Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Lista Contractelor 2021

Nr crtDataDescriereDenumire Partener
123.02.2021Servicii de casierie, mici reparații si gospodărire a unor imobileCOMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE IN SANATATE SI DOMENII DE INTERES PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 SA
201.03.2021Servicii de pază pentru unitățile de învățământ, unitățile sanitare și piețele agroalimentare – Sector1POLS SECURITY SRL
301.03.2021Servicii de curățenie și igienizareALPHA SERVICE INOV SRL
408.03.2021Servicii de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în legătură cu litigiul ce face obiectul dosarului nr. 15248 /3/2018 aflat pe rolul Curții de Apel București precum și în litigiile rezultate în urma nerespectării/încălcării de către Iridex Grup Import Export SRL, Agenția pentru Protecția Mediului București, Garda Națională de Mediu, Garda de Mediu București a actelor normative în domeniul lor de reglementareCABINET DE AVOCATURA CLIZA MARTA – CLAUDIA
518.03.2021Servicii de implementare a unui sistem de monitorizare a flotei autoEVOTRACKING SRL
627.04.2021Servicii de consultanță în achiziții publiceCAPED CONSULT SRL
729.04.2021Servicii suport de administrare imobileCOMPANIA DE INVESTITII SI DEZVOLTARE ÎN SANATATE SI DOMENII DE INTERES PUBLIC – PRIVAT SECTORUL 1 S.A.
829.04.2021Servicii de pază la sediile Sectorului 1 al Municipiului București, la sediul Cetrului Militar Sector 1, la sediile Direcției de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 , la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 1, la sediile Unităților de Învățământ, Unităților Sanitare și Piețe Agroalimentare.POLS SECURITY SRL
904.05.2021Sistem informatic integrat pentru gestiunea financiar-contabilă și salarizare-resurse umaneSOCIETATEA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ SA
1007.05.2021Servicii de curieratP.M.S. OFFICE SRL
1112.05.2021Servicii de consultanță privind actualizarea studiului de evaluare tehnică și funcțională privind posibilitatea refuncționalizării imobilului din Piața Amzei nr. 13A din Sectorul 1 al Municipiului BucureștiRE-ACT NOW ARCHITECTURE SRL
1212.05.2021Servicii de consultanță financiară și modelare financiară în scopul realizării de către achizitor a studiului de fundamentare a deciziei de concesionare – Servicii de administrare a obiectivului Piața AmzeiBESTQUOTES ASIGURARI SRL
1313.05.2021Servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în legatura cu litigiile rezultate în urma adoptarii Hotarârii nr. 291/04.12.2020 CABINET DE AVOCATURA CLIZA MARTA – CLAUDIA
1414.05.2021Servicii de consultanță în domeniul achizițiilorCARP MANAGEMENT & CONSULTING SRL
1517.05.2021Servicii de proiectare a lucrarilor de reparatii curente si de intretinere curenta imobile cu functiunea de unitati de invatamant aflate pe raza teritoriului asaectorului 1 al Municipiului BucurestiSC CLIDE DESIGN SRL
1617.05.2021Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrările de modernizare sistem rutier străziFRANGOMY SOLUTIONS SRL
1718.05.2021Servicii de audit în domeniul securității la incendiu având ca obiect clădirea din Piața Amzei, nr.13AMRC FIRE SRL
1827.05.2021Servicii de telefonie fixăTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
1902.06.2021Contract bransament apa si canalizare bazin Scoala 175 si 178MIRAL INSTAL COMPANY SRL
2003.06.2021Contract furnizare apă potabilăLA FANTANA SRL
2103.06.2021Servicii privind accesul la reteaua de internet pentru Sectorul 1 Bucuresti pe baza de abonament lunarPRIME TELECOM SRL
2204.06.2021Servicii de reparare și întreținere a centralelor telefonice și a rețelei de telefonie interioarăSYSTEL SRL
2404.06.2021Servicii de accesare și actualizare a bazelor de date online și a platformei de informare legislativă și juridică Lege5 pentru PS1, DEP, CMINDACO SYSTEMS SRL
2508.06.2021Lucrări de branșament alimentare cu energie electrica bazin de inot Scoala 175 si Scoala 178LIGHTMAR SRL
2711.06.2021Sistem informatic integrat pentru gestiunea financiar-contabilă și salarizare-resurse umaneSOCIETATEA NATIONALĂ DE INFORMATICĂ SA
2811.06.2021Servicii de suport tehnic, asistență și mentenanță pentru portalurile webRed Point Software Solutions SRL
2914.06.2021Servicii telecomTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
30S15.06.2021Servicii integrate de arhivare și depozitare a documentelor create și deținute de Sectorul 1 al Municipiului București și Direcția Publică de Evidență a Persoanei și Stare Civilă Sector 1STEFADINA COMSERV SRL
31S15.06.2021Servicii de executare silită a titlurilor executorii în care Sectorul 1 al Municipiului București are calitatea de creditor, în scopul încheierii contractelor de executare silită pentru hotarârile judecatorești definitive și/sau irevocabile BEJ COPUZEANU FLORIN TRAIAN
3216.06.2021Hârtie, rechizite și articole de papetărie BLUE OFFICE TRADING SRL
3316.06.2021Servicii de reparare și întreținere echipamente informaticeSmart Network Team SRL
3423.06.2021Proiectare și execuție construcție modulară Școala HerăstrăuAsocierea CORAL 3 STONE CONSTRUCT SRL și SIMAKO CONSTRUCT SRL prin lider de asociere CORAL 3 STONE CONSTRUCT SRL
3629.06.2021Servicii de reparare și întreținere imprimante și copiatoare aparținând S1MB, Centrul Militar, D.P.E.P.S.C. pe baza de abonament lunarKONTRAST GROUP SRL
3729.06.2021Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor prin diriginte de șantier pentru lucrări de bransament Scoala 175 si 178FRANGOMY SOLUTIONS SRL
3830.06.2021SERVICII DE INCHIRIERE ECHIPAMENT TRANE MODEL CGAF100X1SC TRANE ROMANIA SRL
40S01.07.2021Contract servicii de arhivare si depozitare documenteSTEFADINA COMSERV SRL
4102.07.2021Contract servicii de cadastru ZoomacadZOOMCAD SRL
4202.07.2021Contract servicii de topografie ZoomacadZOOMCAD SRL
4302.07.2021Contract servicii de cartografie digitala ZoomacadZOOMCAD SRL
4408.07.2021Contract Servicii de evaluare bunuri imobilePRO OFFICE EVAL SRL
4509.07.2021Contract aplicatie mobila Sector 1 City ReportMOBIVERSAL SRL
4615.07.2021Contract Servicii catering pentru scoliTITAN EDILITARA SRL
5002.08.2021Servicii de colectare a gunoiului menajerRER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU SA
5206.08.2021Serv Supraveghere tehnica santier Scoala Gimnaziala HerastrauFRANGOMY SOLUTIONS SRL
5917.08.2021Consumabile – cerneala, tonerMIDA SOFT BUSINESS SRL
6020.08.2021Servicii de transcriere a inregistrarilor audio/video CLS1ROLAXIT INNOVATION SRL
6223.08.2021Lucrari de executie bransamenteJET CONSTRUCT PIPE SRL
6424.08.2021Servicii evaluare spatii inchiriereACORD CONSULTING SRL
6801.09.2021FURNIZARE DE DEZINFECTANT MAINI, DEZINFECTANT SUPRAFETE SI COVOR DECONTAMINARE IMPOTRIVA SARS-COV-2 PENTRU UNITATILE DIN RETEAUA DE INVATAMANT DE PE RAZA TERITORIULUI SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTISC VIRUS PROTECT SRL
6901.09.2021Servicii de consultantaRE-ACT NOW ARCHITECTURA SRL
7102.09.2021SERVICII DE REALIZARE A STUDIULUI ISTORICO-ARHITECTURAL A EXPERTIZEI TEHNICE , A DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI A DOCUMENTATIEI TEHNICE CONEXE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII ” REFUNCTIONALIZARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SITUATA IN BDUL MARESAL AVERESCU, NR. 17, SECTORUL 1, PAVILION C IN SCOPUL DESFASURARII ACTIVITATII SCOLARE DE CATRE SC GIMNAZIALA ”PIA BRATIANU”RUXANDRA NEMTEANU B.I.A- S.R.C.V.M.I.
7203.09.2021LUCRARI DE REPARATII CURENTE SI LUCRARI DE INTRETINERE CURENTA LA IMOBILELE AFLATE IN ADMINISTRAREA SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTICIDSDIPP
7407.09.2021Servicii de Expertize Tehnice, a studiului de Fezabilitate și a documentațiilor tehnice conexe privind obiectivul de investiții ”Construire corp clădire” Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu DO.IT ARHITECTURA SRL
7508/09/2021Măști protecție împotriva SARS-CoV-2 pentru unitățile din rețeaua de învățământ de pe raza teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București conform HCL nr. 1/28.01.2021SC SOLUTIONS LINE SRL
7716/09/2021Servicii de spălătorie profesională pentru autoturismele existente în parcul auto S1, CM și DPEPSC S1DGASPC S1 ”Nazarcea Grup”
7920/09/2021Servicii de realizare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a documentațiilor tehnice conexe penru obiectivul de investiții privind ”Modernizare și refuncționalizare a imobilului situat în Bd. Apicultorilor nr. 1, Sector 1, în vederea utilizării acestuia ca unitate de învățământ (Școala Gimnazială nr. 6)”.PROFESSIONAL ENGINEERING CONSULTING SRL
8020/09/2021Servicii consultanță în vederea elaborării Studiului de Fundamentare Concesionare Servicii Administrare Piața Amzei KPMG Advisory SRL
8623/09/2021Servicii de realizare a auditului energetic și emiterea certificatelor de performanță energetică.EFICIENT ENERGY AUDIT SRL
8723/09/2021SERVICII DE OBTINERE A AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU LICEUL DE ARTE PLASTICE ” NICOLAE TONITZA” DIN BD. HUNEDOARA, NR. 25-27, SECTOR 1, BUCURESTIS&B ENGINEERING SRL
87 bis23/09/2021‘ SERVICII AVAND CA OBIECT VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE AFERENTA OBIECTIVULUI DE INVESTITII CORP SCOALA -CONSTRUCTIE MODULARA P+1E- SCOALA GIMNAZIALA HERASTRAU SITUATA IN STR BORSA, NR. 27, SECTOR 1, BUCURESTISC SVARKA NTD SRL
8927/09/2021Servicii de Supraveghere tehnică cu diriginți de șantier, autorizați de Inspectoratul de Stat în Construcții, pentru lucrările de reparații curente și de întreținere curentă a 30 de imobile cu funcțiunea de unități de învățământ aflate pe raza teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, lucrări ce se constituie în lotul 0, în cadrul procedurii de atribuire a acordului – cadru cu nr. Anunț de participare CN1029343, dată publicare : 20.03.2021S.C. FRANGOMY SOLUTIONS S.R.L.
9028/09/2021Servicii de constatare a disfuncționalităților instalațiilor de încălzire, cu remedierea defecțiunilor și punerea în funcțiune a centralei termice de la Colegiul Tehnic Feroviar ”Mihai I”, situat în Strada Butuceni nr. 10, Sector 1, București.S.C. FUTURE LINE INSTAL S.R.L.
9129/09/2021Servicii dezinfecție prin nebulizareCOMPANIA DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE ȘI DOMENII DE INTERES PUBLIC – PRIVAT SECTOR 1 S.A.
9601/10/2021Suport tehnic portal webRED POINT SOFTWARE SOLUTIONS SRL
9805/10/2021Studii de fezabilitate, servicii de consultantaREZIDENTIAL PREMIUM ARH SRL
10213/10/2021ACHIZITIE FURNIZARE LAPTOP WINDOWS 10 PRO INC WS-50 BUCSC ADVANCETECH SRL
10315/10/2021Contract de utilizare a cardurilor MOL GROUP GOLD 
11128/10/2021VERIFICAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII : CONSTRUIRE ANSAMBLU EDUCATIONAL COMPUS DIN SCOALA, GRADINITA, CAI DE CIRCULATIE, SPATII VERZI, TERENURILE DE SPORT, ZONE DE JOACA, CORPURI DE ILUMINAT,SPATIU PARCARE, GARD INCINTA, CARE SE VA AMPLASA IN PARTEA DE NORD A BUCURESTIULUI, CUPRINSA INTRE PADUREA BANEASA, PADUREA TUNARI SI ALEEA TEISANI, SECTORUL 1, BUCURESTISC NOVOLUTION SRL
11229/10/2021SERVICII DE INCHIRIERE ECHIPAMENTE SPECIALIZATE SI UTILAJE NECESARE ALIMENTARII CU AGENT TERMIC LA PUNCTUL TERMIC NR. 5 DIN STR. SIRIULUI, NR. 26 CARTIERUL AVIATIEISC AGGREKO SOUTH EAST EUROPE
11612/11/2021ACHIZITIE FURNIZARE PIESE DE SCHIMB PENTRU COPIATOARE SAU IMPRIMANTESC KONTRAST GROUP SRL
11923/11/2021SERVICII DE PUNERE IN FUNCTIUNE MONTAJ SI INTRETINERE ECHIPAMENTE SPECIALIZATE SI UTILAJE NECESARE ALIMENTARII CU AGENT TERMIC LA PT 5, DIN STR. SIRIULUI, NR. 26, CARTIERUL AVIATIEISC AGREKKO SOUTH EAST EUROPE SRL
12209/12/2021SERVICII DE CALIFICARE SIA AUTENTIFICARE A DOCUMENTELOR CARE SUNT PRESTATE DE NOTARI PUBLICI POTRIVIT DISPOZITIILOR LEGALE PENTRU DUCEREA LA INDEPLINIRE A HOTARARII CL A SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 175/09.09.2021 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII TERENULUI SITUAT IN STR. PANCIU NR. 21, SECTOR 1, IN SUPRAFTA TOTALA MASURATA DE 375 MP, INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR. 242316SOCIETATEA PROFESIONALA NOTARIALA ”BIRZU SI ASOCIATII”
12309/12/2021SERVICII FURNIZARE DE SERVICII TELEKOMTELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
12617/12/2021SERVICII DE PROIECTARE PRIVIND CREARE ACCES IN INCINTA SI REALIZAREA UNEI RAMPE AUTO LA LICEUL DE ARTE PLASTICE ”NICOLAE TONITZA” DIN BD. IANCU DE HUNEDOARA, NR. 25-27, SECTOR 1,BUCURESTISC REVENUE CONSULTING SRL
13122/12/2021‘ INLOCUIRE MOCHETA CU PARCHET PENTRU TRAFIC INTENS – MANSARDA IMOBILULUI DIN B-DUL SC TECHNOFLOOR
13322/12/2021FURNIZARE CALCULATOARE DE TIP ALL IN ONE CU WINDOWS PRO INCLUSSC MIDA SOFT BUSINESS SRL
15128/12/2021SERVICII OFERITE DE SPECIALISTI IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR-DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU LUCRARILE DE REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE INCLUSE IN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL DE CRESTERE A PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SC BIT CONSTRUCT CONSULTING SRL
15929/12/2021EXECUTIE LUCRARI SI SERVICII DE PROIECTARE PENTRU LOCUL DE CONSUM CONECTAT LA RETEAUA PUBLICA DE ENERGIE ELECTRICA AFERENT OBIECTIVULUI NOU DE INVESTITII – REALIZAREA CONSTRUCTIEI MODULARE CE APARTINE SCOLII GIMNAZIALE HERASTRAU SITUAT IN STR BORSA, NR 27MARNA SOCIETATE DE COMERT SI SERVICII SRL
16029/12/2021EXECUTIE LUCRARI PENTRU LOCUL DE CONSUM CONECTAT LA RETEAUA PUBLICA DE ENERGIE ELECTRICA AFERENT OBIECTIVULUI NOU DE INVESTITII -” REALIZAREA CONSTRUCTIEI MODULARE -CE APARTINE SC. GIMNAZIALE HERASTRAU SITUAT IN STR. BORSA, NR. 27SC MARNA SOCIETATE DE COMERT SI SERVICII SRL
16129/12/2021STUDIU DE FEZABILITATE SI A DOCUMENTATIEI TEHNICE CONEXE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII ” CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI LA NIVELUL UNITATILOR DE INVATAMANT DIN SECTORUL 1SC EXPERT ENERGY CONSULT SRL
16229/12/2021SERVICII DE REALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE CU PRIVIRE LA PROIECTAREA , MONTAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A 700 DE STATII DE REINCARCARE IN SECTORUL 1 AL MUN. BUCURESTI SC DARCOM ENERGY SOLUTIONS SRL
17330/12/2021SERVICII AVAND CA OBIECT ” VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE”-AFERENTA OBIECTIVULUI DE INVESTITII- ” REFUNCTIONALIZARE CONSTRUCTIE SITUATA IN B-DUL MARESAL AVERESCU, NR. 17, SECTOR 1-PAVILIONUL C, IN SCOPUL DESFASURARII ACTIVITATII SCOLARE DE CATRE ” SCOALA GIMNAZIALA ”PIA BRATIANU”SC NOVOLUTION SRL
Sari la conținut