Cum pot deveni recenzor?

70. Ce trebuie să fac pentru a deveni recenzor?
Recrutarea recenzorilor se face de către primarii din fiecare localitate. Anunțurile privind recrutarea recenzorilor sunt făcute publice de către primării. De asemenea, încheierea contractelor civile pentru serviciile de recenzare reprezintă sarcini care le revin primarilor.
Personalul de recensământ este selectat din primării, instituțiile Prefectului, consiliile județene, instituții deconcentrate, al personalului didactic, al specialiștilor în economie, informatică și în alte domenii, precum și din rândul pensionarilor, studenților și al altor categorii de persoane cu pregătire corespunzătoare, având cel puțin studii medii absolvite.
Unitățile județene de implementare a recensământului (UJIR-uri) din cadrul direcțiilor teritoriale (regionale sau județene) de statistică asigură selecția și instruirea personalului recrutat.

71. Pentru comunitățile de minorități etnice se angajează recenzori din rândul acestora?
Recrutarea recenzorilor se face de către primarii din fiecare localitate.
INS încurajează angrenarea cetățenilor aparținând minorităților etnice în activitățile de recenzare în teren.

72. Preoții și personalul clerical pot fi recenzori?
Da.

73. Câte locuințe revin fiecărui recenzor?
Depinde de procentul autorecenzării, cu sau fără asistare. Dacă nu s-ar face deloc autorecenzare, numărul de locuințe/adrese ce revin pe un recenzor variază de la județ la județ, în funcție de dimensiunea acestuia, respectiv de la 400 la 550. Excepție face Municipiul București unde media este de 640.

74. Recenzorii vor fi recrutați de primării sau de direcțiile județene INS? Anunțurile pentru angajări vor fi publice?
Conform prevederilor OUG nr.19/2020 cu modificările și completările ulterioare, recrutarea recenzorilor se face de către primar. Anunțurile privind recrutarea recenzorilor sunt făcute publice de către primării. De asemenea, încheierea contractelor civile pentru serviciile de recenzare reprezintă sarcini care le revin primarilor.
UJIR (Unitate județeană de implementare a recensământului) selectează și instruiește personalul de recensământ.

75. Cine plătește recenzorii: primăriile sau direcțiile județene de statistică?
Conform HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, cu completările și modificările ulterioare, plata recenzorilor pentru autorecenzarea asistată (recenzorilor ARA), precum și pentru cei care vor intra în teren în perioada mai-iulie 2022, se face de către primari „de la bugetele unităților /subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în limita a 192.000 mii lei, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această destinație în anexa la legea bugetului de stat.”

Sursa: www.recensamantromania.ro