Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

ACCES RAPID

Rețele sociale

Facebook Urmăriți-ne pe Facebook

Vei fi primul care află despre activitățile primăriei sectorului 1 și alte articole cu informări și linkuri utile.

Mecanisme și instrumente implementate la nivelul S1MB pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung

Sectorul 1 al Municipiului București implementează în baza Contractului de Finanțare nr. 378 din 01.07.2019, proiectul „Mecanisme și instrumente implementate la nivelul S1MB pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung”, Cod MySMIS 128335, cod SIPOCA 634, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente.

Proiectul are un buget total de 3,891,876.64 lei, din care 3,814,039.09 lei finanțare nerambursabilă și 77,837.55 lei valoarea contribuție proprie.

Perioada de implementare inițială a fost de 30 de luni (01 Iulie 2019 – 31 Decembrie 2021), dar a fost prelungită la 42 de luni (01 Iulie 2019 – 31 Decembrie 2022), în baza actului adițional nr. 2/16.12.2020.

Scopul proiectului constă în creșterea calității procesului decizional la nivelul Primăriei Sectorului 1 Bucuresti, prin implementarea unor instrumente de management strategic instituțional care să susțină planificarea strategică și fundamentarea politicilor publice, respectiv evaluarea indicatorilor de performanță a politicilor publice adoptate. Scopul acestui proiect este de a sprijini Primăria Sectorului 1 pentru implementarea unitara a mecanismelor și instrumentelor de planificare strategică, care să susțină fundamentarea deciziilor privind politicile publice adoptate, prioritizarea investițiilor realizate în diverse sectoare cât și dezvoltarea instituțională.Fișa proiectului „Mecanisme și instrumente implementate la nivelul S1MB pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung”

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1: Dezvoltarea și implementarea unor mecanisme și instrumente de management strategic instituțional care să susțină planificarea și fundamentarea politicilor publice la nivelul Primăriei Sectorului 1.

Obiectiv Specific 2: Dezvoltarea unor instrumente de monitorizare și raportare a indicatorilor de performanță privind implementarea politicilor publice, cât și a obiectivelor strategice stabilite la nivelul Primăriei Sectorului 1, coroborate cu instrumente IT de management strategic, care vor permite creșterea calității și performanței actului administrativ, a transparenței, eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor publice.


Obiectiv Specific 3: Modernizarea sistemului de management al documentelor din Primăria Sectorului 1, prin implementarea unei aplicații informatice care să susțină digitalizarea proceselor de înregistrare și arhivare a documentelor.

Rezultatele proiectului:

1. Strategia de management și dezvoltare a instituției (inclusiv criterii de prioritizare a investițiilor la nivel local) elaborată;
Livrabil:Livrabil SMDI

2. Planul strategic instituțional (PSI) aferent anilor 2022-2023 elaborat; Metodologie de implementare, monitorizare și raportare a indicatorilor Strategiei de dezvoltare instituțională, a Planului Strategic Instituțional;
Livrabil 1:Livrabil PSI
Livrabil 2:Metodologie implementare, monitarizare si raportare SMDI si PSI

3. Instrument IT suport pentru Planul anual al achizițiilor publice realizat în scopul îmbunatățirii planificarii strategice și execuției bugetare;
Livrabil:Raport de activitate PAAP

4. Proceduri ale sistemului de management al documentelor în vederea digitalizării realizate;
Livrabil:Procedura de managament documente

5. Aplicație software pentru management documente implementată și auditată;
Livrabil:https://e.primarias1.ro/

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Programul Operațional Capacitate Administrativă- http://www.poca.ro
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro
„Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.”

Sari la conținut