Ce întrebări vor fi puse?

12. În ce constă formularul de preînregistrare?
După cum îi spune și numele, formularul de preînregistrare este primul pas în efectuarea autorecenzării online.
Modelul formularului de preînregistrare va fi disponibil pe site-ul recensământului (www.recensamantromania.ro) începând cu mijlocul lunii februarie 2022.
Formularul de preînregistrare este completat de o singură persoană din gospodărie, pentru toți membrii gospodăriei.

Formularul de preînregistrare solicită completarea următoarelor informații:
⋅ adresa de reședință a gospodăriei (reședința obișnuită);
⋅ dacă persoanele trăiesc într-un spațiu colectiv de locuit;
⋅ CNP-urile membrilor gospodăriei;
⋅ adresele de e-mail ale membrilor gospodăriei (dacă există; alternativ, există opțiunea de a selecta adresa de e-mail a persoanei care face preînregistrarea);
⋅ adresele locuințelor secundare sau sezoniere neocupate pe care gospodăria respectivă le deține pentru a se putea realiza și auto-recenzarea acestora de către proprietari.

13. Întrebările din chestionar sunt toate obligatorii sau sunt și întrebări opționale?
Nu există întrebări opționale. Fiecare dintre noi trebuie să completăm în întregime chestionarul de recenzare. În funcție de situația fiecăruia, chestionarul poate să difere ca mărime. Navigarea prin chestionarul de recensământ urmează anumite reguli, fiecare dintre noi trebuind să răspundem numai la întrebările corespunzătoare propriei situații demo-socio-economice.

14. Câte chestionare de recensământ va trebui să completez?
Un singur chestionar.

15. Chestionarele de recenzare sunt disponibile și în altă limbă decât româna?
Da. Putem să alegem limba în care completăm datele pentru recensământ. Chestionarul de recensământ este disponibil în mai multe limbi ale minorităților etnice, precum și în limba engleză.

16. Ce este „reședința obișnuită”?
Reședința obișnuită înseamnă locul în care o persoană își petrece în mod normal perioada de odihnă zilnică, independent de absențele temporare în scopul recreerii, al vacanței, al vizitelor la prieteni și rude, al afacerilor, al tratamentului medical sau al pelerinajelor religioase. Este considerată reședință obișnuită cea la care se locuiește neîntrerupt cu cel puțin 12 luni înainte de data de referință (1 decembrie 2021, în cazul de față) sau cea la care se manifestă intenția de a rămâne cel puțin 12 luni.

17. Ce înseamnă „nucleu familial”?
Nucleul familial înseamnă unitatea constituită din soț sau partener și soție sau parteneră fără copii, soț sau partener și soție sau parteneră cu copii necăsătoriți sau unul dintre părinti cu copii.

Sursa: www.recensamantromania.ro