Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

ACCES RAPID

Rețele sociale

Facebook Urmăriți-ne pe Facebook

Vei fi primul care află despre activitățile primăriei sectorului 1 și alte articole cu informări și linkuri utile.

Dotare unități de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, cu finanțare prin PNRR

 „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

În baza Contractului de Finanțare nr. 181DOT din 25.07.2023 semnat cu Ministerul Educației prin UEFISCDI, Sectorul 1 al Municipiului București implementează proiectul ”Dotare unitati de invatamant preuniversitar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București”, cod depunere proiect F-PNRR-Dotari-2023-6189.

Având un buget total de 40.985.324,47 lei, întreaga valoare fiind nerambursabilă, proiectul se derulează pe o perioadă de 18 de luni – Iulie 2023 – Decembrie 2024 și este finanțat prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă.

Fișa proiectului Dotare unități de invățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București”

Obiectivul general al proiectului este de a facilita desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice prin dotarea cu echipamente digitale, mobilier și materiale didactice a 53 de unități din învățământul preuniversitar de stat acreditate din Sectorul 1 al Municipiului București, în scopul creșterii nivelului educațional și al performanțelor copiilor/elevilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1: Transformarea digitală a școlilor care aparțin rețelei de învățământ profesional și tehnic și de a facilita învățarea online prin dotarea a 38 de săli de clasă în cadrul a 4 unități de învățământ din rețeaua IPT (Colegiul Dinicu Golescu -1 sală, Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân – 11 săli, Colegiul Tehnic Media – 10 săli și Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice Ioan N. Socolescu – 16 săli). Îndeplinirea obiectivului specific 1 va contribui la atingerea obiectivului investiției 13.

OS2: Echiparea a 4 ateliere de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic de la nivelul Sectorului 1 al Mun. București cu echipamente și materiale didactice specifice (Colegiul Dinicu Golescu -1 atelier de lăcătușerie, Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân – atelier de mecanică, Colegiul Tehnic Media – atelier media și poligrafie și Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice Ioan N. Socolescu – atelier de practică). Îndeplinirea obiectivului specific 2 va contribui la atingerea obiectivului investiției 14.

OS3: Asigurarea infrastructurii și a resurselor tehnologice necesare pentru cele 53 de unități de învățământ din Sectorul 1 București, prin facilitarea accesului elevilor la tehnologie prin laboratoare informatice și echipamente dedicate. Prin proiect se propune dotarea a 36 de laboratoare informatice, din care cinci pentru unități de nivel preșcolar, precum și achiziționarea de echipamente pentru 608 săli de clasă/grupă și a 21 de laboratoare de științe pentru digitalizarea procesului educațional/de învățare. În acest sens, crește calitatea și siguranța mediului de învățare la nivelul unităților de învățământ din Sectorul 1. Obiectivul specific 3 este în corelare directă cu Obiectivul Investiției 9.

OS4: Facilitarea accesului la dotările necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate educațională în sălile de clasă/grupă, inclusiv dotările și echipamentele educaționale specializate pentru elevi. Acest obiectiv va fi atins prin dotarea a 404 săli de clasă/grupă, 32 de laboratoare de științe respectiv 88 de cabinete pe discipline, cabinete de asistență psihopedagogică, săli de sport, cu mobilier adecvat vârstei și materiale didactice necesare. Obiectivul specific 4 este în corelare directă cu obiectivul investiției 11.

Rezultatele proiectului:

Beneficiile rezultate în urma implementării proiectului constau atât în dobândirea pentru Sectorul 1 al Municipiului București a unei experiențe specifice privind atragerea și utilizarea fondurilor PNRR nerambursabile pentru TIC în învățământul preuniversitar, furnizarea unui model de bune practici la nivelul administrației publice locale, creșterea nivelului de coeziune și comunicare între partenerii implicați în proiect, asumarea unor obiective și responsabilități comune, cât și îmbunătățirea și diversificarea competențelor IT a resurselor umane implicate în proiect.

Proiectul contribuie la crearea unei culturi digitale în procesul actual de predare-învățare-evaluare dar și la managementul inovativ prin utilizarea unor echipamente TIC moderne la nivelul unităților de învățământ pre-universitar.

Lista unităților de învățământ preuniversitar care beneficiază de acest proiect:

1Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu
2Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”
3Colegiul Naţional „Sfântul Sava”
4Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu”
5Şcoala Gimnazială nr. 184
6Şcoala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”
7Şcoala Gimnazială „Pia Brătianu”
8Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”
9Şcoala Gimnazială nr. 5
10Şcoala Gimnazială „Eugen Barbu”
11Şcoala Gimnazială „Alexandru Costescu”
12Colegiul Naţional „Ion Neculce”
13Colegiul Tehnic Mecanic „Griviţa”
14Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I”
15Şcoala Gimnazială „Sfintii Voievozi”
16Şcoala Gimnazială nr. 13
17Şcoala Gimnazială nr. 192
18Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”
19Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân”
20Şcoala Gimnazială nr. 6
21Şcoala Gimnazială Specială nr. 10
22Şcoala Gimnazială Specială nr. 7
23Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes”
24Şcoala Gimnazială Specială nr. 8
25Grădiniţa nr. 116
26Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev”
27Şcoala Gimnazială nr. 179
28Şcoala Gimnazială de Arte nr. 3
29Liceul Teoretic „George Călinescu”
30Şcoala Gimnazială „Elena Văcărescu”
31Colegiul Tehnic „Media”
32Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu”
33Şcoala Gimnazială nr. 181
34Grădiniţa „Steaua”
35Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuţă”
36Şcoala Gimnazială „Geo Bogza”
37Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu”
38Colegiul Tehnic de Arhitectură Şi Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu”
39Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri”
40Şcoala Gimnazială „Herăstrău”
41Colegiul Economic „V. Madgearu”
42Şcoala Gimnazială „Uruguay”
43Şcoala Gimnazială nr. 7
44Grădiniţa nr. 283
45Liceul Teoretic „Jean Monnet”
46Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu”
47Şcoala Gimnazială nr. 183
48Şcoala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1
49Liceul Teoretic „C-tin Brâncoveanu”
50Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza
51Scoala gimnaziala nr.162
52Scoala gimnaziala nr. 178
53Scoala gimnaziala nr. 171 Petre Ispirescu
Sari la conținut