Confidențialitate și siguranța datelor

76. De ce se solicită CNP-ul fiecărei persoane recenzate?
Pentru că ne dorim ca dumneavoastră să consumați cât mai puțin timp pentru declararea datelor colectate la recensământ, ne-am propus să preluăm informațiile similare celor de recensământ din toate sursele existente la nivelul administrației publice. Pentru a putea realiza legătura între aceste surse este nevoie de un cod de identificare unic pentru fiecare persoană (fără a utiliza numele și prenumele) și acesta este Codul Numeric Personal. Utilizarea acestuia permite și eliminarea posibilității ca o persoană să se auto-recenzeze/să fie recenzată de mai multe ori, fapt ce asigură un grad mai mare de corectitudine a rezultatelor. Este de menționat faptul că CNP-urile sunt înlocuite, printr-un proces ireversibil, în urma recenzării de către coduri generate în scop statistic (identificatori statistici unici) pentru a elimina complet posibilitatea identificării persoanelor recenzate.

77. Se asigură confidențialitatea datelor mele?
Bineînțeles. Confidențialitatea datelor este prevăzută atât de legislația națională (Legea nr. 190 din 18 iulie 2018), inclusiv cea pentru recensământ (OUG nr.19/2020), cât și de cea europeană (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)).

78. Unde se stochează datele de pe tablete?
Datele înregistrate în chestionarele electronice cu ajutorul tabletei sunt transmise către serverele STS imediat ce se termină de completat fiecare chestionar. Numai în cazurile rare, excepționale, în care conexiunea la mediul web este slabă și transmisia nu se poate face pentru o perioadă limitată de timp, este de reținut că datele stocate în memoria tabletei sunt criptate astfel încât să nu poată fi citite de nicio altă entitate decât INS.
Datele cetățenilor sunt anonimizate și sunt prelucrate doar în scopuri statistice și în conformitate cu practicile etice de confidențialitate și protecție a datelor.

79. Pot fi modificate datele de pe tablete?
Datele înregistrate de către recenzor pe tablete pot fi modificate doar de către acesta, doar la cererea persoanei recenzate și doar în timpul recenzării (înainte de a fi trimise imediat prin sistem securizat către bazele de date).

80. Cum vor fi respectate regulile GDPR în timpul prezentului recensământ?
INS aplică, în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, norme de protecție a datelor cu caracter personal în care sunt descrise mecanismele și mijloacele de prelucrare, precum și măsurile tehnice și organizatorice pentru stocarea datelor în condiții de siguranță și confidențialitate.

81. Poate cineva să afle informații despre mine din rezultatele recensământului?
Nu. Conform art. 52 alin (1) din OUG nr.19/2020 cu modificările și completările ulterioare, „Rezultatele recensământului pot fi folosite doar în scopuri statistice şi de cercetare ştiinţifică.” În plus, datele furnizate la recensământ de către populație sunt anonimizate și nicio persoană nu mai poate fi identificată.

82. Ce se întâmplă după recensământ cu informațiile obținute în urma completării chestionarelor?
Odată încheiată activitatea de colectare, datele se anonimizează, adică se aplică o procedură prin care nu se mai poate determina de la ce persoană provin datele individuale.
Toate informațiile colectate sunt folosite exclusiv în scopuri statistice, adică pentru producerea de indicatori statistici care se obțin prin agregarea datelor individuale pe diferite caracteristici ale populației (sexe, vârste, stări civile, niveluri de educație, etnii, limbi materne, ocupații, etc.).

83. Pot ajunge informațiile obținute în urma completării chestionarelor după recensământ la ANAF sau la Poliție?
Nu, conform art. 52 alin (1) din OUG nr.19/2020 cu modificările și completările ulterioare, „rezultatele recensământului pot fi folosite doar în scopuri statistice şi de cercetare ştiinţifică.” Rolul INS este strict acela de a produce date statistice.

84. Bazele de date constituite în urma desfășurării recensământului au fost sparte în trecut?
Datele deținute INS nu au fost accesate de către entități exterioare INS și nici nu au existat astfel de tentative. INS, în parteneriat și cu suportul STS, ia toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina atacurile cibernetice și compromiterea datelor cetățenilor prin pierderea, furtul, distrugerea, modificarea sau divulgarea neautorizată a acestora.

85. Cine va avea acces la informațiile mele?
În perioada martie-mai, fiecare persoană care dorește se va putea autorecenza, iar apoi, în perioada mai-iulie a RPL2021, persoanele care din diverse motive nu au putut completa chestionarul online vor fi vizitate de către un recenzor. Recenzorul se supune legilor stricte de confidențialitate prin contractul semnat care prevede, în clar, și un angajament de confidențialitate, ca de altfel toți angajații INS care se ocupă de colectarea și prelucrarea datelor statistice. Este de menționat faptul că datele sunt colectate în scop pur statistic și sunt anonimizate pentru siguranța persoanelor recenzate. Imediat ce intră în baza de date, aceste informații devin doar statistici.

86. Care sunt sancțiunile pentru nerespectarea păstrării caracterului confidențial al datelor obținute?
Nerespectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal constituie o breșă de securitate. INS va semnala mai departe către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice abatere sesizată, urmându-se pașii legali.

87. Pot să-mi aleg un pseudonim la RPL?
Bineînțeles, în cadrul preînregistrării este permis acest lucru pentru a facilita recunoașterea membrilor gospodăriei de către persoana de referință care completează datele pentru acestea. Însă identificarea se realizează în baza CNP-ului care, imediat ce intră în sistemul statistic, este anonimizat și înlocuit cu un identificator statistic unic.

88. Vor fi informațiile personale transferate către o terță parte?
Nu. Este strict interzis ca informațiile să fie transferate de către INS, structurile teritoriale ale INS, personalul de recenzare sau oricare alte entități, fizice sau juridice.

89. Voi fi întrebat de avere, câștiguri, impozite, datorii, colecții, moșteniri, conturi, firme, bunuri?
Nu. Recensământul nu solicită astfel de date.

90. Voi fi întrebat de valoarea imobilelor sau a terenurilor?
Nu. La recensământ nu sunt colectate date despre valoarea imobilelor, terenurilor sau a altor bunuri aflate în posesia persoanei recenzate sau a familiei.

91. Cum pot să știu dacă e-mailul pe care-l primesc este într-adevăr trimis de Institutul Național de Statistică?
E-mailurile oficiale din partea INS pot veni doar de la adrese asociate domeniului insse.ro (exemplu@insse.ro).

92. Există opțiunea de a nu declara genul sau de a alege opțiunea non-binar?
Nu. RPL 2021 nu prevede posibilitatea de a alege o a treia opțiune.

Sursa: www.recensamantromania.ro