Rabla pentru Ascensoare

Primăria Sectorului 1 demarează, într-o formă accesibilă, un program important de eficientizare energetică a blocurilor, pe două componente esențiale: „Rabla pentru Ascensoare” și „Termoficare de la Soare”. Proiectul Regulamentului privind Măsurile de Îmbunătățire a Eficienței Energetice la nivelul locuintelor multifamiliale din Sectorul 1 a fost pus în dezbatere publică pe site-ul instituției noastre și așteptăm de la dumneavoastră sugestii sau opinii pentru îmbunătățirea lui.

Decontăm 100% înlocuirea lifturilor vechi

Prin măsura „Rabla pentru Ascensoare” decontăm integral (100%) de la bugetul local lucrările realizate de Asociațiile de proprietari de înlocuire a lifturilor vechi și mari consumatoare de energie cu unele noi și prietenoase cu mediul.

Sunt eligibile pentru a primi finanțare pentru acest proiect următoarele Asociații de proprietari:

  • Sunt constituite în imobile prevăzute cu ascensoare care și-au depășit durata de viață;
  • Nu sunt în curs de dizolvare;
  • Nu au datorii către bugetul local sau bugetul de stat;
  • Nu sunt în insolvență sau faliment;
  • Nu au bunuri poprite, executate silit sau proceduri de recuperare de creanțe inițiate împotriva lor.

Potrivit proiectului, pentru obținerea finanțării din partea Primăriei Sectorului 1, asociațiile de proprietari trebuie să depună la instituția noastră următoarele documente:

  • Cererea de finanțare;
  • Hotărâre judecătorească de înființare a asociației de proprietari;
  • Hotărâre privind aprobarea membrilor/reprezentanților asociației de proprietari în vederea accesării finanțării;
  • Certificat fiscal ANAF și DITL – fără datorii;
  • Declarație din care să reiasă ca nu este poprit contul, ca nu sunt în derulare procese având ca obiect executarea asociației de proprietari.

În termen de 30 de zile calendaristice, Primăria Sectorului 1 va transmite către asociația de proprietari aprobarea sau respingerea cererii de finanțare. Menționăm faptul că serviciile de proiectare și execuție a lucrărilor de înlocuire a ascensoarelor se vor deconta în proporție de 100%, fără a depăși indicatorii tehnico-economici maximali conform formulelor de calcul din Anexa 1 – ”Actualizare a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru înlocuirea ascensoarelor din blocurile de locuințe în Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti”.

Proiectul va fi supus votului Consiliului Local în data de 23 noiembrie 2023Vă adresăm rugămintea să ne trimiteți până în data de 20 noiembrie 2023 opiniile, propunerile sau criticile dumneavoastră referitoare la acest proiect, pentru ca forma finală pe care o vom supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local Sector 1 să corespundă în cel mai înalt grad nevoilor și așteptărilor comunității locale. Aceste sugestii le puteți transmite în format electronic pe adresa de e-mail registratura@primarias1.ro, prin poștă pe adresa Primăriei Sectorului 1, Bulevardul Banu Manta nr. 9 sau le puteți depune la Registratura Generală a Sectorului 1.

Proiectul îl puteți găsi în integralitate pe site-ul oficial al instituției noastre, la Secțiunea „Transparență”, Rubrica „Proiecte supuse dezbaterii publice”. Astfel orice persoană interesată le poate consulta împreună cu cele două anexe accesând următorul link: https://www.primariasector1.ro/proiecte-supuse-dezbaterii-publice.html   

Acesta va fi supus votului Consiliului Local în data de 23 noiembrie 2023. Până acum am încercat să obținem votul Consiliului Local pentru a face aceste investiții de către Primărie. Având în vedere că au fost supuse la vot de nenumărate ori, fără succes, vă propunem o nouă abordare: să descentralizăm aceste investiții esențiale pentru comunitatea Sectorului 1.

Dumneavoastră în calitate de proprietari ai apartamentelor din aceaste blocuri cunoașteți cel mai bine care sunt prioritățile și problemele imobilului și ce investiții sunt prioritare aici. Avem convingerea că prin derularea acestui program vom implementa împreună revoluția energiei verzi în Sectorul 1 și vom deveni prima comunitate din România cu blocuri performante energetic.