Transpunerea în practica a principiilor bunei guvernări la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București prin implementarea Strategiei de management si dezvoltare instituțională a Primăriei Sectorului 1 al municipiului București (SMDI) pentru perioada 2022-2023
În baza Contractului de Finanțare nr. 888 din 03.01.2023 semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Sectorul 1 al Municipiului București implementează ”Transpunerea în practica a principiilor bunei guvernări la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București prin implementarea Strategiei de management si dezvoltare instituțională a Primăriei Sectorului 1 al municipiului București (SMDI) pentru perioada 2022-2023", Cod MySMIS 155844/ SIPOCA 1263.

Având un buget total de 3,222,419.35 lei, din care 3,157,970.95 lei finanțare nerambursabilă și 64,448.40 lei valoarea contribuției proprii. Proiectul SIPOCA 1263 se derulează pe o perioadă de 12 de luni – Ianuarie 2023 – Decembrie 2023 și este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente.

Fișa proiectului Transpunerea în practica a principiilor bunei guvernări la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București prin implementarea Strategiei de management si dezvoltare instituțională a Primăriei Sectorului 1 al municipiului București (SMDI) pentru perioada 2022-2023"

Obiectivul general al proiectului constă în transpunerea în practică a principiilor bunei guvernări la nivelul Primăriei Sectorului 1 al municipiului București prin implementarea Strategiei de management și dezvoltare instituțională a Primăriei Sectorului 1 al municipiului București (SMDI) pentru perioada 2022-2023. Obiectivele și rezultatele proiectului sunt în acord cu Obiectivul specific 2.1 POCA : Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1: Implementarea unor mecanisme si instrumente pentru imbunatatirea planificarii strategice - Strategia Smart City a Sectorului 1 al Municpiului Bucuresti 2023-2030, Programul Anual de Activitate al Consiliului Local (PAACL) 2024, Strategia de comunicare a PS1 2023-2030, Strategia IT a PS1 2023-2030; OS1 contribuie la R1 POCA: Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung;

Obiectiv specific 2: Implementarea unor proceduri simplificate pentru cetateni prin Dezvoltarea unui website pentru Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si Dezvoltarea unei platforme dedicata bugetarii participative; OS2 contribuie la R3 POCA: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;

Obiectiv specific 3: Formarea personalului pe teme specifice relevante managementului strategic; OS3 contribuie la R5 POCA: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific.

Rezultatele proiectului:

1: Intocmirea Strategiei Smart City a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti 2023-2030, Intocmirea Programului Anual de Activitate al Consiliului Local (PAACL) 2024, Intocmirea Strategiei de comunicare a PS1 2023-2030, Intocmirea Strategiei IT a PS1 2023-2030;

2: Dezvoltarea unui website pentru Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, Dezvoltarea unei platforme dedicata bugetarii participative;

3: Formarea personalului pe teme specifice relevante managementului strategic.