Structura fondului de locuințe de stat

Locuințele din fondul locativ de stat care au fost atribuite familiilor cu dosare înregistrate la primăria Sectorului 1.

  • Prelungirea Ghencea, nr. 45, localitatea Bragadiru, jud. Ilfov au fost atribuite 76 de locuințe achiziționate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ca locuințe cu destinație socială.
  • Drumul Binelui, nr. 35, Sectorul 4 au fost atribuite 70 de locuințe achiziționate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ca locuințe cu destinație socială.
  • Calea Giulești, nr. 337B, Sectorul 6 au fost atribuite 193 de locuințe achiziționate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ca locuințe cu destinație socială.
  • Șoseaua Odăi, nr. 3-5, Sectorul 1 au fost atribuite 414 locuințe sociale construite de către Consiliul Local al Sectorului 1 din fonduri proprii. În urma Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1, nr. 13/2015 blocurile de locuințe situate în Șos. Odăi nr. 3-5 au fost transmise în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.
  • De la Primăria Municipiului București, în anul 2010, au fost transmise spre repartizare 24 de locuințe pentru persoanele evacuate din imobile retrocedate situate în strada Mânzului, nr. 24.
  • Consiliul Local al Sectorului 1 a construit din fonduri proprii 58 de locuințe destinate tinerilor cu vârste până în 40 de ani situate în str. Munții Tatra nr. 18 - 20, locuințe care sunt administrate de Sectorul 1. Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București a aprobat, prin Hotărârea nr. 384/2005 cu modificările și completările ulterioare, atribuirea spre închiriere a apartamentelor din imobilul situat din str. Munții Tatra nr. 18 - 20, hotărâre ce are ca bază legală prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996 cu modificările și completările ulterioare.
  • Prin OUG nr. 83/2001 cu modificările și completările ulterioare au fost atribuite spre repartizare și administrare un nr. de 15 imobile pentru persoanele evacuate.
  • Locuințe din mișcarea a II-a sunt atribuite spre închiriere de către comisia de specialitate constituită la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București în baza prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 42/2003 prin care s-a aprobat Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente conform legii, din fondul locativ de stat, dar chiria este stabilită conform Legii nr. 241 / 2001 privind aprobarea OUG nr. 40/199 și HGR 310 / 2005, deci, în ceea ce privește stabilirea chiriei nu urmează regimul juridic al Legii Locuinței nr. 114/1996
  • În ceea ce privește locuințe construite prin Agenția Națională a Locuinței în baza Legii 152/1998, Sectorul 1 al Municipiului București nu a primit spre repartizare nicio locuință construită prin acest program. La nivelul Sectorului 1, singurul proiect de locuințe destinate tinerilor este cel din str. Munții Tatra nr. 18 - 20.

Din locuințele atribuite, 57% (în număr de 472) sunt cele care au fost construite din fondurile Primăriei Sectorului 1 (locuințe cu destinație socială și cele dedicate tinerilor), 38% au fost achiziționate de către DGASPC Sector 1 (în număr de 339) și 5% sunt locuințe transmise de Primăria Municipiului București și locuințe reglementate prin OUG 83/2001 (în număr de 39).

Structura fondului de locuințe de stathttps://primariasector1.ro/images/locuinte sociale.jpg