Eventuale confuzii

95. De ce se organizează RPL 2021 în 2022?
Recenzarea populației, programată inițial pentru anul 2021, a fost amânată pentru anul 2022 din cauza pandemiei de coronavirus.

96. Dacă RPL 2021 se organizează în 2022, de ce nu se intitulează RPL 2022?
În multe state din lume și, îndeosebi, în state membre ale Uniunii Europene, perioada de referință a recensământului trebuie să fie în anul 2021 pentru a se asigura comparabilitatea sub aspect statistic între datele diverselor țări. În România, recenzarea populației a fost programată inițial pentru anul 2021, dar a fost amânată pentru anul 2022 din cauza pandemiei de coronavirus. Sub aspect tehnic, calendarul activităților din cadrul RPL a început în decembrie 2021. Astfel, recenzarea propriu-zisă a populației, deși are loc în 2022, își păstrează denumirea inițială.

97. Cu ce se deosebește populația rezidentă de populația stabilită în funcție de domiciliu?
Populația rezidentă reprezintă totalitatea persoanelor cu cetățenie română, străină sau fără cetățenie care are reședința obișnuită pe teritoriul României.
Reşedinţa obişnuită este locul în care o persoană își petrece în mod normal perioada de odihnă zilnică, independent de absențele temporare în scopul recreerii, al vacanței, al vizitelor la prieteni și rude, al afacerilor, al tratamentului medical sau al pelerinajelor religioase. Se consideră că au reședință obișnuită într-o anumită zonă geografică doar persoanele care:
1. au locuit la locul lor de reședință obișnuită o perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni înainte de data de referință sau
2. au sosit la locul lor de reședință obișnuită cu cel mult 12 luni înainte de momentul de referință (pentru recensământ, ora „0” din 1 Decembrie 2021), cu intenția de a rămâne pentru cel puțin un an.

Reședința obișnuită poate să coincidă sau nu cu domiciliul.
Prin „perioadă neîntreruptă” se înțelege o perioadă neîntreruptă de 12 luni chiar dacă în cele 12 luni au existat unele absențe temporare în scopul recreerii, al vacanței, al vizitelor la prieteni și rude, al afacerilor, al tratamentului medical sau al pelerinajelor religioase.
Populația după domiciliu este dată de numărul persoanelor cu cetățenie română și domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale.

98. Recensământul este tot un fel referendum?
Nu. Recensământul și referendumul sunt procese distincte. Recensământul are un caracter pur statistic, pe când referendumul este o consultare populară.

99. În cadrul RPL 2021 alegem ceva sau pe cineva?
Nu. Recensământul nu este un demers electoral, ci unul pur statistic. De altfel, este strict interzis ca datele statistice să fie prelucrate în scop electoral.

100. Are recensământul vreo legătură cu campania de vaccinare?
Nu, recensământul nu are nicio legătură cu campania de vaccinare. Recensământul este o activitate pur statistică desfășurată la interval regulat, la fiecare 10 ani. Recensământul se desfășoară în mod independent.

Sursa: www.recensamantromania.ro