Facem precizarea că sistemul fotovoltaic furnizează energia electrică necesară funcționării pompei de căldură, iar aceasta încălzește apa pentru uz casnic sub formă de apă caldă menajeră, energie termică și energie electrică pentru părțile comune. Sistemul se poate automatiza pentru a funcționa în paralel sau în serie cu Termoenergetica SA, iar debranșarea imobilului nu este necesară. Fiecare asociație de proprietari va avea posibilitatea să aleagă, în orice moment, modul în care dorește să folosească noul sistem de încălzire.

    Am bugetat deja implementarea programului la 2.500 de apartamente

   În prima fază în programul pilot "Termoficare de la Soare" au fost incluse 18 blocuri din cartierul Aviației cu aproximativ 450 de apartamente, program pilot pentru care s-au încheiat înscrierile în data de 10 ianuarie 2022.

   În primăvara acestui an, Primăria Sectorului 1 a decis extinderea programul pilot "Termoficare de la Soare" pentru alte 2.000 de apartamente din celelalte cinci zone ale Sectorului 1 (câte 400 de apartamente pentru fiecare zonă), ceea ce înseamnă un total de aproximativ 2.450 de apartamente din tot Sectorul 1. După finalizarea proiectului pilot, acesta va fi continuat  prin intermediul unui program multianual de montare a panourilor fotovoltaice și a pompelor de căldură în blocurile din Sectorul 1 reabilitate termic.

   Suma alocată prin bugetul pentru anul 2022 al Sectorului 1 pentru proiectul “Termoficare de la soare - asigurarea energiei termice și a apei calde menajere pentru locuințe colective - Proiect pilot 10 blocuri” este în cuantum de 7.500.000 lei – credite de angajament și 5.000.000 lei – credite bugetare, iar suma alocată prin bugetul din acest an pentru proiectul “Termoficare de la soare - asigurarea energiei termice și a apei calde menajere pentru locuințe colective - Proiect pilot 50 blocuri” este în cuantum de 45.000.000 lei – credite de angajament și 17.500.000 lei – credite bugetare.    Criteriile de selecție a blocurilor, respinse de Consiliul Local

   În ceea ce privește etapele parcurse până acum, vă comunicăm faptul că a fost finalizată elaborarea studiului de fezabilitate în vederea stabilirii indicatorilor tehnici și economici aferenți modulului standardizat format din pompe de căldură și panouri fotovoltaice. Acest studiu de fezabilitate urmează a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 1.

   Totodată, administrația locală a Sectorului 1 a elaborat criterii de selecție obiective și cuantificabile pe baza cărora să fie selectate apartamentele (câte 400 pentru fiecare zonă) care vor intra primele în proiectul pilot “Termoficare de la Soare”. Criteriile sunt următoarele: numărul mediu de persoane înregistrate la întreținere, numărul mediu de copii până la 14 ani pe apartament și numărul de apartamente debranșate de la Termoenergetica SA existente în imobil

   Din păcate, deocamdată, proiectul de aprobare a criteriilor de selecție a fost respins în Consiliul Local. “Consilierii Locali PNL și PSD au respins fără motiv aceste criterii și din această cauză implementarea proiectului pilot “Termoficare de la Soare” este mult întârziată. Sper că până la urmă consilierii locali vor înțelege urgența și importanța derulării proiectului pentru cetățenii Sectorului 1 și nu vor mai bloca un proiect prin care combatem criza energetică și prin care apartamentele din blocurile Sectorului 1 vor beneficia de o modalitate prietenoasă cu mediul de încălzire a imobilului și de stabilitate și independent energetică”, a precizat primarul Clotilde Armand.

   Am aplicat pentru finanțarea proiectului și prin PNRR

   Programul “Termoficare de la soare” ar putea fi finanțat și prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Administrația locală a Sectorului 1 a depus proiectul “Renovare energetică moderată a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București" în cadrul PNRR, apelul de proiecte: PNRR/2022/C5/1/A3, Componenta C5-Valul Renovării, Axa 1- Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A3.

   Apelul de proiecte de renovare energetică moderată  a clădirilor rezidențiale multifamiliale –titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1- are o valoare maximă eligibilă de 65.045.033, 15 lei cu TVA la o arie desfășurată de 55.518 mp. Totodată, Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale-titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1- are o valoare maximă eligibilă de 7.225.888,39 lei cu TVA, la o arie desfășurată de 4.934 mp.

   Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile care pot apărea pe durata implementării acestui proiect se vor asigura din bugetul local al Sectorului 1. Pentru accesarea fondurilor nerambursabile aferente PNRR au fost selectate asociațiile de proprietari în ordinea depunerii cererilor de înscriere în programul “Termoficare de la soare” și în limita documentației existente conform ghidului din cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.

    Te așteptăm cu mai multe informații la 021/314.20.92

   “Termoficare de la Soare” este un program dinamic căruia periodic i se aduc îmbunătățiri pentru a corespunde cât mai bine nevoilor comunității locale. Pentru a obține informații prompte pe această temă poți suna în fiecare zi de luni până vineri, în intervalul orar 08:30-16:30, la numărul de telefon al Direcției Investiții 021/314.20.92 destinat programului “Termoficare de la Soare”.