Publicitate PUZ

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti titular al planului/programului PUZ COORDONATOR SECTOR 1, va informeaza privind publicarea in ziarul Romania Libera, in data de 10.07.2020, a anuntului referitor la parcurgerea etapei de incadrare a documentatiei PUZ COORDONATOR SECTOR 1 in cadrul Comitetului Special Constituit - A.P.M. Bucuresti1. Sectorul 1 al Municipiului București anunță intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 1

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, beneficiar al documentației PUZ Coordonator Sector 1, vă informează privind demararea primei etape de informare a populației și anume Etapa de intenție de elaborare a PUZ Coordonator Sector 1. Informațiile sunt disponibile pe site-ul urbanism.pmb.ro, accesând următorul link: http://urbanism.pmb.ro/Documentatii_PMB.aspx?path=duat-su/dezbatere%20publica/puz%20-sector%201/initiere2. Sectorul 1 al Municipiului București anunță demararea etapei de consultare asupra propunerilor preliminare din cadrul PUZ Coordonator Sector 1

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, beneficiar al documentației PUZ Coordonator Sector 1, vă informează privind demararea celei de-a doua etape de consultare a publicului PUZ Coordonator Sector 1 și anume, Etapa de elaborare a propunerilor. Informațiile sunt disponibile pe site-ul urbanism.pmb.ro, accesând următorul link: http://urbanism.pmb.ro/Documentatii_PMB.aspx?path=duat-su/dezbatere%20publica/puz%20-sector%201/elaborare3. PUZ Coordonator Sector 1 a obținut avizul preliminar din partea PMB – Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Documentația PUZ Coordonator Sector 1 a obținut Avizul Preliminar cu nr. 24/27.03.2019. Acesta detaliază o variantă preliminară de reglementări, ce va fi supusă avizelor din partea instituțiilor abilitate. Pe parcursul obținerii acestor avize, reglementările se vor actualiza și modifica în concordanță cu observațiile primite de la avizatori și de la publicul interesat. Etapele intermediare și versiunile planului pot fi urmărite pe site-ul Primăriei Municipiului București – serviciul urbanism: urbanism.pmb.ro.4. Sectorul 1 al Municipiului București vă informează privind publicarea anunțurilor referitoare la depunerea de solicitare de obținere a avizului de mediu

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, Sector 1, Bd. Banu Manta, nr. 9, cod fiscal 4505359, beneficiar al documentației PUZ Coordonator Sector 1, vă informează privind publicarea în ziarul Național în data de 19.03.2019 și 22.03.2019, a anunțurilor referitoare la depunerea de solicitare de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.5. Sectorul 1 al Municipiului București vă informează privind publicarea anunțurilor referitoare la depunerea de solicitare de obținere a avizului de mediu

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI vă informează privind posibilitatea de consultare a Avizului Preliminar nr. 24/27.03.2019 obținut pentru documentația PUZ Coordonator Sector 1, pe site-ul Primăriei Generale a Municipiului București, accesând link-ul: http://urbanism.pmb.ro/Documentatii_PMB.aspx?path=duat-su/dezbatere%20publica/puz%20-sector%201/avizare

De asemenea, tot la același link sunt încarcate răspunsuri la sesizările transmise.6. Dezbatere publică PUZ Coordonator Sector 1 - 17.04.2019

Primăria Sectorului 1 organizează în data de 17.04.2019, începând cu ora 18:00, o dezbatere publică având ca temă Planul Urbanistic Zonal al acestei zone administrative. Evenimentul va avea loc la Hotelul Pullman, Sala New York, Piața Montreal nr.10, Sector 1, București.

La dezbaterea publică vor participa Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, Arhitectul Șef al Sectorului 1, reprezentanți ai administrației centrale, a celorlalte administrații locale din București și din localități limitrofe Sectorului 1, oameni de afaceri, arhitecți, precum și alte persoane interesate.

După adoptare, Planul Urbanistic Zonal al Sectorului 1 va constitui un instrument de lucru capabil să susțină dezvoltarea urbană echilibrată atât a Sectorului 1, cât și a întregii Capitale și a Zonei Metropolitane.7. Notă privind instrumentarea etapei de avizare a proiectului PUZ Coordonator Sector 1

http://urbanism.pmb.ro/duat-su/dezbatere%20publica/puz%20-sector%201/avizare/NOTA_etapa_avizare_PUZ_COORDONATOR_S1.pdf8. Concluziile dezbaterii publice din 17.04.2019 disponibile pe site-ul Primăriei Municipiului București

http://urbanism.pmb.ro/Documentatii_PMB.aspx?path=duat-su/dezbatere%20publica/puz%20-sector%201/avizare_29. Sectorul 1 al Municipiului București vă informează privind publicarea anunțurilor referitoare la disponibilizarea proiectului și a raportului de mediu aferente PUZ Coordonator Sector 1

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, Sector 1, Bd. Banu Manta, nr. 9, cod fiscal 4505359, beneficiar al documentației PUZ Coordonator Sector 1, vă informează privind publicarea în ziarul Național în data de 26.07.2019 și 29.07.2019, a anunțurilor referitoare la disponibilizarea proiectului de plan/program menționat și a finalizării raportului de mediu.10. Dezbatere publică PUZ Coordonator Sector 1 aferentă procedurii de mediu - 30.10.2019

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, Sector 1, Bd. Banu Manta, nr. 9, cod fiscal 4505359, beneficiar al documentației PUZ Coordonator Sector 1, vă informează privind publicarea în ziarul Național în data de 13.09.2019 și 16.09.2019, a anunțurilor referitoare la organizarea dezbaterii publice pentru proiectul proiectul de plan/program menționat, inclusiv a raportului de mediu. Debaterea va avea loc la Hotel Pullman București World Trade Center, Piata Montreal nr. 10, Bucuresti, Sala New York, la data de 30.10.2019, ora 16:30.11. Reprogramare dezbatere publică PUZ Coordonator Sector 1 aferentă procedurii de mediu - 04.11.2019

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, Sector 1, Bd. Banu Manta, nr. 9, cod fiscal 4505359, beneficiar al documentației PUZ Coordonator Sector 1, vă informează privind publicarea în ziarul Național în data de 07.10.2019, a anunțului referitor la reprogramarea dezbaterii publice organizate pentru proiectul proiectul de plan/program menționat, inclusiv a raportului de mediu. Debaterea va avea loc la Hotel Pullman București World Trade Center, Piata Montreal nr. 10, Bucuresti, Sala New York, la data de 04.11.2019, ora 16:30.12. Sectorul 1 al Municipiului București anunță posibilitatea consultării unei variante actualizate a planului de reglementări pe site-ul Primăriei Municipiului București

http://urbanism.pmb.ro/Documentatii_PMB.aspx?path=duat-su/dezbatere%20publica/puz%20-sector%201/plan_reglementari_s1_10.10.201913. Documentația PUZ Coordonator Sector 1 supusă dezbaterii din 04.11.2019 poate fi consultată pe site-ul https://www.dezbatere-urbanism.ro

https://www.dezbatere-urbanism.ro14. Partea scrisa aferentă PUZ Coordonator Sector 1 disponibilă pe site-ul Primăriei Municipiului București

http://urbanism.pmb.ro/Documentatii_PMB.aspx?path=duat-su/dezbatere%20publica/puz%20-sector%201/documentatie%20puz%20-%20rlu15. Sectorul 1 al Municipiului București informează cu privire la încărcarea pe site-ul PMB a unor răspunsuri la petițiile privind documentația PUZ Coordonator Sector 1

http://urbanism.pmb.ro/Documentatii_PMB.aspx?path=duat-su/dezbatere%20publica/puz%20-sector%201/raspunsuri_sesizari_1795329_22.11.201916. Sectorul 1 al Municipiului București anunță posibilitatea consultării unei noi versiuni a planului de reglementări pe site-ul Primăriei Municipiului București

http://urbanism.pmb.ro/Documentatii_PMB.aspx?path=duat-su/dezbatere%20publica/puz%20-sector%201/plan_reg_30.12.201917. Sectorul 1 al Municipiului București anunță posibilitatea consultării unei noi versiuni a planului de reglementări si a regulamentului local de urbanism pe site-ul Primăriei Municipiului București

http://urbanism.pmb.ro/Documentatii_PMB.aspx?path=duat-su/dezbatere%20publica/puz%20-sector%201/plan_regelementari_16.01.202018. Sectorul 1 al Municipiului București anunță demararea etapei de avizare din cadrul PUZ Coordonator Sector 1

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, beneficiar al documentației PUZ Coordonator Sector 1, vă informează privind demararea etapei de avizare a proitectului PUZ Coordonator Sector 1. Informațiile sunt disponibile pe site-ul www.urbanism.pmb.ro, accesând următorul link: http://urbanism.pmb.ro/Documentatii_PMB.aspx?path=duat-su/dezbatere%20publica/puz%20-sector%201/avizare_etapa%20finala_20.01.202019. Sectorul 1 al Municipiului București anunță obținerea avizului din partea Gărzii Forestiere pentru documentația PUZ Coordonator Sector 1

Documentația PUZ Coordonator Sector 1 a obținut avizul Gărzii Forestiere cu nr.2863/12.03.2020. Acest aviz clarifică situația fondului forestier, astfel că suprafețele acoperite de păduri au fost încadrate în extravilanul localității. Planul de reglementări actualizat conform avizelor obținute se va încărca pe site-ul Primăriei Municipiului București și se va putea analiza situația pădurilor de la nivelul Sectorului 1.20. Sectorul 1 al Municipiului București vă informează privind publicarea anunțului referitor la decizia de emitere a avizului de mediu pentru PUZ Coordonator Sector 1

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, Sector 1, Bd. Banu Manta, nr. 9, cod fiscal 4505359, beneficiar al documentației PUZ Coordonator Sector 1, vă informează privind publicarea în ziarul Național în data de 24.03.2020, a anunțului referitor la decizia de emitere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat. Decizia de mediu poate fi vizualizată pe site-ul Agenției de mediu București, accesând următorul link: http://www.anpm.ro/documents/16241/47326220/DECIZIE+EMITERE+AVIZ+DE+MEDIU+PUZ+COORDONATOR+SECTOR+1.pdf/5a0c89bc-75b4-4040-b97f-5a7202a9af3d21. Sectorul 1 al Municipiului București vă informează privind publicarea avizului de mediu obtinut pentru PUZ Coordonator Sector 1

http://www.anpm.ro/documents/16241/47326220/AVIZ+DE+MEDIU+PUZ+COORDONATOR+SECTOR+1.pdf/3a7edb2f-5182-4f06-991c-84ff4185744622. Sectorul 1 al Municipiului București vă informează privind cererea de suspendare în instanță a avizului de mediu obținut pentru PUZ Coordonator Sector 1

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000918778&id_inst=323. Sectorul 1 al Municipiului București vă informează privind aprobarea cererii de suspendare în instanță a avizului de mediu obținut pentru PUZ Coordonator Sector 1. Decizia nu este definitivă.

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000918778&id_inst=324. Sectorul 1 al Municipiului București anunță posibilitatea consultării unei noi versiuni a planului de reglementări pe site-ul Primăriei Municipiului București

http://urbanism.pmb.ro/Documentatii_PMB.aspx?path=duat-su/dezbatere%20publica/puz%20-sector%201/plan_reglementari_ultima%20varianta_27.05.202025. SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, Sector 1, Bd. Banu Manta, nr. 9, cod fiscal 4505359, beneficiar al documentației PUZ Coordonator Sector 1, vă informează privind publicarea în ziarul Național în data de 11.06.2020 și 16.06.2020, a anunțurilor referitoare la solicitarea de revizuire a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declașarea etapei de încadrare.26. Prima versiune a plansei de reglementari.