Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Transpunerea în practică a principiilor bunei guvernări prin implementarea Strategiei de management și dezvoltare instituțională a Primăriei Sectorului 1 (SMDI) pentru perioada 2022-2023

În baza Contractului de Finanțare nr. 888 din 03.01.2023 semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Sectorul 1 al Municipiului București implementează ”Transpunerea în practică a principiilor bunei guvernări la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București prin implementarea Strategiei de management și dezvoltare instituțională a Primăriei Sectorului 1 al municipiului București (SMDI) pentru perioada 2022-2023″, Cod MySMIS 155844/ SIPOCA 1263.

Având un buget total de 3,222,419.35 lei, din care 3,157,970.95 lei finanțare nerambursabilă și 64,448.40 lei valoarea contribuției proprii. Proiectul SIPOCA 1263 se derulează pe o perioadă de 12 de luni – Ianuarie 2023 – Decembrie 2023 și este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente.

Fișa proiectului Transpunerea în practica a principiilor bunei guvernări la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București prin implementarea Strategiei de management si dezvoltare instituțională a Primăriei Sectorului 1 al municipiului București (SMDI) pentru perioada 2022-2023″

Obiectivul general al proiectului constă în transpunerea în practică a principiilor bunei guvernări la nivelul Primăriei Sectorului 1 al municipiului București prin implementarea Strategiei de management și dezvoltare instituțională a Primăriei Sectorului 1 al municipiului București (SMDI) pentru perioada 2022-2023. Obiectivele și rezultatele proiectului sunt în acord cu Obiectivul specific 2.1 POCA : Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1: Implementarea unor mecanisme si instrumente pentru imbunatatirea planificarii strategice – Strategia Smart City a Sectorului 1 al Municpiului Bucuresti 2023-2030, Programul Anual de Activitate al Consiliului Local (PAACL) 2024, Strategia de comunicare a PS1 2023-2030, Strategia IT a PS1 2023-2030; OS1 contribuie la R1 POCA: Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung;

Obiectiv specific 2: Implementarea unor proceduri simplificate pentru cetateni prin Dezvoltarea unui website pentru Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si Dezvoltarea unei platforme dedicata bugetarii participative; OS2 contribuie la R3 POCA: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;

Obiectiv specific 3: Formarea personalului pe teme specifice relevante managementului strategic; OS3 contribuie la R5 POCA: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific.

Rezultatele proiectului:

1: Intocmirea Strategiei Smart City a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti 2023-2030, Intocmirea Programului Anual de Activitate al Consiliului Local (PAACL) 2024, Intocmirea Strategiei de comunicare a PS1 2023-2030, Intocmirea Strategiei IT a PS1 2023-2030;

2: Dezvoltarea unui website pentru Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, Dezvoltarea unei platforme dedicata bugetarii participative;

3: Formarea personalului pe teme specifice relevante managementului strategic.

Sari la conținut