Strategia de regenerare urbană

Primăria Sectorului 1 lansează strategia "2012 Sector 1", programul de regenerare urbană a zonelor rezidenţiale din nordul Capitalei


Primăria Sectorului 1 anunţă lansarea strategiei "2012 Sector 1", cel mai complex program de regenerare urbană desfăşurat la nivelul Capitalei - o premieră pentru România - care vizează zonele ansamblurilor de locuinţe Chitila, Bucureştii Noi, Pajura, Dămăroaia şi Aviaţiei din Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti.

Programul debutează cu revitalizarea cartierelor rezidenţiale periferice. Strategia abordează în mod integrat problemele urbanistice, economice, sociale şi de mediu ale celor cinci ansambluri rezidenţiale, asigurând astfel coerenţă şi funcţionalitate, două elemente esenţiale în dezvoltarea unui oraş european modern.

„Vrem să tratăm strada, parcul sau aleea ca pe o componentă integrată a unui spaţiu de locuit. Consider că oraşul, sectorul, strada sunt o prelungire a casei şi, că într-o casă, fiecare spaţiu are utilitatea lui. Pe scurt, vrem să utilizăm inteligent şi eficient fiecare colţ, mai ales când spaţiul este limitat, aşa cum este în oraşul nostru", a precizat primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman.

Programul de regenerare urbană este un proces continuu, care a început, deja, în Sectorul 1, cu reabilitarea termică a blocurilor.

"Nu doar reabilităm termic blocuri, ci intervenim pentru modernizarea faţadei imobilului, a spaţiilor şi funcţiunilor din jurul clădirilor reabilitate termic. Obţinem, astfel, pe lângă reducerea costurilor de întreţinere a unui imobil - economie pentru consum de caldură, iarna şi un confort termic pe timpul verii - şi un aspect urbanistic plăcut al întregii zone, prin amenajarea spaţiilor verzi, a locurilor de parcare, a căilor de acces către imobil. Toate aceste elemente duc la creşterea calităţii vieţii locuitorilor Sectorului 1. Este un exemplu punctual de intervenţie, la nivel micro, în cartierele Sectorului 1", a mai precizat primarul Andrei Chiliman.

Strategia de regenerare va presupune, în fazele viitoare, dezvoltarea de idei, de proiecte, pe care Primăria Sectorului 1 le va propune spre dezbatere şi consultare publică, pentru a alege, împreună cu comunităţile din aceste zone, cele mai bune măsuri de a îmbunătăţii spaţiul public, de a consolida relaţiile sociale şi de a dinamiza economia locală.

"Locuitorii Sectorului 1 vor cunoaşte, permanent, direcţiile de dezvoltare ale cartierelor în care locuiesc. Toate intervenţiile pe care le vom face în cartiere vor fi afişate pe site-ul primăriei, locuitorii zonelor vizate de aceste investiţii având posibilitatea să vadă, efectiv, cum va arăta cartierul lor, strada lor, parcul lor, şcoala lor în următoarea perioadă. Vom fi în legătură permanentă cu locuitorii Sectorului 1, aceştia având posibilitatea să îşi expună punctele de vedere cu privire la proiectele noastre pentru zonele în care ei locuiesc", a mai spus Primarul Sectorului 1.

Cel mai important obiectiv al Strategiei „2012 Sector 1" este de a creşte calitatea vieţii pentru locuitorii din Sectorul 1. În acest sens, prin proiectele concrete ce vor fi dezvoltate în următorii ani, Primăria Sectorului 1 îşi propune să obţină efecte durabile în zonele cu ansambluri de locuinţe, dar, în acelaşi timp, să genereze un impact pozitiv la scara întregului oraş.

„Blocuri reabilitate termic, cu faţade noi, înconjurate de spaţii verzi sunt genul de intervenţii punctuale, pe care deja le-am început. Urmează să construim, în cartier, legături utile între bloc şi şcoală, grădiniţă, supermarket, piaţă sau parc, prin optimizarea traseelor către aceste funcţiuni. Ultimul pas va veni de la sine: cartiere dinamice, pentru care avem o predicţie de dezvoltare socială şi economică, interconectate. Acesta este, pe foarte scurt, punctul în care vrem să ajungem în anul 2012", a precizat primarul Andrei Chiliman.

Necesitatea demarării unui amplu program de regenerare în cartierele rezidenţiale intervine pe fondul dezvoltărilor succesive şi încă nearmonizate ale Bucureştiului. Perioada cuprinsă între 1926 - data primei descentralizări a Capitalei şi momentul prezent a fost marcată de o expansiune necontrolată a spaţiului rezidenţial, expansiune ce nu a urmărit integrarea şi conectivitatea construcţiilor cu ţesutul urban în general.

Ca urmare, în contextul dezvoltării actuale a oraşului, Primăria Sectorului 1 a generat un prim instrument de intervenţie în conturarea unei viziuni de reaşezare a peisajului urbanisitic al Bucureştiului.


Citiţi mai multe detalii pe www.2012sector1.ro.


Descarcă prezentarea strategiei de regenerare urbană.
Strategia de regenerare urbanăhttps://primariasector1.ro/images/strategia_regenerare_urbana.jpg