Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Primaria Sectorului 1 anunta modalitatile de asigurare a asistentei juridice si sociale

Publicat: 12.10.2004
Primaria Sectorului 1 vine înca odata în întâmpinarea persoanelor de vârsta a treia, care detin bunuri în proprietate si doreste sa reduca si sa previna cazurile de escrocare a celor domiciliate în sectorul 1.
În acest sens, în conformitate cu dispozitiile art. 30 din Legea 17/2000, functionari publici ai Serviciului Autoritate Tutelara vor oferi asistenta juridica atrânilor, la cererea acestora sau din oficiu, care doresc sa încheie acte notariale de înstrainare, cu titlu oneros sau gratuit, pentru bunurile pe care le au în proprietate, în scopul întretinerii sau îngrijirii lor.
Pentru asistarea persoanei vârstnice care domiciliaza pe raza sectorului 1, de catre functionarii publici abilitati, sunt necesare urmatoarele acte:
a)adresa din parte notarului public prin care se solicita desemnarea unui reprezentant al Autoritatii Tutelare, în vederea asistarii persoanei vârstnice sau cerere din partea acesteia;
b)dovada domiciliului persoanei vârstnice;
c)copii ale actelor de stare civila ale persoanei vârstnice;
d)expertiza medicala întocmita de catre Institutul Medico-Legal din care sa rezulte ca persoana vârstnica are discernamânt;
e)copie de pe actul de proprietate a bunului ce urmeaza a fi înstrainat.

Pentru întretinator ( debitor al obligatiei de întretinere) sunt necesare, de asemenea, urmatoarele acte:
a)copii de pe buletinul/carte de identitate;
b)adeverinta de venituri sau talon de pensie;
c)adeverinta medicala de la medicul de familie din care sa rezulte ca nu este în evidenta cu boli psihice sau transmisibile;
d)declaratie data în fata reprezentantului Autoritatii Tutelare privind obligatiile ce li se asuma.
Biroul de presa


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut