Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Anunţuri concurs angajări

Anunțuri / Informări

01.09.2023
ANUNŢ În temeiul prevederilor art. IV alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și art. 618 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
Descarcă
16.05.2023
INFORMARE
Descarcă
10.05.2023
ANUNŢ privind ocuparea prin concurs pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1
Descarcă
26.04.2023
SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI cu sediul în Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Corp Control de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1
Descarcă
19.04.2023
Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent ( 1 post), în cadrul Compartimentului Fond Imobiliar, Direcția Generală Administrație Publică Locală,de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisă 22.05.2023, ora 12.00
Descarcă
18.04.2023
SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcţii contractuale de execuție temporar vacante, de inspector de specialitate, grad profesional II din cadrul Compartimentului Cadastru și Patrimoniu de la nivelul Direcției C
Descarcă
14.03.2023
Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent ( 1 post), în cadrul Biroului Autoritate Tutelară, de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisă în data de 19.04.2023, ora 12:00
Descarcă
07.03.2023
Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior (trei posturi), în cadrul Serviciului Urmărire Contracte, Lucrări, Reabilitare Termică și Energii Alternative – Direcția Investiții, de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisă în data de 07.04.2023, ora 12:00.
Descarcă
03.03.2023
Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent (trei posturi) în cadrul Compartimentului Strategii de Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte – Direcția Generală Administrație Publică Locală, de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisă în data de 06.04.2023, ora 12:00.
Descarcă
03.03.2023
Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Pregătire Profesională – Direcția Management Resurse Umane, de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisă în data de 04.04.2023, ora 10.00.
Descarcă
02.03.2023
Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Corp Control de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 05.04.2023, ora 10.00
Descarcă
28.02.2023
Sectorul1 al municipiului BUCUREȘTI organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcţii contractuale de execuție temporar vacante, de inspector de specialitate, grad profesional II din cadrul Compartimentului Cadastru și Patrimoniu de la nivelul Direcției Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, proba scrisă în data de 15.03.2023, ora 10.00
Descarcă
23.02.2023
ERATA la concursul de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier juridic , clasa I, grad profesional superior (4 posturi) in cadrul SERVICIULUI LEGISLATIE ȘI AVIZARE CONTRACTE de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 13.03.2023, ora 12.00
Descarcă
22.02.2023
Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Aurorizații Lucrări Edilitare, Infrastructură, Dezvoltare Durabilă de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 24.03.2023, ora 10.00
Descarcă
22.02.2023
Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Informare Urbanistică de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 24.03.2023, ora 10.00
Descarcă
21.02.2023
Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent(două posturi), consilier, clasa I, grad profesional principal(două posturi) și consilier, clasa I, grad profesional superior(1 post) în cadrul Serviciului Imagine și Cultură din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisă în data de 24.03.2023, ora 12.00
Descarcă
16.02.2023
Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier ,clasa I, grad profesional superior (3 posturi) in cadrul Serviciului Autorizații de Funcționare și Servicii Publice de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 20.03.2023, ora 10.00
Descarcă
13.02.2023
Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic,clasa I ,grad profesional asistent(1 post) in cadrul Compartimentului Fond Funciar, Registru Agricol de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 16.03.2023, ora 10.00
Descarcă
13.02.2023
Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unei funcții publice de execuție vacante de consilier ,clasa I, grad profesional asistent (1 post) in cadrul Compartimentului Cadastru și Patrimoniu de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 16.03.2023, ora 10.00
Descarcă
10.02.2023
Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier juridic ,clasa I, grad profesional superior (1 post) și de consilier juridic ,clasa I, grad profesional asistent (1 post) in cadrul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 15.03.2023, ora 12.00
Descarcă
10.02.2023
Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier ,clasa I ,grad profesional superior (1 post) și de consilier ,clasa I, grad profesional asistent (1 post) in cadrul Serviciului Achiziții Publice de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 14.03.2023, ora 10.00
Descarcă
08.02.2023
Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier juridic , clasa I, grad profesional superior (4 posturi) in cadrul SERVICIULUI LEGISLATIE ȘI AVIZARE CONTRACTE de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 13.03.2023, ora 12.00
Descarcă
20.01.2023
Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unei funcții de execuție temporar vacante de inspector de specialitate, grad profesional II (1 post) din cadrul Compartimentului Cadastru și Patrimoniu de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisă in data de 08.02.2023, ora 10.00
Descarcă
15.09.2022
Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1
Descarcă
26.07.2022
Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post), consilier, clasa I, grad profesional asistent (2 posturi) si referent, clasa III, grad profesional asistent (1 post) în cadrul Serviciului Urmarire Contracte, Lucrari, Reabilitare Termica si Energii Alternative de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 26.08.2022, ora 10.00
Descarcă
26.07.2022
Sectorul 1 al Municipiului București organizează concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) in cadrul Serviciului Tehnica Legislativa, Secretariat si Arhiva, consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) in cadrul Compartimentului pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 06.09.2022, ora 12.00
Descarcă
22.07.2022
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizeaza concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții publice de executie vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 07.09.2022, ora 10.00
Descarcă
22.07.2022
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior (2 posturi vacante) – Serviciul Autorizatii de Functionare si Servicii Publice proba scrisa in data de 06.09.2022 ora 10
Descarcă
22.07.2022
Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Inregistrari Acte de Nastere, consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Transcrieri Certificate Inregistrate la Autoritatile Administrative Locale din Strainatate, referent, clasa III, grad profesonal superior-Compartimentul Registratura si Relatii cu Publicul, referent, clasa III, grad profesional superior- Serviciul Transcrieri Certificate Inregistrate la Autoritatile Administrative Locale din Strainatate, referent,clasa III, grad profesional principal-Serviciul Inregistrari Acte de Nastere din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila Sector 1 de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, proba scrisa in data de 23.08.2022 ora 10.00
Descarcă
1 2 3 13
Sari la conținut