Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului

ADMINISTRATOR PUBLIC

Administrator: ROȘCA TUDOR

COMPARTIMENTUL EXPERT PENTRU PROBLEME CU ROMII

BIROUL AUDIT INTERN

Şef Birou: MIROȘANU MIHAELA

SECRETAR GENERAL:

Secretar: Mureșan Mirona-Giorgiana

COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ELECTORALĂ

Coordonator Compartiment: ––––––––

SERVICIUL TEHNICĂ LEGISLATIVĂ, SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ

Şef Serviciu: ––––-

BIROUL AUTORITATE TUTELARĂ

Şef Birou: POTCOAVĂ MARIANA

DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLATIE, CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Directori Executiv: Năftănăila Daiana-Elena, Badea Maria-Cecilia

SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Şef Serviciu: OLTEANU CAIUS NICOLAE

SERVICIUL LEGISLATIE ȘI AVIZARE CONTRACTE
Şef Serviciu: MOJA BEATRICE – FLORENTINA

COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE LOCUINȚĂ
Coordonator: ––––-

DIRECȚIA MANAGEMENT RESURSE UMANE

Director Executiv: STANICA MARIUS

SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI ORGANIZARE
Şef Serviciu: ––––-

SERVICIUL PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
Şef Serviciu: ––––-

COMPARTIMENTUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

DIRECȚIA CADASTRU, FOND FUNCIAR, PATRIMONIU ȘI REGISTRU AGRICOL

Director Executiv: ––––-

COMPARTIMENTUL FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL
Coordonator: PARIS PAUL DIMITRIE

COMPARTIMENTUL CADASTRU ȘI PATRIMONIU

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

Director General: ––––-
Director General Adjunct: Cristina Petrache

COMPARTIMENTUL DE STRATEGII DE DEZVOLTARE DURABILĂ, PROGRAME, PROIECTE
Coordonator: ––––-

SERVICIUL ADMINISTRATIV
Şef Serviciu: CIOBANU LAURENTIU VASILE

SERVICIUL MANAGEMENT INFORMATIC
Şef Serviciu: ––––-
Director General Adjunct: ––––-

SERVICIUL AUTORIZAȚII DE FUNCTIONARE ȘI SERVICII PUBLICE
Şef Serviciu: ––––-

COMPARTIMENTUL FOND IMOBILIAR
Coordonator: STANCIU LARISA RUXANDRA LAURA

ARHITECT ŞEF

Arhitect Şef: BUZDUGAN BIANCA

BIROUL REGLEMENTARI URBANISTICE ȘI ARHIVĂ
Şef Birou: MARIN ANDREI

BIROUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUCȚII CLASA „A”
Şef Birou: ––––-

SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE PENTRU CONSTRUCȚII CLASA „B”
Şef Serviciu: ––––-

SERVICIUL AUTORIZAȚII, LUCRARI EDILITARE, INFRASTRUCTURĂ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
Şef Serviciu: TEODORESCU SANDA DORINA

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE ȘI AUTORIZĂRI
Coordonator: ––––-

COMPARTIMENTUL INFORMARE URBANISTICĂ
Coordonator: ––––-

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Director Executiv: PETRE MARIUS
Director Executiv Adjunct: ––––-

SERVICIUL BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ
Şef Serviciu: ––––-

COMPARTIMENTUL STRATEGIE ȘI DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

SERVICIUL CONTABILITATE
Şef Serviciu: IANCU ANDREEA VALENTINA

COMPARTIMENTUL FINANCIAR

DIRECȚIA INVESTIȚII

Director Executiv: Postole Dan Florin

SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE, LUCRĂRI, REABILITARE TERMICĂ ȘI ENERGII ALTERNATIVE
Şef Serviciu: STANCIU MARIAN

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
Şef Serviciu: ROGOZ RALUCA

SERVICIUL URMARIRE ȘI DERULARE SERVICII
Şef Serviciu: ––––-

SERVICIUL IMAGINE ȘI CULTURĂ

Şef Serviciu: STOICA IONEL

COMPARTIMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

Coordonator Compartiment: MOISE MIOARA MANUELA

SERVICIUL REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL

Şef Serviciu: SARB ECATERINA CRISTINA

CABINET PRIMAR

Director de cabinet: TROFIN CATRINEL PAULA

BIROUL CORP CONTROL

Sef birou: ––––-

DIRECȚIA PUBLICĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ȘI STARE CIVILĂ SECTOR 1

Director Executiv: MOISESCU ELENA SIMONA

Compartiment Informatic
Compartiment Analiză-Sinteză, Secretariat
Biroul nr. 1 de Evidenţă a Persoanelor
Biroul nr. 2 de Evidenţă a Persoanelor
Biroul nr. 3 de Evidenţă a Persoanelor
Biroul nr. 4 de Evidenţă a Persoanelor
Biroul nr. 5 de Evidenţă a Persoanelor
Serviciul Înregistrări Acte de Naştere
Compartiment Înregistrări Acte de Casătorie şi Divorţ pe cale Administrativă
Compartiment Înregistrări Acte de Decese şi Informatică
Serviciul Acte Înregistrate la Misiunile Diplomatice sau Oficiile Consulare De Carieră ale României
Compartiment Registratură Şi Relaţii Cu Publicul
Compartiment Corespondenţă, Rectificări Şi Înscrieri Menţiuni În Străinătate
Biroul Transcrieri Certificate Înregistrate La Autorităţile Administrative Locale Din Străinatate

Sari la conținut